[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Sep 1 16:46:43 UTC 2013


commit f790edb5044ad6c15220fb8e448fb21fbbc8c33f
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Sep 1 16:46:43 2013 +0000

    Update translations for torbirdy_completed
---
 sv/torbirdy.dtd |    2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

diff --git a/sv/torbirdy.dtd b/sv/torbirdy.dtd
index 1067cdc..2b322d7 100644
--- a/sv/torbirdy.dtd
+++ b/sv/torbirdy.dtd
@@ -45,6 +45,8 @@
 <!ENTITY torbirdy.prefs.confirmemail.key "c">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.emailwizard.label "Aktivera Thunderbirds automatiska e-post inställningsguide [standard: inaktiverad]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.emailwizard.key "w">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.automatic.label "Kolla efter nya meddelanden automatiskt för alla konton [standard: inaktiverat]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.automatic.key "f">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.renegotiation.label "Tillåt anslutningar till servrar som inte stöder SSL/TLS med säker omförhandling [standard: tillåt inte]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.renegotiation.key "r">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.account_specific "Konto-specifikt">More information about the tor-commits mailing list