[tor-commits] [translation/vidalia_help_completed] Update translations for vidalia_help_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Jun 22 20:16:01 UTC 2013


commit 9c7ac1e3a15d2588730acc8d7a45ceadad228afb
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Sat Jun 22 20:16:00 2013 +0000

  Update translations for vidalia_help_completed
---
 tr/config.po | 305 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 305 insertions(+)

diff --git a/tr/config.po b/tr/config.po
new file mode 100644
index 0000000..a2de100
--- /dev/null
+++ b/tr/config.po
@@ -0,0 +1,305 @@
+# 
+# Translators:
+# Deniz <>, 2012
+# ercan <ercerden at gmail.com>, 2013
+# runasand <runa.sandvik at gmail.com>, 2011
+# drstrangelove <sosyalhizmetler at gmail.com>, 2013
+# Tekel Bira <psycookie at gmail.com>, 2012
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-06-26 16:58+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-06-22 19:52+0000\n"
+"Last-Translator: ercan <ercerden at gmail.com>\n"
+"Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/tr/)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: tr\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
+
+#. type: Content of: <html><body><h1>
+#: en/config.html:16
+msgid "Configuring Vidalia and Tor"
+msgstr "Vidalia ve Tor'u yapılandırıyor"
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/config.html:20
+msgid ""
+"Vidalia allows you to configure some of the most commonly modified aspects "
+"of Vidalia and Tor. It also lets you set up and manage a <a "
+"href=\"server.html\">Tor relay</a> so you can help the Tor network grow."
+msgstr "Vidalia; Vidalia ve Tor'un çoğunlukla değişiklik yapılan kısımlarını ayarlamanıza izin verir. Aynı zamanda bir <a href=\"server.html\">Tor aynası</a> kurmanızı ve idare etmenizi sağlar, böylece Tor ağının büyümesine yardımcı olursunuz."
+
+#. type: Content of: <html><body>
+#: en/config.html:26
+msgid "<a name=\"general\"/>"
+msgstr "<a name=\"genel\"/>"
+
+#. type: Content of: <html><body><h3>
+#: en/config.html:27
+msgid "General Settings"
+msgstr "Genel Ayarlar"
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/config.html:29
+msgid ""
+"Settings on the <i>General</i> page are the most commonly modified settings."
+msgstr "<i>Genel</i> sayfasındaki ayarlar en fazla değiştirilenlerdir."
+
+#. type: Content of: <html><body><ul><li>
+#: en/config.html:32
+msgid ""
+"<b>Tor Executable</b>: This is the Tor executable that Vidalia will run when"
+" you select <i>Start</i> from the tray menu. If you have multiple versions "
+"of Tor installed, you can tell Vidalia which version you would like to run "
+"by clicking the <i>Browse</i> button and navigating to the particular Tor "
+"installation you want."
+msgstr "<b>Tor Uygulaması</b>: Bu görev çubuğunda Vidalia'yı çalıştırıp <i>Başlat</i> komutu verdiğinizde çalıştırılacak olan Tor uygulamasıdır. Eğer bilgisayarınızda birden çok Tor versiyonu yüklü ise, <i>Göz at</i> sekmesini tıklayıp, açılan pencerede istediğiniz versiyonu seçerek Vidalia uygulamasına tanıtabilirsiniz. "
+
+#. type: Content of: <html><body><ul><li>
+#: en/config.html:39
+msgid ""
+"<b>Startup Options</b>: This setting allows you to have Vidalia "
+"automatically start Tor when Vidalia starts. You can also configure Vidalia "
+"to run when your system starts (<i>Windows only</i>)."
+msgstr "<b>Başlangıç Ayarları</b>: Bu ayar, Vidalia uygulamasını başlatınca otomatik olarak Tor uygulamasının da başlamasını sağlayacak olan ayardır. Dilerseniz, Vidalia uygulamasını bilgisayarınızın açılışı ile çalışmasını da etkinleştirebilirsiniz (<i>Sadece Windows</i>) "
+
+#. type: Content of: <html><body>
+#: en/config.html:46
+msgid "<a name=\"network\"/>"
+msgstr "<a name=\"AÄŸ\"/>"
+
+#. type: Content of: <html><body><h3>
+#: en/config.html:47
+msgid "Network Settings"
+msgstr "Ağ Ayarları"
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/config.html:49
+msgid ""
+"The <i>Network</i> settings page lets you change how Tor connects to the Tor"
+" network."
