[tor-commits] [translation/vidalia_help] Update translations for vidalia_help

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Jun 22 19:15:38 UTC 2013


commit 34b0977a7df5c0a752aa2ff0ea416742451fb9c6
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Jun 22 19:15:37 2013 +0000

    Update translations for vidalia_help
---
 tr/config.po |    6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/tr/config.po b/tr/config.po
index c1f37ae..c87fa3d 100644
--- a/tr/config.po
+++ b/tr/config.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-06-26 16:58+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-06-22 18:45+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-06-22 18:53+0000\n"
 "Last-Translator: ercan <ercerden at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/tr/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -231,7 +231,7 @@ msgid ""
 "<b>Control Port Authentication</b>: Control port authentication is used to "
 "limit the applications on your machine that can connect to and reconfigure "
 "your Tor installation. The available authentication methods are:"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Yönetim Portu Kimlik Doğrulaması</b>: Yönetim portu kimlik doğrulaması sisteminizde Tor'a bağlanabilen ve Tor kurulumunuzun ayarlarını değiştirebilen uygulamaların sınırlandırılması için kullanılır. Mevcut kimlik doğrulama yöntemleri şunlardır:"
 
 #. type: Content of: <html><body><ul><li><ul><li>
 #: en/config.html:150
@@ -239,7 +239,7 @@ msgid ""
 "<b>None</b> -- No authentication is required. Use of this option is "
 "<b>strongly</b> discouraged. Any application or user on your computer can "
 "reconfigure your Tor installation."
-msgstr ""
+msgstr "<b>Hiçbiri</b> -- Kimlik doğrulama şart koşulmaz. Bu seçeneğin kullanımı <b>kesinlikle</b> tavsiye edilmez. Bilgisayarınızdaki herhangi bir uygulama veya kullanıcı Tor kurulumunuzun ayarlarını değiştirebilir."
 
 #. type: Content of: <html><body><ul><li><ul><li>
 #: en/config.html:155More information about the tor-commits mailing list