[tor-commits] [translation/https_everywhere_completed] Update translations for https_everywhere_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Jun 20 10:46:14 UTC 2013


commit 8a83d149bbc02e26f69d7c73d670c7a528020a15
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Thu Jun 20 10:46:13 2013 +0000

  Update translations for https_everywhere_completed
---
 sv/https-everywhere.dtd    |  2 +-
 sv/https-everywhere.properties |  2 +-
 2 files changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/sv/https-everywhere.dtd b/sv/https-everywhere.dtd
index d53648d..a8a697e 100644
--- a/sv/https-everywhere.dtd
+++ b/sv/https-everywhere.dtd
@@ -24,7 +24,7 @@
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.notes "Anmärkningar">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.list_caption "Vilka HTTPS vidarebefodringsregler ska gälla?">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.enabled "Aktiverad">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.ruleset_howto "Du kan lära dig hur du skriver dina egna regler (för att ge support för andra webbsidor)">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.ruleset_howto "Du kan lära dig hur du skriver dina egna regler (för att lägga till stöd för andra webbplatser)">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.here_link "här">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.toggle "Växla">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_default "Återställ till standard">
diff --git a/sv/https-everywhere.properties b/sv/https-everywhere.properties
index 147335d..a3d67a2 100644
--- a/sv/https-everywhere.properties
+++ b/sv/https-everywhere.properties
@@ -3,4 +3,4 @@ https-everywhere.menu.globalDisable = Inaktivera HTTPS Everywhere
 https-everywhere.menu.enableDisable = Aktivera / inaktivera regler
 https-everywhere.menu.noRules = (Inga regler för denna sida)
 https-everywhere.menu.unknownRules = (Regler för denna sida okänt)
-https-everywhere.toolbar.hint = HTTPS Everywhere är nu aktiv. Du kan reglera den sida-för-sida genom att klicka på ikonen i adress fältet.
+https-everywhere.toolbar.hint = HTTPS Everywhere är nu aktiv. Du kan inaktivera den för enstaka sidor genom att klicka på ikonen i adressfältet.More information about the tor-commits mailing list