[tor-commits] [translation/vidalia_help] Update translations for vidalia_help

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Jun 26 15:45:38 UTC 2013


commit f6fbef6259bd18dd9e722271f80c620381e7de0b
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Jun 26 15:45:37 2013 +0000

    Update translations for vidalia_help
---
 sv/server.po |    8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/sv/server.po b/sv/server.po
index 780d172..c397c3f 100644
--- a/sv/server.po
+++ b/sv/server.po
@@ -6,8 +6,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-06-26 17:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-05-22 12:42+0000\n"
-"Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-06-26 15:41+0000\n"
+"Last-Translator: cryptohead <cryptohead at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/sv/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -26,7 +26,7 @@ msgid ""
 "The Tor network is made up of volunteers all over the world who donate some "
 "of their spare bandwidth by running a Tor relay. Vidalia helps you do your "
 "part by making it easy to set up a relay of your own.  <a name=\"basic\"/>"
-msgstr ""
+msgstr "Tor-nätverket utgörs av frivilliga över hela världen som donerar delar av sin oanvända bandbredd genom att köra ett Tor-relä. Vidalia hjälper dig att dra ditt strå till stacken genom att göra det enkelt att sätta upp ditt eget Tor-relä. <a name=\"basic\"/>"
 
 #. type: Content of: <html><body><h3>
 #: en/server.html:24
@@ -38,7 +38,7 @@ msgstr "Allmänt"
 msgid ""
 "If you decide you want to help the Tor network grow by running a relay, you "
 "can follow these steps to get started:"
-msgstr ""
+msgstr "Om du bestämt dig för att du vill hjälpa Tor-nätverket att växa genom att köra ett Tor-relä så kan du följa dessa steg för att komma igång:"
 
 #. type: Content of: <html><body><ol><li>
 #: en/server.html:31More information about the tor-commits mailing list