[tor-commits] [translation/whisperback_completed] Update translations for whisperback_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Jun 25 13:46:09 UTC 2013


commit 571e1376639fd0868085fee17a5c91def7cd4905
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Jun 25 13:46:08 2013 +0000

    Update translations for whisperback_completed
---
 sv/sv.po |   23 ++++++++++++-----------
 1 file changed, 12 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/sv/sv.po b/sv/sv.po
index 02db696..a30265e 100644
--- a/sv/sv.po
+++ b/sv/sv.po
@@ -4,13 +4,14 @@
 # 
 # Translators:
 # cryptohead <cryptohead at gmail.com>, 2013
+# WinterFairy <winterfairy at riseup.net>, 2013
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-03-26 15:50+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-06-24 22:52+0000\n"
-"Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-06-25 13:43+0000\n"
+"Last-Translator: WinterFairy <winterfairy at riseup.net>\n"
 "Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/sv/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -31,7 +32,7 @@ msgstr "Ogiltig OpenPGP nyckel: %s"
 
 #: ../whisperBack/whisperback.py:82
 msgid "Invalid contact OpenPGP public key block"
-msgstr "Ogiltig OpenPGP publik nyckel-block"
+msgstr "Ogiltigt OpenPGP publikt nyckel-block"
 
 #: ../whisperBack/exceptions.py:41
 #, python-format
@@ -80,7 +81,7 @@ msgid ""
 "The bug report could not be sent, likely due to network problems. Please try to reconnect to the network and click send again.\n"
 "\n"
 "If it does not work, you will be offered to save the bug report."
-msgstr "\n\nBuggrapporten kunde inte skickas, troligen på grund av nätverksproblem. Försök att ansluta till nätverket och klicka på skicka igen.\n\nOm det inte fungerar kommer du att få möjlighet att spara buggrapporten."
+msgstr "\n\nBuggrapporten kunde inte skickas, troligen på grund av nätverksproblem. Försök att ansluta till nätverket på nytt och klicka på skicka igen.\n\nOm det inte fungerar kommer du att få möjlighet att spara buggrapporten."
 
 #: ../whisperBack/gui.py:271
 msgid "Your message has been sent."
@@ -104,7 +105,7 @@ msgid ""
 "As a work-around you can save the bug report as a file on a USB drive and try to send it to us at %s from your email account using another system. Note that your bug report will not be anonymous when doing so unless you take further steps yourself (e.g. using Tor with a throw-away email account).\n"
 "\n"
 "Do you want to save the bug report to a file?"
-msgstr "Buggrapporten kunde inte skickas, troligen på grund av nätverksproblem.\n\nFör att komma runt problemet kan du spara buggrapporten till fil på en USB-sticka och sedan försöka skicka den till oss på %s från ett epost-konto på ett annat system. Notera att din buggrapport då inte kommer vara anonym så vida du inte vidtar ytterligare åtgärder själv för att säkerställa detta (t.ex. använder Tor med ett tillfälligt e-post konto).\n\nVill du spara buggrapporten till en lokal fil?"
+msgstr "Buggrapporten kunde inte skickas, troligen på grund av nätverksproblem.\n\nFör att komma runt problemet kan du spara buggrapporten till fil på en USB-sticka och sedan försöka skicka den till oss på %s från ett e-post konto på ett annat system. Notera att din buggrapport då inte kommer vara anonym såvida du inte vidtar ytterligare åtgärder själv för att säkerställa detta (t.ex. använder Tor med ett tillfälligt e-post konto).\n\nVill du spara buggrapporten till en fil?"
 
 #: ../whisperBack/gui.py:386 ../data/whisperback.ui.h:21
 msgid "WhisperBack"
@@ -116,11 +117,11 @@ msgstr "Skicka återkoppling som krypterad e-post."
 
 #: ../whisperBack/gui.py:390
 msgid "Copyright © 2009-2012 Tails developpers (tails at boum.org)"
-msgstr "Copyright © 2009-2012 Tails developpers (tails at boum.org)"
+msgstr "Copyright © 2009-2012 Tails utvecklare (tails at boum.org)"
 
 #: ../whisperBack/gui.py:391
 msgid "Tails developers <tails at boum.org>"
-msgstr "Tails-utvecklare <tails at boum.org>"
+msgstr "Tails utvecklare <tails at boum.org>"
 
 #: ../whisperBack/gui.py:392
 msgid "translator-credits"
@@ -128,7 +129,7 @@ msgstr "Lista med översättare"
 
 #: ../whisperBack/gui.py:419
 msgid "This doesn't seem to be a valid URL or OpenPGP key."
-msgstr "Detta verkar inte vara en korrekt URL eller OpenPGP-nyckel"
+msgstr "Detta verkar inte vara en korrekt URL eller OpenPGP-nyckel."
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:1
 msgid "Copyright © 2009-2012 tails at boum.org"
@@ -161,7 +162,7 @@ msgstr "WhisperBack - Send feedback in an encrypted mail\nCopyright (C) 2009-201
 msgid ""
 "If you want us to encrypt messages when we respond to you, add your key ID, "
 "a link to your key, or the key as a public key block:"
-msgstr "Om du vill att vi krypterar meddelanden när vi svarar dig så lägg till ditt nycket-ID, en länk till din nyckel, eller din nyckel som ett publik-nyckel- block:"
+msgstr "Om du vill att vi krypterar meddelanden när vi svarar dig, lägg till ditt nyckel-ID, en länk till din nyckel, eller din nyckel som ett publikt nyckel-block:"
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:22
 msgid "Summary"
@@ -173,7 +174,7 @@ msgstr "Buggbeskrivning"
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:24
 msgid "Optional email address to contact you"
-msgstr "E-post adress vi kan kontakta dig på"
+msgstr "Frivillig e-post adress vi kan kontakta dig på"
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:25
 msgid "optional PGP key"
@@ -189,7 +190,7 @@ msgstr "rubriker"
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:28
 msgid "debugging info"
-msgstr "Debugg-information"
+msgstr "felsökningsinformation"
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:29
 msgid "Help"More information about the tor-commits mailing list