[tor-commits] [translation/tor-launcher-properties] Update translations for tor-launcher-properties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Jun 12 12:16:26 UTC 2013


commit ff475a6f81f935b8bb93afe76d02f512ec2cbdd5
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Jun 12 12:16:26 2013 +0000

    Update translations for tor-launcher-properties
---
 nl/torlauncher.properties |   22 +++++++++++-----------
 1 file changed, 11 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/nl/torlauncher.properties b/nl/torlauncher.properties
index 6cd1f95..4b33943 100644
--- a/nl/torlauncher.properties
+++ b/nl/torlauncher.properties
@@ -3,19 +3,19 @@
 
 # torlauncher.error_title=Tor Launcher
 
-# torlauncher.tor_exited=Tor unexpectedly exited.
-# torlauncher.tor_controlconn_failed=Could not connect to Tor control port.
-# torlauncher.tor_failed_to_start=Tor failed to start.
-# torlauncher.tor_bootstrap_failed=Tor failed to establish a Tor network connection.\n\n%S
+torlauncher.tor_exited=Tor is onverwacht afgesloten.
+torlauncher.tor_controlconn_failed=Kon niet verbinden met een Tor controlepoort.
+torlauncher.tor_failed_to_start=Tor kon niet starten.
+torlauncher.tor_bootstrap_failed=Tor slaagde er niet in een verbinding met het Tor netwerk te maken.\n\n%S
 
-# torlauncher.unable_to_start_tor=Unable to start Tor.\n\n%S
-# torlauncher.tor_missing=The Tor executable is missing.
-# torlauncher.torrc_missing=The torrc file is missing.
-# torlauncher.datadir_missing=The Tor data directory does not exist.
-# torlauncher.password_hash_missing=Failed to get hashed password.
+torlauncher.unable_to_start_tor=Kon Tor niet starten.\n\n%S
+torlauncher.tor_missing=Het Tor uitvoerbare bestand ontbreekt.
+torlauncher.torrc_missing=Het torrc bestand ontbreekt.
+torlauncher.datadir_missing=De Tor data map bestaat niet.
+torlauncher.password_hash_missing=Ophalen van een gehashed wachtwoord is mislukt.
 
-# torlauncher.failed_to_get_settings=Unable to retrieve Tor settings.\n\n%S
-# torlauncher.failed_to_save_settings=Unable to save Tor settings.\n\n%S
+torlauncher.failed_to_get_settings=Kon Tor instellingen niet ophalen.\n\n%S
+torlauncher.failed_to_save_settings=Kon Tor instellingen niet opslaan.\n\n%S
 # torlauncher.ensure_tor_is_running=Please ensure that Tor is running.
 
 torlauncher.error_proxy_addr_missing=Je moet zowel een IP-adres of hostnaam en een poortnummer invoeren om Tor te configureren om een ​​proxy te gebruiken om toegang te krijgen tot het internet.More information about the tor-commits mailing list