+msgstr "<i>Ağ</i> ayarları sayfası Tor'un Tor ağına nasıl bağlandığını ayarlamanızı sağlar."
+
+#. type: Content of: <html><body><ul><li>
+#: en/config.html:53
+msgid ""
+"<b>I use a proxy to access the Internet</b>: If your Internet connection "
+"requires an HTTP proxy, you can configure Tor to send all of its directory "
+"requests and Tor relay connections through your proxy. You must specify at "
+"least the hostname or address of your proxy, and the port on which your "
+"proxy is listening for connections. If your proxy requires authentication, "
+"you can also enter the <i>Username</i> and <i>Password</i> you use to "
+"connect to your proxy. Otherwise, you can leave those fields blank."
+msgstr "<b>Internete ulaşmak için vekil sunucu kullanıyorum</b>: Eğer Internet bağlantınız bir HTTP vekil sunucusu gerektiriyorsa, Tor'u bütün dizin isteklerini ve Tor ayna bağlantılarını bu vekil sunucudan aktarması için ayarlayabilirsiniz. En azından vekil sunucunuzun makine ismini ya da adresini, ve vekil sunucunuzun bağlantı için dinlediği portu belirtmelisiniz. Eğer vekil sunucunuz kimlik doğrulama gerektiriyorsa, <i>Kullanıcı adı</i> ve <i>Şifre</i> nizi de girebilirsiniz. Aksi taktirde bu alanları boş bırakabilirsiniz."
+
+#. type: Content of: <html><body><ul><li>
+#: en/config.html:62
+msgid ""
+"<b>My firewall only lets me connect to certain ports</b>: If you are behind "
+"a restrictive firewall or proxy that limits the ports you are able to "
+"connect to, you can configure Tor to connect directly only to relays "
+"listening on the ports allowed by your firewall or proxy. Simply enter a "
+"list of ports permitted by your firewall or proxy, separated by commas. "
+"(<i>Example: 80,443,8080</i>)"
+msgstr "<b>Güvenlik duvarım sadece belirli portlara izin veriyor</b>: Eğer bağlanabileceğiniz portları limitleyen kısıtlayıcı bir güvenlik duvarı ya da vekil sunucunun arkasındaysanız, Tor'u sadece bu izin verilen portları dinleyen aynalara bağlanması için ayarlayabilirsiniz. Güvenlik duvarınız ya da vekil sunucunuz tarafından izin verilen portları virgüllerle ayırarak listelemeniz yeterli. (<i>Örnek: 80,443,8080</i>)"
+
+#. type: Content of: <html><body><ul><li>
+#: en/config.html:69
+msgid ""
+"<b>My ISP blocks connections to the Tor network</b>: If your ISP (Internet "
+"Service Provider) blocks connections to the Tor network, Tor can attempt to "
+"avoid being filtered by encrypting its directory connections and connecting "
+"to the Tor network through relays called <i>bridges</i> (Tor 0.2.0.3-alpha "
+"or newer only). You can add bridge relays by specifying either their address"
+" and port number, or their address, port number, and fingerprint."
+msgstr "<b>Tor ağına bağlantım ISS tarafından engelleniyor</b>: Eğer ISS'niz (Internet Servis Sağlayıcı) Tor ağına bağlantıları engelliyorsa, Tor filtreyi aşmak için dizin bağlantılarını şifreleyerek ve Tor ağına <i>köprüler</i> denen özel aynalar üzerinden bağlanmayı deneyebilir. (Tor 0.2.0.3-alpha veya daha yeni) Köprü aynalarını IP adresi, port numarası ya da IP adresi, port numarası, parmakizi şeklinde belirtebilirsiniz."
