[tor-commits] [translation/orbot] Update translations for orbot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Jun 12 18:45:11 UTC 2013


commit 8d90bf5be18eca8e79e01e2a4d10a3401e73c64b
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Wed Jun 12 18:45:08 2013 +0000

  Update translations for orbot
---
 values-sl/strings.xml |  6 ++++++
 1 file changed, 6 insertions(+)

diff --git a/values-sl/strings.xml b/values-sl/strings.xml
index f49584e..2c1a868 100644
--- a/values-sl/strings.xml
+++ b/values-sl/strings.xml
@@ -5,7 +5,13 @@
  <string name="default_web_url">http://check.torproject.org/?lang=sl</string>
  <string name="secure_default_web_url">https://check.torproject.org/?lang=sl</string>
  <string name="tor_check_api_url">https://check.torproject.org/?TorButton=true</string>
+ <string name="control_permission_label">začni in ustavi Tor</string>
+ <string name="status_starting_up">Orbot se zaganja...</string>
+ <string name="status_activated">Povezan v omrežje Tor</string>
+ <string name="status_disabled">Orbot ni aktiviran</string>
+ <string name="status_shutting_down">Orbot se zaustavlja</string>
  <string name="tor_process_complete">končano.</string>
+ <string name="not_anonymous_yet">POZOR: Vaš promet še ni anonimen! Prosimo, nastavite vaše aplikacije da uporabijo HTTP posredniški strežnik 127.0.0.1:8118 ali SOCKS4A ali SOCKS5 posredniški strežnik 127.0.0.1:9050</string>
  <string name="menu_home">Domov</string>
  <string name="menu_browse">Brskaj</string>
  <string name="menu_settings">Nastavitve</string>More information about the tor-commits mailing list