[tor-commits] [translation/tor-launcher-properties_completed] Update translations for tor-launcher-properties_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Jun 22 18:46:52 UTC 2013


commit 7a526fb4683e8e35fbc1b46975ffa808a4c9f3ad
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Jun 22 18:46:51 2013 +0000

    Update translations for tor-launcher-properties_completed
---
 tr/torlauncher.properties |   30 ++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 30 insertions(+)

diff --git a/tr/torlauncher.properties b/tr/torlauncher.properties
new file mode 100644
index 0000000..7fa600c
--- /dev/null
+++ b/tr/torlauncher.properties
@@ -0,0 +1,30 @@
+### Copyright (c) 2013, The Tor Project, Inc.
+### See LICENSE for licensing information.
+
+torlauncher.error_title=Tor Başlatıcı
+
+torlauncher.tor_exited=Tor beklenmedik bir şekilde kapandı.
+torlauncher.tor_controlconn_failed=Tor yönetim portuna bağlanılamadı.
+torlauncher.tor_failed_to_start=Tor başlatılamadı.
+torlauncher.tor_bootstrap_failed=Tor ağına bağlantı kurulamadı.\n\n%S
+
+torlauncher.unable_to_start_tor=Tor başlatılamıyor.\n\n%S
+torlauncher.tor_missing=Çalıştırılabilir Tor dosyası bulunamadı.
+torlauncher.torrc_missing=torrc dosyası kayıp.
+torlauncher.datadir_missing=Tor veri klasörü bulunamadı.
+torlauncher.password_hash_missing=Hash'lenmiş şifreye ulaşılamadı.
+
+torlauncher.failed_to_get_settings=Tor ayarlarına ulaşılamıyor.\n\n%S
+torlauncher.failed_to_save_settings=Tor ayarları kaydedilemiyor.\n\n%S
+torlauncher.ensure_tor_is_running=Lütfen Tor'un çalıştığından emin olun.
+
+torlauncher.error_proxy_addr_missing=İnternet bağlanırken proxy kullanmak için IP adresi veya Sunucu ve port numarası girmeniz gerekiyor.
+torlauncher.error_proxy_type_missing=Vekil sunucu türünü seçmelisiniz.
+torlauncher.error_bridges_missing=Bir ya da daha fazla köprü belirtmelisiniz.
+
+torlauncher.connect=BaÄŸlan
+torlauncher.quit=Çık
+torlauncher.quit_win=Çıkış
+torlauncher.done=Tamamlandı
+
+torlauncher.forAssistance=Yardım için %S ile bağlantıya geçin.More information about the tor-commits mailing list