[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings] Update translations for tor-launcher-network-settings

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Sep 1 16:46:54 UTC 2013


commit 72dfc5621127f6cf379552fb49e5afd7a3d1d072
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Sep 1 16:46:53 2013 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings
---
 sv/network-settings.dtd |    4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/sv/network-settings.dtd b/sv/network-settings.dtd
index dca8134..ae0c743 100644
--- a/sv/network-settings.dtd
+++ b/sv/network-settings.dtd
@@ -43,8 +43,8 @@
 <!ENTITY torsettings.firewall.checkbox "Denna dator går genom en brandvägg som bara tillåter anslutningar på vissa specifika portar.">
 <!ENTITY torsettings.firewall.allowedPorts "Tillåtna portar:">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "Min internetleverantör blockerar anslutningar till Tor nätverket">
-<!ENTITY torsettings.useBridges.label "">
-<!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.label "Ange en eller flera Tor bryggor (en per rad).">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "adress:port ELLER transport adress:port">
 
 <!ENTITY torsettings.copyLog "Kopiera Tor loggen till urklippet">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Hjälp om bryggor">More information about the tor-commits mailing list