[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Sep 8 13:46:34 UTC 2013


commit d78f5a5f17fd37ed3d5c90e41b15acac30674ab5
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Sep 8 13:46:33 2013 +0000

    Update translations for torbirdy_completed
---
 sv/torbirdy.dtd |    2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/sv/torbirdy.dtd b/sv/torbirdy.dtd
index 2b322d7..e73eee9 100644
--- a/sv/torbirdy.dtd
+++ b/sv/torbirdy.dtd
@@ -39,7 +39,7 @@
 <!ENTITY torbirdy.prefs.startup_folder.key "l">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.timezone.label "Sätt inte Thunderbirds tidzon till UTC [standard: sätt till UTC]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.timezone.key "z">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_throwkeyid.label "Lägg till mottagarens nyckel-IDn i krypterade meddelanden [standard: lägg inte till]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_throwkeyid.label "Lägg inte till mottagarnas nyckel-IDn i krypterade meddelanden [standard: lägg till]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_throwkeyid.key "r">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.confirmemail.label "Bekräfta innan e-post skickas om Enigmail är aktiverat [standard: bekräfta inte]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.confirmemail.key "c">More information about the tor-commits mailing list