[tor-commits] [translation/tsum] Update translations for tsum

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Jun 25 12:15:14 UTC 2013


commit 3538e726ce1e3933ac742749b26ebae32fdb2bbe
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Tue Jun 25 12:15:13 2013 +0000

  Update translations for tsum
---
 sv/short-user-manual_sv_noimg.xhtml |  51 ++++++++++++++++++-----------------
 1 file changed, 26 insertions(+), 25 deletions(-)

diff --git a/sv/short-user-manual_sv_noimg.xhtml b/sv/short-user-manual_sv_noimg.xhtml
index 5aa9711..6549a90 100644
--- a/sv/short-user-manual_sv_noimg.xhtml
+++ b/sv/short-user-manual_sv_noimg.xhtml
@@ -5,7 +5,7 @@
  </head>
  <body>
   <h1 id="the-short-user-manual">Den Korta Användarguiden</h1>
-  <p>Denna användarguide innehåller information om hur du laddar ner Tor, hur du använder det, och vad du gör om Tor inte lyckas ansluta till nätverket. Om du inte hittar svaret till din fråga i det här dokumentet, maila help at rt.torproject.org.</p>
+  <p>Denna användarguide innehåller information om hur du laddar ner Tor, hur du använder det, och vad du gör om Tor inte lyckas ansluta till nätverket. Om du inte hittar svaret till din fråga i det här dokumentet, maila help at rt.torproject.org (på engelska).</p>
   <p>Var vänlig notera att vi ger support på en volontärbasis, och vi får många mail varje dag. Det finns ingen anledning till oro om vi inte svarar dig direkt.</p>
   <h2 id="how-tor-works">Hur Tor fungerar</h2>
   <p>Tor är ett nätverk av virtuella tunnlar som låter dig förbättra din personliga integritet och säkerhet på Internet. Tor fungerar så att du sänder din trafik genom tre slumpmässigt valda servrar (också kända som <em>reläer</em>) i Tor nätverket, innan trafiken skickas ut på det publika Internet.</p>
@@ -31,64 +31,65 @@
   <p>Var vänlig notera att du kanske måste redigera sökvägarna och kommandona nedanför för att få det att fungera på ditt system.</p>
   <p>Erinn Clark signerar Tor Browser Bundle med nyckeln 0x63FEE659. För att importera Erinn's nyckel, kör:</p>
   <pre>
-   <code>gpg --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-keys 0x63FEE659
+   <code>gpg --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-keys 0x63FEE659
 </code>
   </pre>
   <p>Efter du importerat nyckeln, verifiera att fingeravtrycket är korrekt:</p>
   <pre>
-   <code>gpg --fingerprint 0x63FEE659
+   <code>gpg --fingerprint 0x63FEE659
 </code>
   </pre>
   <p>Du bör se:</p>
   <pre>
-   <code>pub 2048R/63FEE659 2003-10-16
-Key fingerprint = 8738 A680 B84B 3031 A630 F2DB 416F 0610 63FE E659
-uid Erinn Clark <erinn at torproject.org>
-uid Erinn Clark <erinn at debian.org>
+   <code>pub  2048R/63FEE659 2003-10-16
+   Key fingerprint = 8738 A680 B84B 3031 A630 F2DB 416F 0610 63FE E659
+uid         Erinn Clark <erinn at torproject.org>
+uid         Erinn Clark <erinn at debian.org>
 
-uid Erinn Clark <erinn at double-helix.org>
-sub 2048R/EB399FD7 2003-10-16
+uid         Erinn Clark <erinn at double-helix.org>
+sub  2048R/EB399FD7 2003-10-16
 </code>
   </pre>
   <p>För att verifiera signaturen av paketet du laddat ner, kör följande kommando:</p>
   <pre>
-   <code>gpg --verify tor-browser-2.2.33-2_en-US.exe.asc tor-browser-2.2.33-2_en-US.exe⏎ </code>
+   <code>gpg --verify tor-browser-2.2.33-2_en-US.exe.asc tor-browser-2.2.33-2_en-US.exe
+</code>
   </pre>
