[tor-commits] [translation/tor-launcher-properties] Update translations for tor-launcher-properties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Sep 17 08:46:10 UTC 2013


commit 183d3f3733c3114c09fdf55d8e646802392f5226
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Sep 17 08:46:09 2013 +0000

    Update translations for tor-launcher-properties
---
 sv/torlauncher.properties |    2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/sv/torlauncher.properties b/sv/torlauncher.properties
index b3ba104..e1a4e63 100644
--- a/sv/torlauncher.properties
+++ b/sv/torlauncher.properties
@@ -4,7 +4,7 @@
 torlauncher.error_title=Tor Launcher
 
 torlauncher.tor_exited=Tor stängdes av oväntat.
-# torlauncher.please_restart_app=Please restart this application.
+torlauncher.please_restart_app=Var god starta om det här programmet.
 torlauncher.tor_controlconn_failed=Kunde inte ansluta till Tors kontrollport.
 torlauncher.tor_failed_to_start=Uppstart av Tor misslyckades.
 torlauncher.tor_bootstrap_failed=Tor misslyckades med att upprätta en Tor nätverksanslutning.\n\n%SMore information about the tor-commits mailing list