[tor-commits] [translation/tor-launcher-properties] Update translations for tor-launcher-properties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Jun 22 18:46:49 UTC 2013


commit e5a7403a5a134c36654658677bc7903251d86f28
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Jun 22 18:46:48 2013 +0000

    Update translations for tor-launcher-properties
---
 tr/torlauncher.properties |   30 +++++++++++++++---------------
 1 file changed, 15 insertions(+), 15 deletions(-)

diff --git a/tr/torlauncher.properties b/tr/torlauncher.properties
index 165123d..7fa600c 100644
--- a/tr/torlauncher.properties
+++ b/tr/torlauncher.properties
@@ -1,30 +1,30 @@
 ### Copyright (c) 2013, The Tor Project, Inc.
 ### See LICENSE for licensing information.
 
-# torlauncher.error_title=Tor Launcher
+torlauncher.error_title=Tor Başlatıcı
 
-# torlauncher.tor_exited=Tor unexpectedly exited.
-# torlauncher.tor_controlconn_failed=Could not connect to Tor control port.
-# torlauncher.tor_failed_to_start=Tor failed to start.
-# torlauncher.tor_bootstrap_failed=Tor failed to establish a Tor network connection.\n\n%S
+torlauncher.tor_exited=Tor beklenmedik bir şekilde kapandı.
+torlauncher.tor_controlconn_failed=Tor yönetim portuna bağlanılamadı.
+torlauncher.tor_failed_to_start=Tor başlatılamadı.
+torlauncher.tor_bootstrap_failed=Tor ağına bağlantı kurulamadı.\n\n%S
 
-# torlauncher.unable_to_start_tor=Unable to start Tor.\n\n%S
-# torlauncher.tor_missing=The Tor executable is missing.
-# torlauncher.torrc_missing=The torrc file is missing.
-# torlauncher.datadir_missing=The Tor data directory does not exist.
-# torlauncher.password_hash_missing=Failed to get hashed password.
+torlauncher.unable_to_start_tor=Tor başlatılamıyor.\n\n%S
+torlauncher.tor_missing=Çalıştırılabilir Tor dosyası bulunamadı.
+torlauncher.torrc_missing=torrc dosyası kayıp.
+torlauncher.datadir_missing=Tor veri klasörü bulunamadı.
+torlauncher.password_hash_missing=Hash'lenmiş şifreye ulaşılamadı.
 
-# torlauncher.failed_to_get_settings=Unable to retrieve Tor settings.\n\n%S
-# torlauncher.failed_to_save_settings=Unable to save Tor settings.\n\n%S
-# torlauncher.ensure_tor_is_running=Please ensure that Tor is running.
+torlauncher.failed_to_get_settings=Tor ayarlarına ulaşılamıyor.\n\n%S
+torlauncher.failed_to_save_settings=Tor ayarları kaydedilemiyor.\n\n%S
+torlauncher.ensure_tor_is_running=Lütfen Tor'un çalıştığından emin olun.
 
 torlauncher.error_proxy_addr_missing=İnternet bağlanırken proxy kullanmak için IP adresi veya Sunucu ve port numarası girmeniz gerekiyor.
 torlauncher.error_proxy_type_missing=Vekil sunucu türünü seçmelisiniz.
 torlauncher.error_bridges_missing=Bir ya da daha fazla köprü belirtmelisiniz.
 
-# torlauncher.connect=Connect
+torlauncher.connect=BaÄŸlan
 torlauncher.quit=Çık
 torlauncher.quit_win=Çıkış
 torlauncher.done=Tamamlandı
 
-# torlauncher.forAssistance=For assistance, contact %S
+torlauncher.forAssistance=Yardım için %S ile bağlantıya geçin.More information about the tor-commits mailing list