   <p>Resultatet bör säga <em>"Good signature"</em>. En dålig signatur betyder att filen kan ha fifflats med. Om du ser en dålig signatur, skicka detaljer om var du laddat ner paketet från, hur du verifierade signaturen, och resultatet från GnuPG i ett email till help at rt.torproject.org.</p>
-  <p>När du har verifierat signaturen och sett <em>"Good signature"</em> resultatet, fortsätt med att packa upp filen. Du kommer då se en katalog med ett namn som liknar <strong>tor-browser_en-US</strong>. I den katalogen finns en annan katalog som heter <strong>Docs</strong>, som innehåller filen <strong>changelog</strong>. Se till att version nummret på översta raden av den changelog filen matchar version nummret i filnamnet.</p>
+  <p>När du har verifierat signaturen och sett <em>"Good signature"</em> resultatet, fortsätt med att packa upp filen. Du kommer då se en katalog med ett namn som liknar <strong>tor-browser_en-US</strong>. I den katalogen finns en annan katalog som heter <strong>Docs</strong>, som innehåller filen <strong>changelog</strong>. Se till att versionsnumret på översta raden av den changelog filen matchar versionsnumret i filnamnet.</p>
   <h3 id="how-to-use-the-tor-browser-bundle">Hur du använder Tor Browser Bundle</h3>
   <p>Efter att du laddat ner Tor Browser Bundle och packar upp paketet bör du ha en katalog innehållande några få filer. En av filerna är en körbar fil kallad "Start Tor Browser" (eller "start-tor-browser", beroende på ditt operativsystem).</p>
-  <p>När du startar Tor Browser Bundle kommer du först se Vidalia starta upp och ansluta dig till Tor nätverket. Efter det kommer du se en webbläsare som konfirmerar att du nu använder Tor. Detta görs genom att visa <a href="https://check.torproject.org/">https://check.torproject.org/</a>. Du kan nu surfa internet genom Tor.</p>
+  <p>När du startar Tor Browser Bundle kommer du först se Vidalia starta upp och ansluta dig till Tor nätverket. Efter det kommer du se en webbläsare som bekräftar att du nu använder Tor. Detta görs genom att visa <a href="https://check.torproject.org/">https://check.torproject.org/</a>. Du kan nu surfa på internet genom Tor.</p>
   <p>
    <em>Notera att det är viktigt att du använder webbläsaren som kommer med Tor paketet, och inte din vanliga webbläsare.</em>
   </p>
   <h3 id="what-to-do-when-tor-does-not-connect">Vad du kan göra när Tor inte ansluter</h3>
   <p>Några användare kommer märka att Vidalia fastnar när den försöker ansluta till Tor nätverket. Om detta händer, se till att du är ansluten till Internet. Om du behöver ansluta till en proxy server, se <em>Hur du använder en öppen proxy</em> nedanför.</p>
-  <p>Om din normala internet anslutning fungerar, men Tor fortfarande inte kan ansluta till nätverket, försök följande; öppna kontrollpanelen i Vidalia, klicka på <em>Meddelande Logg</em> och välj fliken <em>Advancerat</em>. Det kan vara så att Tor inte kan ansluta på grund av:</p>
-  <p><strong>Din system klocka är av</strong>: Se till att datumet och tiden på ditt system är korrekt, och starta om Tor. Du kan behöva synkronisera din system klocka med en tidsserver på Internet.</p>
-  <p><strong>Du är bakom en restriktiv brandvägg</strong>: För att säga åt Tor att bara testa port 80 och port 443, öppna kontrollpanelen i Vidalia, klicka på <em>Inställningar</em> och <em>Nätverk</em>, och markera boxen som säger <em>Min brandvägg låter mig bara ansluta genom vissa portar</em>.</p>
