[tor-commits] [translation/vidalia_help] Update translations for vidalia_help

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Jun 22 20:15:43 UTC 2013


commit 472a19bbbcee73bed373e41f5fea9b276bd88d47
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Jun 22 20:15:42 2013 +0000

    Update translations for vidalia_help
---
 tr/config.po |    6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/tr/config.po b/tr/config.po
index 6d2a4a2..a2de100 100644
--- a/tr/config.po
+++ b/tr/config.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-06-26 16:58+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-06-22 19:39+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-06-22 19:52+0000\n"
 "Last-Translator: ercan <ercerden at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/tr/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -267,7 +267,7 @@ msgid ""
 "have Vidalia start Tor using a specific <i>torrc</i>, Tor's configuration "
 "file. If you leave this field blank, Tor will uses its own default torrc "
 "location."
-msgstr ""
+msgstr "<b>Tor Ayarları Dosyası</b> <i>(isteğe bağlı)</i>: Bu seçeneği Tor'u Vidalia ile başlatırken Tor'un sizin belirlediğiniz bir <i>torrc</i> kullanmasını sağlamak için kullanabilirsiniz. Eğer bu alanı boş bırakırsanız Tor öntanımlı torrc konumunu kullanır."
 
 #. type: Content of: <html><body><ul><li>
 #: en/config.html:175
@@ -285,7 +285,7 @@ msgid ""
 " a value for <b>Run as User</b>, Tor will <i>setuid</i> to this user when it"
 " starts.  If you enter a value for <b>Run as Group</b>, Tor will "
 "<i>setgid</i> to this group when it starts."
-msgstr ""
+msgstr "<b>İzinler</b> <i>(seçeneğe bağlı, Windows'da mevcut değil)</i>: Eğer <b>Bu Kullanıcı Olarak Çalıştır</b> alanına bir kullanıcı girerseniz Tor başladığında bu kullanıcıya <i>setuid</i> yapar. Eğer <b>Bu Grup Olarak Çalıştır</b> alanına bir grup girerseniz Tor başladığında bu gruba <i>setgid</i> yapar."
 
 #. type: Content of: <html><body>
 #: en/config.html:189More information about the tor-commits mailing list