+
+#. type: Content of: <html><body><ul><li>
+#: en/config.html:77
+msgid "Below are examples of valid bridge address formats:"
+msgstr "Aşağıda geçerli köprü adresi formatından örnekler bulabilirsiniz:"
+
+#. type: Content of: <html><body><ul><li><ul><li>
+#: en/config.html:80
+msgid "128.213.48.13:8080"
+msgstr "128.213.48.13:8080"
+
+#. type: Content of: <html><body><ul><li><ul><li>
+#: en/config.html:83
+msgid "128.213.48.13:8080 1054 13B1 DBDA F867 B226 74D2 52DF 3D9F A367 1F73"
+msgstr "128.213.48.13:8080 1054 13B1 DBDA F867 B226 74D2 52DF 3D9F A367 1F73"
+
+#. type: Content of: <html><body><ul><li><ul><li>
+#: en/config.html:86
+msgid "128.213.48.13:8080 105413B1DBDAF867B22674D252DF3D9FA3671F73"
+msgstr "128.213.48.13:8080 105413B1DBDAF867B22674D252DF3D9FA3671F73"
+
+#. type: Content of: <html><body><ul><li>
+#: en/config.html:89
+msgid ""
+"If connections to normal Tor relays are blocked, then you will need to learn"
+" a bridge relay address somehow and add it here. See the help topic on <a "
+"href=\"bridges.html#finding\">finding bridge relays</a> for more information"
+" on how to learn new bridge relay addresses and fingerprints."
+msgstr "Eğer normal Tor aynalarına bağlantılar engelleniyorsa, bir şekilde köprü aynası adresi öğrenip buraya ekleyebilirsiniz. Köprü aynası adresi bulmak hakkında daha fazla bilgi için <a href=\"bridges.html#finding\">köprü aynaları bulmak</a> yardım dosyasına bakabilirsiniz."
+
+#. type: Content of: <html><body>
+#: en/config.html:100
+msgid "<a name=\"relay\"/>"
+msgstr "<a name=\"ayna\"/>"
+
+#. type: Content of: <html><body><h3>
+#: en/config.html:101
+msgid "Relay Settings"
+msgstr "Ayna ayarları"
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/config.html:103
+msgid ""
+"<i> See <a href=\"server.html\">this help topic</a> for detailed information"
+" about setting up and managing a Tor relay. </i>"
+msgstr "<i> Tor aynası kurmak ve idare etmek hakkında daha fazla bilgi için <a href=\"server.html\">bu yardım dosyasına</a> bakın. </i>"
+
+#. type: Content of: <html><body>
+#: en/config.html:109
+msgid "<a name=\"appearance\"/>"
+msgstr "<a name=\"görünüm\"/>"
+
+#. type: Content of: <html><body><h3>
+#: en/config.html:110
+msgid "Appearance Settings"
+msgstr "Görünüm Ayarları"
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/config.html:112
+msgid ""
+"The settings on the <i>Appearance</i> page allow you to customize the look "
+"and feel of Vidalia."
+msgstr "<i>Görünüm</i> sayfasındaki ayarlar Vidalia'nın görünümünü kişiselleştirmenizi sağlar."
+
+#. type: Content of: <html><body><ul><li>
+#: en/config.html:116
+msgid ""
+"<b>Language</b>: Vidalia's interface has been translated into many languages"
+" by helpful volunteers. When Vidalia is first run, it will try to guess "
+"which language your computer is currently using. If Vidalia guesses "
+"incorrectly, or if you prefer a different language, you can choose another "
+"language from the dropdown box. You will need to restart Vidalia after "
+"changing the displayed language for the changes to take effect."
+msgstr "<b>Dil</b>: Vidalia'nın arayüzü yardımsever gönüllüler tarafından birçok dile tercüme edilmiştir. Vidalia ilk defa çalıştığında bilgisayarınızın mevcut dilini tahmin etmeye çalışır. Eğer yanlış tahmin ederse, ya da siz farklı bir dil tercih ederseniz, açılır listeden farklı bir dil seçebilirsiniz. Değişikliklerin geçerli olması için Vidalia'yı yeniden başlatmanız gerekir."
