[tor-commits] [translation/tor-launcher-properties_completed] Update translations for tor-launcher-properties_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Jun 12 12:46:27 UTC 2013


commit 775d6597ee2431dfca234a3afbed2f356a32bda6
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Jun 12 12:46:27 2013 +0000

    Update translations for tor-launcher-properties_completed
---
 nl/torlauncher.properties |   30 ++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 30 insertions(+)

diff --git a/nl/torlauncher.properties b/nl/torlauncher.properties
new file mode 100644
index 0000000..2624048
--- /dev/null
+++ b/nl/torlauncher.properties
@@ -0,0 +1,30 @@
+### Copyright (c) 2013, The Tor Project, Inc.
+### See LICENSE for licensing information.
+
+torlauncher.error_title=Tor Starter
+
+torlauncher.tor_exited=Tor is onverwacht afgesloten.
+torlauncher.tor_controlconn_failed=Kon niet verbinden met een Tor controlepoort.
+torlauncher.tor_failed_to_start=Tor kon niet starten.
+torlauncher.tor_bootstrap_failed=Tor slaagde er niet in een verbinding met het Tor netwerk te maken.\n\n%S
+
+torlauncher.unable_to_start_tor=Kon Tor niet starten.\n\n%S
+torlauncher.tor_missing=Het Tor uitvoerbare bestand ontbreekt.
+torlauncher.torrc_missing=Het torrc bestand ontbreekt.
+torlauncher.datadir_missing=De Tor data map bestaat niet.
+torlauncher.password_hash_missing=Ophalen van een gehashed wachtwoord is mislukt.
+
+torlauncher.failed_to_get_settings=Kon Tor instellingen niet ophalen.\n\n%S
+torlauncher.failed_to_save_settings=Kon Tor instellingen niet opslaan.\n\n%S
+torlauncher.ensure_tor_is_running=Controleer dat Tor actief is alstublieft.
+
+torlauncher.error_proxy_addr_missing=Je moet zowel een IP-adres of hostnaam en een poortnummer invoeren om Tor te configureren om een ​​proxy te gebruiken om toegang te krijgen tot het internet.
+torlauncher.error_proxy_type_missing=Je moet het proxy-type kiezen.
+torlauncher.error_bridges_missing=Je moet één of meerdere bridges opgeven.
+
+torlauncher.connect=Verbind
+torlauncher.quit=Stop
+torlauncher.quit_win=Sluit af
+torlauncher.done=OK
+
+torlauncher.forAssistance=Voor hulp, contacteer %SMore information about the tor-commits mailing list