[tor-commits] [translation/bridgedb] Update translations for bridgedb

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Jun 25 13:15:04 UTC 2013


commit 78a721623435d05978aff5d77de35d86e433447c
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Jun 25 13:15:03 2013 +0000

    Update translations for bridgedb
---
 sv/LC_MESSAGES/bridgedb.po |   36 +++++++++++++++++++-----------------
 1 file changed, 19 insertions(+), 17 deletions(-)

diff --git a/sv/LC_MESSAGES/bridgedb.po b/sv/LC_MESSAGES/bridgedb.po
index 8a45de0..586dbb6 100644
--- a/sv/LC_MESSAGES/bridgedb.po
+++ b/sv/LC_MESSAGES/bridgedb.po
@@ -3,14 +3,16 @@
 # This file is distributed under the same license as the BridgeDB project.
 # 
 # Translators:
+# Translators:
 # Petomatick <petomatick at hotmail.com>, 2011
+# WinterFairy <winterfairy at riseup.net>, 2013
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-03-27 21:41+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-02-19 16:53+0000\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-06-25 13:13+0000\n"
+"Last-Translator: WinterFairy <winterfairy at riseup.net>\n"
 "Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/sv/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -21,17 +23,17 @@ msgstr ""
 
 #: lib/bridgedb/templates/base.html:33
 msgid "What are bridges?"
-msgstr ""
+msgstr "Vad är bryggor?"
 
 #: lib/bridgedb/templates/base.html:34
 #, python-format
 msgid ""
 "%s Bridge relays %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
-msgstr ""
+msgstr "%s Bryggreläer %s är Tor reläer som hjälper dig kringå censurering."
 
 #: lib/bridgedb/templates/base.html:39
 msgid "I need an alternative way of getting bridges!"
-msgstr ""
+msgstr "Jag behöver ett alternativt sätt att skaffa bryggor!"
 
 #: lib/bridgedb/templates/base.html:40
 #, python-format
@@ -39,11 +41,11 @@ msgid ""
 "Another way to find public bridge addresses is to send an email (from a %s "
 "or a %s address) to %s with the line 'get bridges' by itself in the body of "
 "the mail."
-msgstr ""
+msgstr "Ett annat sätt att hitta publika bryggadresser är genom att skicka ett mail (från en %s eller en %s adress) till %s med raden 'get bridges' ensamt i meddelandetexten."
 
 #: lib/bridgedb/templates/base.html:48
 msgid "My bridges don't work! I need help!"
-msgstr ""
+msgstr "Mina bryggor fungerar inte! Jag behöver hjälp!"
 
 #: lib/bridgedb/templates/base.html:49
 #, python-format
@@ -51,7 +53,7 @@ msgid ""
 "If your Tor doesn't work, you should email %s. Try including as much info "
 "about your case as you can, including the list of bridges you used, the "
 "bundle filename/version you used, the messages that Tor gave out, etc."
-msgstr ""
+msgstr "Om Tor inte fungerar för dig, maila på engelska till %s. Försök att inkludera så mycket information om ditt fall som möjligt, inklusive listan över bryggor du använde, Tor-paketets filnamn/version, meddelandet Tor gav dig, osv."
 
 #: lib/bridgedb/templates/bridges.html:10
 msgid ""
@@ -62,39 +64,39 @@ msgstr ""
 
 #: lib/bridgedb/templates/bridges.html:13
 msgid "No bridges currently available"
-msgstr ""
+msgstr "Inga bryggor tillgängliga för närvarande"
 
 #: lib/bridgedb/templates/captcha.html:6
 msgid "Upgrade your browser to Firefox"
-msgstr ""
+msgstr "Uppgradera din webbläsare till Firefox"
 
 #: lib/bridgedb/templates/captcha.html:8
 msgid "Type the two words"
-msgstr ""
+msgstr "Skriv in de två orden"
 
 #: lib/bridgedb/templates/index.html:6
 msgid "Step 1"
-msgstr ""
+msgstr "Steg 1"
 
 #: lib/bridgedb/templates/index.html:8
 #, python-format
 msgid "Get %s Tor Browser Bundle %s"
-msgstr ""
+msgstr "Skaffa %s Tor Browser Bundle %s"
 
 #: lib/bridgedb/templates/index.html:13
 msgid "Step 2"
-msgstr ""
+msgstr "Steg 2"
 
 #: lib/bridgedb/templates/index.html:15
 #, python-format
 msgid "Get %s bridges %s"
-msgstr ""
+msgstr "Skaffa %s bryggor %s"
 
 #: lib/bridgedb/templates/index.html:19
 msgid "Step 3"
-msgstr ""
+msgstr "Steg 3"
 
 #: lib/bridgedb/templates/index.html:21
 #, python-format
 msgid "Now %s add the bridges to Tor %s"
-msgstr ""
+msgstr "Lägg nu till %s bryggorna till Tor %s"More information about the tor-commits mailing list