[tor-commits] [translation/torbirdy] Update translations for torbirdy

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Sep 8 13:46:30 UTC 2013


commit 2713e34fda581593749fda5f19d755c0773a019f
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Sep 8 13:46:24 2013 +0000

    Update translations for torbirdy
---
 sv/torbirdy.dtd |    2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/sv/torbirdy.dtd b/sv/torbirdy.dtd
index c6de026..e73eee9 100644
--- a/sv/torbirdy.dtd
+++ b/sv/torbirdy.dtd
@@ -39,7 +39,7 @@
 <!ENTITY torbirdy.prefs.startup_folder.key "l">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.timezone.label "Sätt inte Thunderbirds tidzon till UTC [standard: sätt till UTC]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.timezone.key "z">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_throwkeyid.label "">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_throwkeyid.label "Lägg inte till mottagarnas nyckel-IDn i krypterade meddelanden [standard: lägg till]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_throwkeyid.key "r">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.confirmemail.label "Bekräfta innan e-post skickas om Enigmail är aktiverat [standard: bekräfta inte]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.confirmemail.key "c">More information about the tor-commits mailing list