-  <p><strong>Ditt antivirus program blockerar Tor</strong>: Se till att ditt antivirus program inte hindrar Tor från att göra nätverksanslutningar.</p>
-  <p>Om Tor fortfarande inte fungerar så är det troligt att din Internetleverantör (ISP) blockerar Tor. Mycket ofta kan man kringgå detta med <strong>Tor broar</strong>, gömda reläer som inte är lika lätta at blockera.</p>
-  <p>Om du behöver hjälp med att klura ut varför Tor inte kan ansluta, skicka ett email till help at rt.torproject.org och inkludera de relevanta delarna från logg filen.</p>
+  <p>Om din normala internet anslutning fungerar, men Tor fortfarande inte kan ansluta till nätverket, försök följande; öppna kontrollpanelen i Vidalia, klicka på <em>Meddelandelogg</em> och välj fliken <em>Avancerat</em>. Det kan vara så att Tor inte kan ansluta på grund av att:</p>
+  <p><strong>Din systemklocka går fel</strong>: Se till att datumet och tiden på ditt system är korrekt, och starta om Tor. Du kan behöva synkronisera din systemklocka med en tidsserver på Internet.</p>
+  <p><strong>Du är bakom en restriktiv brandvägg</strong>: För att säga åt Tor att bara testa port 80 och port 443, öppna kontrollpanelen i Vidalia, klicka på <em>Inställningar</em> och <em>Nätverk</em>, och markera boxen som säger <em>Min brandvägg tillåter mig bara att ansluta till vissa portar</em>.</p>
+  <p><strong>Ditt antivirus program blockerar Tor</strong>: Se till att ditt antivirus program inte hindrar Tor från att skapa nätverksanslutningar.</p>
+  <p>Om Tor fortfarande inte fungerar så är det troligt att din internetleverantör blockerar Tor. Mycket ofta kan man kringgå detta med hjälp av <strong>Tor bryggor</strong>, gömda reläer som inte är lika lätta at blockera.</p>
+  <p>Om du behöver hjälp med att klura ut varför Tor inte kan ansluta, skicka ett email på engelska till help at rt.torproject.org och inkludera de relevanta delarna från loggfilen.</p>
   <h3 id="how-to-find-a-bridge">Hur du hittar en brygga</h3>
-  <p>För att använda en bro måste du först hitta en; du kan antingen besöka <a href="https://bridges.torproject.org/">bridges.torproject.org</a>, eller skicka ett email till bridges at torproject.org. Om du skickar ett email, se till att du skriver <strong>get bridges</strong> i email meddelandet. Utan detta får du inget svar. Notera att du måste skicka detta email från antingen en gmail.com eller en yahoo.com adress.</p>
-  <p>Att konfigurera mer än en bro adress kommer göra din Tor anslutning mer stabil, utifall att några av broarna inte kan nås. Det finns ingen garanti att bron du använder nu kommer fungera imorgon, så du bör göra det till en vana att uppdatera din lista med broar nu och då.</p>
+  <p>För att använda en brygga måste du först hitta en; du kan antingen besöka <a href="https://bridges.torproject.org/">bridges.torproject.org</a>, eller skicka ett email till bridges at torproject.org. Om du skickar ett email, se till att du skriver <strong>get bridges</strong> i email meddelandet. Utan detta får du inget svar. Notera att du måste skicka detta email från antingen en gmail.com eller en yahoo.com adress.</p>
+  <p>Att konfigurera mer än en bryggadress kommer göra din Tor anslutning mer stabil, utifall att några av bryggorna inte kan nås. Det finns ingen garanti att bryggan du använder nu kommer fungera imorgon, så du bör göra det till en vana att uppdatera din lista med bryggor lite då och då.</p>
