[tor-commits] [translation/gettor] Update translations for gettor

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Jun 22 20:45:11 UTC 2013


commit e43b430b39f91bc8ea8b721cb11c90207f90c5b2
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Sat Jun 22 20:45:10 2013 +0000

  Update translations for gettor
---
 tr/gettor.po |  20 ++++++++++----------
 1 file changed, 10 insertions(+), 10 deletions(-)

diff --git a/tr/gettor.po b/tr/gettor.po
index 3f2d23f..452b10c 100644
--- a/tr/gettor.po
+++ b/tr/gettor.po
@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-01-19 13:40+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-06-22 20:13+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-06-22 20:42+0000\n"
 "Last-Translator: ercan <ercerden at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/tr/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -216,14 +216,14 @@ msgid ""
 "tool as follows after unpacking the zip file:\n"
 "\n"
 "  gpg --verify tor-browser-1.3.24_en-US.exe.asc tor-browser-1.3.24_en-US.exe"
-msgstr ""
+msgstr "İMZA DOĞRULAMASI\n=================\nEğer GnuPG bilgisayarınızda kurulu ise zip dosyasını açtıktan sonra komut satırından gpg aracını aşağıdaki gibi kullanın:\n\n gpg --verify tor-browser-1.3.24_en-US.exe.asc tor-browser-1.3.24_en-US.exe"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:148
 msgid ""
 "The output should look somewhat like this:\n"
 "\n"
 "  gpg: Good signature from 'Erinn Clark <...>'"
-msgstr ""
+msgstr "Çıktının aşşağıdaki örneğe benzemesi gerekir:\n\ngpg:Good signature from 'Erinn Clark! <...>'"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:152
 msgid ""
@@ -231,7 +231,7 @@ msgid ""
 "a graphical user interface for GnuPG on this website:\n"
 "\n"
 "  http://www.gnupg.org/related_software/frontends.html"
-msgstr ""
+msgstr "Komut satırı ile ilgili bilginiz yetersiz ise aşağıdaki sitede GnuPG için bir grafik kullanıcı arabirimi bulmayı deneyin:\n\n http://www.gnupg.org/related_software/frontends.html"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:157
 msgid ""
@@ -302,7 +302,7 @@ msgstr "Eğer hazır olmazsa, paket e-posta sağlayıcınız için fazla büyük
 msgid ""
 "Unfortunately we are currently experiencing problems and we can't fulfill\n"
 "your request right now. Please be patient as we try to resolve this issue."
-msgstr ""
+msgstr "Malesef şu anda bazı sorunlar yaşıyoruz ve isteğinize cevap veremiyoruz. Lütfen biz bu sorunları çözmeye çalışırken sabırlı olun."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:197
 msgid ""
@@ -310,7 +310,7 @@ msgid ""
 "requested. Please send us another package name or request the same package \n"
 "again, but remove the 'split' keyword. In that case we'll send you the whole \n"
 "package. Make sure this is what you want."
-msgstr ""
+msgstr "Malesef istediğiniz paket için parçalı paket mevcut değil. Lütfen bize başka bir paket ismi yollayı veya aynı pakedi isteyin ama bu defa 'split' kelimesini çıkartın. Bu durumda size tüm paketi yollarız. İstediğinizin bu olduğundan emin olun."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:202
 msgid ""
@@ -360,7 +360,7 @@ msgid ""
 "macos-i386:\n"
 "The Tor Browser Bundle package for OS X, Intel CPU architecture. In \n"
 "general, newer Mac hardware will require you to use this package."
-msgstr ""
+msgstr "macos-i386:\nOS X Intel CPU mimarisi için Tor Gezgini Bohçası paketi. Genelde yeni Mac donanımları bu paketi kullanmanızı ister."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:231
 msgid ""
@@ -379,7 +379,7 @@ msgstr "linux-i386:\nTor Tarayıcı Paketi'nin 32bit Linux sürümü."
 msgid ""
 "Note that this package is rather large and needs your email provider to \n"
 "allow for attachments of about 30MB in size."
-msgstr ""
+msgstr "Bu paket bayağı büyük olduğundan e-posta sağlayıcınızın 30MB boyutunda eklentilere izin vermesi gerekir."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:241
 msgid ""
@@ -455,7 +455,7 @@ msgid ""
 "Tor network. You can read more about how Tor works here:\n"
 "\n"
 "  https://www.torproject.org/about/overview.html.en"
-msgstr ""
+msgstr "Tor yazılımı bilgisayarınızda çalıştırabileceğiniz ve sizi İnternet'te korumaya yardımcı olan bir programdır. Tor internet iletişiminizi dünyanın her tarafında gönüllüler tarafından çalıştırılan bir dağınık ağın içinde sektirerek korur: İnternet bağlantınızın gözlenip hangi sitelere gittiğinizin öğrenilmesini ve gittiğiniz sitelerin sizin coğrafi konumunuzu öğrenmesini engeller. Bu gönüllü bağlantı noktalarına Tor Ağı denir. Tor'un nasıl çalıştığını öğrenmek isterseniz aşağıdaki adresten ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.\n\n https://www.torproject.org/about/overview.html.en"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:286
 msgid "What is the Tor Browser Bundle?"
@@ -466,7 +466,7 @@ msgid ""
 "The Browser Bundle (TBB) is the package we recommend to most users. \n"
 "The bundle comes with everything you need to safely browse the Internet.\n"
 "Just extract it and run."
-msgstr ""
+msgstr "Tor Gezgini Bohçası (TGB) kullanıcılarımızın çoğuna tavsiye ettiğimiz pakettir. İnterneti güvenli bir şekilde gezebilmeniz gereken her şey bu bohça ile gelir. Sadece sıkıştırılmış paketi bir klasöre açın ve çalıştırın."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:292
 msgid "What package should I request?"More information about the tor-commits mailing list