[tor-commits] [translation/tor-launcher-progress_completed] Update translations for tor-launcher-progress_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Sep 5 01:16:52 UTC 2013


commit 44a44e6fa3beef61c7d7f202b3dbb7553b3c4f1e
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Sep 5 01:16:51 2013 +0000

    Update translations for tor-launcher-progress_completed
---
 sr/progress.dtd |    4 ++++
 1 file changed, 4 insertions(+)

diff --git a/sr/progress.dtd b/sr/progress.dtd
new file mode 100644
index 0000000..57ec42b
--- /dev/null
+++ b/sr/progress.dtd
@@ -0,0 +1,4 @@
+<!ENTITY torprogress.dialog.title "Тор статус">
+<!ENTITY torprogress.openSettings "Отвори подешавања">
+<!ENTITY torprogress.heading "Повезивање на Тор мрежу">
+<!ENTITY torprogress.pleaseWait "Тор претраживач ће се отворити након што се успостави конекција са Тор мрежом.">More information about the tor-commits mailing list