[tor-commits] [translation/tor-launcher-properties] Update translations for tor-launcher-properties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Jun 12 12:46:25 UTC 2013


commit 99197eb5ee673a015bada0fa515931d9de82c4e5
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Jun 12 12:46:24 2013 +0000

    Update translations for tor-launcher-properties
---
 nl/torlauncher.properties |    8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/nl/torlauncher.properties b/nl/torlauncher.properties
index 4b33943..2624048 100644
--- a/nl/torlauncher.properties
+++ b/nl/torlauncher.properties
@@ -1,7 +1,7 @@
 ### Copyright (c) 2013, The Tor Project, Inc.
 ### See LICENSE for licensing information.
 
-# torlauncher.error_title=Tor Launcher
+torlauncher.error_title=Tor Starter
 
 torlauncher.tor_exited=Tor is onverwacht afgesloten.
 torlauncher.tor_controlconn_failed=Kon niet verbinden met een Tor controlepoort.
@@ -16,15 +16,15 @@ torlauncher.password_hash_missing=Ophalen van een gehashed wachtwoord is mislukt
 
 torlauncher.failed_to_get_settings=Kon Tor instellingen niet ophalen.\n\n%S
 torlauncher.failed_to_save_settings=Kon Tor instellingen niet opslaan.\n\n%S
-# torlauncher.ensure_tor_is_running=Please ensure that Tor is running.
+torlauncher.ensure_tor_is_running=Controleer dat Tor actief is alstublieft.
 
 torlauncher.error_proxy_addr_missing=Je moet zowel een IP-adres of hostnaam en een poortnummer invoeren om Tor te configureren om een ​​proxy te gebruiken om toegang te krijgen tot het internet.
 torlauncher.error_proxy_type_missing=Je moet het proxy-type kiezen.
 torlauncher.error_bridges_missing=Je moet één of meerdere bridges opgeven.
 
-# torlauncher.connect=Connect
+torlauncher.connect=Verbind
 torlauncher.quit=Stop
 torlauncher.quit_win=Sluit af
 torlauncher.done=OK
 
-# torlauncher.forAssistance=For assistance, contact %S
+torlauncher.forAssistance=Voor hulp, contacteer %SMore information about the tor-commits mailing list