+
+#. type: Content of: <html><body><ul><li>
+#: en/config.html:124
+msgid ""
+"<b>Style</b>: In most cases, Vidalia will default to using your platform's "
+"default interface style. If you dislike the default, you can choose "
+"whichever interface style you prefer from the dropdown box."
+msgstr "<b>Biçim</b>: Vidalia genellikle sisteminizin varsayılan arabirim biçimini kullanır. Eğer varsayılan biçimi beğenmezseniz istediğiniz arabirim biçimini üstten açılır kutudan seçebilirsiniz."
+
+#. type: Content of: <html><body>
+#: en/config.html:131
+msgid "<a name=\"advanced\"/>"
+msgstr "<a name=\"geliÅŸmiÅŸ\"/>"
+
+#. type: Content of: <html><body><h3>
+#: en/config.html:132
+msgid "Advanced Settings"
+msgstr "GeliÅŸmiÅŸ Ayarlar"
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/config.html:134
+msgid ""
+"The settings on the <i>Advanced</i> page should generally only be modified "
+"by more experienced users."
+msgstr "<i>Gelişmiş</i> sayfasında bulunan ayarlar sadece tecrübeli kullanıcılar tarafından değiştirilmelidir."
+
+#. type: Content of: <html><body><ul><li>
+#: en/config.html:138
+msgid ""
+"<b>Control Address & Port</b>: The <i>Control Port</i> is the port which"
+" Vidalia uses to talk to Tor. This doesn't need to be changed unless you "
+"have a conflict with another service on your machine, or if you are using "
+"Vidalia to control and monitor a Tor process running on another machine."
+msgstr "<b>Yönetim Adres & Portu</b>: <i>Yönetim Portu</i> Vidalia'nın Tor ile iletişim için kullandığı porttur. Başka bir servisle çakışma yok ise veya başka bir bilgisayarda çalışan Tor işlemini gözlemlemeye çalışmıyorsanız bunu değiştirmeniz gerekmez."
+
+#. type: Content of: <html><body><ul><li>
+#: en/config.html:144
+msgid ""
+"<b>Control Port Authentication</b>: Control port authentication is used to "
+"limit the applications on your machine that can connect to and reconfigure "
+"your Tor installation. The available authentication methods are:"
+msgstr "<b>Yönetim Portu Kimlik Doğrulaması</b>: Yönetim portu kimlik doğrulaması sisteminizde Tor'a bağlanabilen ve Tor kurulumunuzun ayarlarını değiştirebilen uygulamaların sınırlandırılması için kullanılır. Mevcut kimlik doğrulama yöntemleri şunlardır:"
+
+#. type: Content of: <html><body><ul><li><ul><li>
+#: en/config.html:150
+msgid ""
+"<b>None</b> -- No authentication is required. Use of this option is "
+"<b>strongly</b> discouraged. Any application or user on your computer can "
+"reconfigure your Tor installation."
+msgstr "<b>Hiçbiri</b> -- Kimlik doğrulama şart koşulmaz. Bu seçeneğin kullanımı <b>kesinlikle</b> tavsiye edilmez. Bilgisayarınızdaki herhangi bir uygulama veya kullanıcı Tor kurulumunuzun ayarlarını değiştirebilir."
+
+#. type: Content of: <html><body><ul><li><ul><li>
+#: en/config.html:155
+msgid ""
+"<b>Password</b> <i>(Default)</i> -- If this method is selected, you can "
+"specify a password that Tor will require each time a user or application "
+"connects to Tor's control port. If Vidalia starts Tor for you, you can have "
+"Vidalia randomly generate a new password each time it starts Tor by checking"
+" the <i>Randomly Generate</i> checkbox."
+msgstr "<b>Şifre</b> <i>(Varsayılan)</i> -- Bu yöntemi seçerseniz Tor'un yönetim portuna bağlanan her kullanıcıya veya uygulamaya sorulmak üzere bir şifre atayabilirsiniz. Eğer Tor'u başlatmak için Vidalia uygulamasını kullanıyorsanız, <i>Rastgele Oluştur</i> seçeneği ile Tor'un her başlatılışında yeni bir rastgele şifre oluşturulmasını sağlayabilirsiniz."
