[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Sep 3 08:47:45 UTC 2013


commit 40591ffcc4d8b427a0a1689ed9d3fedfb751b9d9
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Tue Sep 3 08:47:44 2013 +0000

  Update translations for torbirdy_completed
---
 da/torbirdy.dtd    |  2 +-
 templates/torbirdy.dtd |  2 +-
 2 files changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/da/torbirdy.dtd b/da/torbirdy.dtd
index 46a20a8..1302801 100644
--- a/da/torbirdy.dtd
+++ b/da/torbirdy.dtd
@@ -39,7 +39,7 @@
 <!ENTITY torbirdy.prefs.startup_folder.key "p">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.timezone.label "Sæt ikke Thunderbirds tidszone til UTC [standard: sæt til UTC]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.timezone.key "z">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_throwkeyid.label "Tilføj modtagernøglernes IDs i krypterede meddelelser [standard: tilføj ikke]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_throwkeyid.label "Tilføj ikke modtagerens nøgle-id i de krypterede meddelelser [standard: tilføj]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_throwkeyid.key "r">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.confirmemail.label "Bekræft før afsendelse af e-mail hvis Enigmail er aktiv [standard: bekræft ikke]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.confirmemail.key "c">
diff --git a/templates/torbirdy.dtd b/templates/torbirdy.dtd
index 2d8d268..6fefe12 100644
--- a/templates/torbirdy.dtd
+++ b/templates/torbirdy.dtd
@@ -39,7 +39,7 @@
 <!ENTITY torbirdy.prefs.startup_folder.key "l">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.timezone.label "Do not set Thunderbird's time zone to UTC [default: set to UTC]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.timezone.key "z">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_throwkeyid.label "Put the recipient key IDs into encrypted messages [default: do not put]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_throwkeyid.label "Do not put the recipient key IDs into encrypted messages [default: put]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_throwkeyid.key "r">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.confirmemail.label "Confirm before sending email if Enigmail is enabled [default: do not confirm]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.confirmemail.key "c">More information about the tor-commits mailing list