[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings] Update translations for tor-launcher-network-settings

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Jun 12 12:46:33 UTC 2013


commit 066e16f9028b9735e175123317457d227c7b4557
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Jun 12 12:46:33 2013 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings
---
 nl/network-settings.dtd |   64 +++++++++++++++++++++++------------------------
 1 file changed, 32 insertions(+), 32 deletions(-)

diff --git a/nl/network-settings.dtd b/nl/network-settings.dtd
index 0821f05..267a311 100644
--- a/nl/network-settings.dtd
+++ b/nl/network-settings.dtd
@@ -1,54 +1,54 @@
-<!ENTITY torsettings.dialog.title "">
+<!ENTITY torsettings.dialog.title "Tor Netwerk Instellingen">
 
 <!-- For "first run" wizard: -->
 
-<!ENTITY torsettings.prompt "">
+<!ENTITY torsettings.prompt "Vooraleer het Tor Browser Pakket probeert om een verbinding met het Tor netwerk te maken, moet je informatie over de internetverbinding van deze computer opgeven.">
 
 <!ENTITY torSettings.yes "Ja">
 <!ENTITY torSettings.no "Nee">
 
-<!ENTITY torSettings.firstQuestion "">
-<!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "">
-<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "">
-<!ENTITY torSettings.configure "">
-<!ENTITY torSettings.connectPrompt1 "">
-<!ENTITY torSettings.connectPrompt2 "">
-<!ENTITY torSettings.connect "">
+<!ENTITY torSettings.firstQuestion "Welke van de volgende beschrijft het best jouw situatie?">
+<!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "De internetverbinding van deze computer wordt gecensureerd, gefilterd of geproxyed.">
+<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "Ik moet netwerkinstellingen configureren.">
+<!ENTITY torSettings.configure "Configureer">
+<!ENTITY torSettings.connectPrompt1 "De internetverbinding van deze computer is vrij van obstakels.">
+<!ENTITY torSettings.connectPrompt2 "Ik zou graag rechtstreeks met het Tor netwerk verbinden.">
+<!ENTITY torSettings.connect "Verbind">
 
-<!ENTITY torSettings.proxyQuestion "">
+<!ENTITY torSettings.proxyQuestion "Heeft deze computer een proxy nodig om met het internet te verbinden?">
 <!-- see https://www.torproject.org/docs/proxychain.html.en -->
-<!ENTITY torSettings.proxyHelp "">
-<!ENTITY torSettings.enterProxy "">
-<!ENTITY torSettings.firewallQuestion "">
-<!ENTITY torSettings.firewallHelp "">
-<!ENTITY torSettings.enterFirewall "">
-<!ENTITY torSettings.bridgeQuestion "">
+<!ENTITY torSettings.proxyHelp "Als je niet zeker bent over het antwoord op deze vraag, bekijk dan de verbindingsinstellingen van een andere browser om te zien of die is ingesteld om gebruik te maken van een proxy.">
+<!ENTITY torSettings.enterProxy "Voer de proxy-instellingen in.">
+<!ENTITY torSettings.firewallQuestion "Loopt de internetverbinding van deze computer door een firewall die enkel toegang tot bepaalde poorten toestaat?">
+<!ENTITY torSettings.firewallHelp "Als je niet zeker bent hoe je deze vraag moet beantwoorden, kies dan Nee. Als je op problemen botst tijdens het verbinden met het Tor netwerk, verander dan deze instelling.">
+<!ENTITY torSettings.enterFirewall "Voer de poorten in die toegestaan zijn door de firewall, gescheiden door komma's.">
+<!ENTITY torSettings.bridgeQuestion "Als de internetverbinding van deze computer gecensureerd wordt, zal je bridge relays &#160; moeten verkrijgen en gebruiken. Als dit niet het geval is, klik op Verbind.">
 
 <!-- Other: -->
 
-<!ENTITY torsettings.startingTor "">
+<!ENTITY torsettings.startingTor "Aan het wachten tot Tor gestart is...">
 
-<!ENTITY torsettings.optional "">
+<!ENTITY torsettings.optional "Optioneel">
 
-<!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "">
-<!ENTITY torsettings.useProxy.type "">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "Deze computer moet een proxy gebruiken om het internet te raadplegen.">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.type "Proxy Type:">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.address "Adres:">
-<!ENTITY torsettings.useProxy.address.placeholder "">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.address.placeholder "IP adres of hostnaam">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.port "Poort:">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.username "Gebruikersnaam:">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.password "Wachtwoord:">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks4 "SOCKS 4">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.type.socks5 "SOCKS 5">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.type.http "HTTP / HTTPS">
-<!ENTITY torsettings.firewall.checkbox "">
+<!ENTITY torsettings.firewall.checkbox "Deze computer gebruikt een firewall die enkel verbindingen tot bepaalde poorten toestaat.">
 <!ENTITY torsettings.firewall.allowedPorts "Toegestane poorten:">
-<!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "">
-<!ENTITY torsettings.useBridges.label "">
-<!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "">
-
-<!ENTITY torsettings.copyLog "">
-<!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "">
-<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "">
-<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "">
-<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3 "">
-<!ENTITY torsettings.bridgeHelp4 "">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "Mijn Internet Service Provider (ISP) blokkeert verbindingen naar het Tor netwerk">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.label "Voer één of meerdere bridge relays in volgens het formaat adres:poort.">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "adres:poort">
+
+<!ENTITY torsettings.copyLog "Kopieer Tor log naar het klembord">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Bridge Relay Hulp">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "Als je niet kan verbinden met het Tor netwerk, dan is het mogelijk dat je Internet Service Provider (ISP) of en ander agentschap Tor &#160; blokkeert. Vaak kan je dit probleem omzeilen door gebruik te maken van Tor Bridges. Dit zijn verborgen relays die moeilijker te blokkeren zijn.">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "Om enkele bridge relays te verkrijgen gebruik je een web browser om de volgende pagina te bezoeken: https://bridges.torproject.org">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3 "Een andere manier om openbare bridge addressen te verkrijgen is door e-mail te sturen naar bridges at torproject.org met de woorden 'get bridges' als losstaande tekst in het berichtgedeelte van de e-mail. &#160; Echter: om het moelijker te maken voor een aanvaller om veel bridge adressen te verkrijgen, moet je deze e-mail versturen vanaf een e-mailadres uit één van de volgende domeinen: gmail.com of yahoo.com.">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp4 "Je kan ook bridge relays opvragen door een e-mail te sturen naar help at rt.torproject.org.">More information about the tor-commits mailing list