+
+#. type: Content of: <html><body><ul><li><ul><li>
+#: en/config.html:162
+msgid ""
+"<b>Cookie</b> -- If cookie authentication is selected, Tor will write a file"
+" (or, <i>cookie</i>) containing random bytes to its data directory when it "
+"starts. Any user or application that tries to connect to Tor's control port "
+"must be able to provide the contents of this cookie."
+msgstr "<b>Çerez</b> -- Eğer çerez kimlik doğrulama yöntemini seçerseniz Tor başladığında veri klasörüne içeriği rastgele baytlarla dolu bir dosya(<i>çerez</i>) yazar. Tor'un yönetim portuna bağlanmaya çalışan her programın veya kullanıcının bu dosyanın içeriğini sağlayabilmesi gerekir."
+
+#. type: Content of: <html><body><ul><li>
+#: en/config.html:170
+msgid ""
+"<b>Tor Configuration File</b> <i>(optional)</i>: You can use this option to "
+"have Vidalia start Tor using a specific <i>torrc</i>, Tor's configuration "
+"file. If you leave this field blank, Tor will uses its own default torrc "
+"location."
+msgstr "<b>Tor Ayarları Dosyası</b> <i>(isteğe bağlı)</i>: Bu seçeneği Tor'u Vidalia ile başlatırken Tor'un sizin belirlediğiniz bir <i>torrc</i> kullanmasını sağlamak için kullanabilirsiniz. Eğer bu alanı boş bırakırsanız Tor öntanımlı torrc konumunu kullanır."
+
+#. type: Content of: <html><body><ul><li>
+#: en/config.html:175
+msgid ""
+"<b>Tor Data Directory</b> <i>(optional)</i>: You can specify the directory "
+"in which Tor will store its saved data, such as cached Tor relay "
+"information, Tor relay keys, and configuration files. If you leave this "
+"field blank, Tor will use its own default data directory location."
+msgstr "<b>Tor Veri Dizini</b> <i>(isteğe bağlı)</i>: Tor'un önbelleklenen Tor aynası bilgisi, Tor ayna anahtarları ve ayar dosyaları gibi kaydedilen verileri saklayacağı dizini belirtebilirsiniz. Bu alanı boş bırakırsanız, Tor kendi varsayılan veri dizini konumunu kullanacaktır."
+
+#. type: Content of: <html><body><ul><li>
+#: en/config.html:181
+msgid ""
+"<b>Permissions</b> <i>(optional, not available on Windows)</i>: If you enter"
+" a value for <b>Run as User</b>, Tor will <i>setuid</i> to this user when it"
+" starts. If you enter a value for <b>Run as Group</b>, Tor will "
+"<i>setgid</i> to this group when it starts."
+msgstr "<b>İzinler</b> <i>(seçeneğe bağlı, Windows'da mevcut değil)</i>: Eğer <b>Bu Kullanıcı Olarak Çalıştır</b> alanına bir kullanıcı girerseniz Tor başladığında bu kullanıcıya <i>setuid</i> yapar. Eğer <b>Bu Grup Olarak Çalıştır</b> alanına bir grup girerseniz Tor başladığında bu gruba <i>setgid</i> yapar."
+
+#. type: Content of: <html><body>
+#: en/config.html:189
+msgid "<a name=\"services\"/>"
+msgstr "<a name=\"hizmetler\"/>"
+
+#. type: Content of: <html><body><h3>
+#: en/config.html:190
+msgid "Hidden Service Settings"
+msgstr "Gizlenmiş Servis Ayarları"
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/config.html:192
+msgid ""
+"Hidden services allow you to provide any kind of TCP-based service, e.g. an"
+" HTTP service, to others without revealing your IP address."
+msgstr "Gizlenmiş servisler sizin IP adresinizi açığa çıkarmadan herhangi bir türde TCP-tabanlı servis sunmanızı sağlar, -örneğin; HTTP servisi gibi-"More information about the tor-commits mailing list