   <h3 id="how-to-use-a-bridge">Hur du använder en brygga</h3>
-  <p>När du har ett gäng broar att använda, öppna kontrollpanelen i Vidalia, klicka på <em>Inställningar</em>, <em>Nätverk</em> och markera rutan som säger <em>Min Internetleverantör blockerar anslutningar till Tor nätverket</em>. Skriv in broarna i rutan nedanför, klicka <em>OK</em> och starta Tor igen.</p>
+  <p>När du har ett gäng bryggor att använda, öppna kontrollpanelen i Vidalia, klicka på <em>Inställningar</em>, <em>Nätverk</em> och markera rutan som säger <em>Min internetleverantör blockerar anslutningar till Tor-nätverket</em>. Skriv in bryggorna i rutan nedanför, klicka på <em>OK</em> och starta Tor igen.</p>
   <h3 id="how-to-use-an-open-proxy">Hur du använder en öppen proxy</h3>
-  <p>Om det inte fungerar att använda en Bro, testa att konfigurera Tor till att använda HTTPS eller SOCKS proxy för att få tillgång till Tor nätverket. Detta betyder att även om Tor är blockerat av ditt lokala nätverk kan öppna proxys användas för att säkert ansluta till Tor nätverket och till det ocensurerade Internet.</p>
+  <p>Om det inte fungerar att använda en brygga, testa att konfigurera Tor till att använda HTTPS eller SOCKS proxy för att få tillgång till Tor nätverket. Detta betyder att även om Tor är blockerat av ditt lokala nätverk kan öppna proxys användas för att säkert ansluta till Tor nätverket och till det ocensurerade Internet.</p>
   <p>Stegen nedan antar att du har en fungerande Tor/Vidalia konfiguration, och du har hittat en lista med HTTPS, SOCKS4, eller SOCKS5 proxys.</p>
   <ol style="list-style-type: decimal">
    <li>Öppna kontrollpanelen för Vidalia, klicka på <em>Inställningar</em>.</li>
-   <li>Klicka <em>Nätverk</em>. Välj <em>Jag använder en proxy för att komma åt Internet</em>.</li>
+   <li>Klicka på <em>Nätverk</em>. Välj <em>Jag använder en proxyserver för att ansluta till Internet</em>.</li>
    <li>På <em>Adress</em> linjen, skriv in den öppna proxy adressen. Detta kan vara ett värdnamn eller en IP adress.</li>
    <li>Skriv in proxy porten.</li>
    <li>Generellt behöver du inte något användarnamn eller lösenord. Om du behöver det, skriv in informationen i de rätta fälten.</li>
    <li>Välj <em>Typ</em> av proxy du använder, om det är HTTP/HTTPS, SOCKS4, eller SOCKS5.</li>
    <li>Klicka på <em>OK</em> knappen. Vidalia och Tor är nu konfigurerade att använda en proxy för att ansluta till resten av Tor nätverket.</li>
   </ol>
-  <h2 id="frequently-asked-questions">Vanliga Frågor</h2>
-  <p>Denna sektion kommer svara på några av de vanligaste frågorna. Om du har frågor som inte nämns här, skicka gärna ett email till help at rt.torproject.org.</p>
+  <h2 id="frequently-asked-questions">Vanliga frågor</h2>
+  <p>Detta avsnitt kommer svara på några av de vanligaste frågorna. Om du har frågor som inte nämns här, skicka gärna ett email på engelska till help at rt.torproject.org.</p>
   <h3 id="unable-to-extract-the-archive">Kan ej packa upp arkivet</h3>
   <p>Om du använder Windows och finner att du inte kan packa upp arkivet, ladda ner och installera <a href="http://www.7-zip.org/">7-Zip</a>.</p>
   <p>Om du inte kan ladda ner 7-Zip, försök döpa om filen från .z till .zip och använd winzip till att packa upp arkivet. Innan du döper om filen, säg åt Windows att visa filändelser:</p>More information about the tor-commits mailing list