[tor-commits] [translation/gettor] Update translations for gettor

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Jun 7 21:45:09 UTC 2013


commit f9878211694792703b6a30e389945b9e7d03592c
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Jun 7 21:45:08 2013 +0000

    Update translations for gettor
---
 tr/gettor.po |   32 ++++++++++++++++----------------
 1 file changed, 16 insertions(+), 16 deletions(-)

diff --git a/tr/gettor.po b/tr/gettor.po
index adc3fce..faec8bb 100644
--- a/tr/gettor.po
+++ b/tr/gettor.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-01-19 13:40+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-06-07 21:15+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-06-07 21:40+0000\n"
 "Last-Translator: Tosbaa <conan at operamail.com>\n"
 "Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/tr/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -52,7 +52,7 @@ msgstr "(Bu e-postayı talep etmediyseniz için özür dileriz. E-postanız DKIM
 msgid ""
 "If you have any questions or it doesn't work, you can contact a\n"
 "human at this support email address: help at rt.torproject.org"
-msgstr ""
+msgstr "Eğer sorunuz varsa ya da çalışmıyorsa, bu destek adresinden\nbir insana laşabilirsiniz: help at rt.torproject.org"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:46
 msgid ""
@@ -315,7 +315,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "UNPACKING THE FILES\n"
 "==================="
-msgstr ""
+msgstr "PAKETLERİN AÇILMASI\n==================="
 
 #: lib/gettor/i18n.py:205
 msgid ""
@@ -324,13 +324,13 @@ msgid ""
 "your computer yet, you can download it here:\n"
 "\n"
 "    http://www.7-zip.org/"
-msgstr ""
+msgstr "Aldığınız dosyaları açmanızın en kolay yolu, ücretsiz bir dosya \nsıkıştırma/açma aracı olan 7-Zip kurmaktır. Eğer bilgisayarınızda\nkurulu değilse aşağıdaki adresten edinebilirsiniz.\n\nhttp://www.7-zip.org/"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:211
 msgid ""
 "When 7-Zip is installed, you can open the .z archive you received from\n"
 "us by double-clicking on it."
-msgstr ""
+msgstr "7-Zip kurulduktan sonra, indirdiğiniz .z uzantılı arşivi çift tıklayarak \naçabilirsiniz."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:214
 msgid ""
@@ -338,13 +338,13 @@ msgid ""
 ".zip. For example, if you recevied a file called \"windows.z\", rename it to \n"
 "\"windows.zip\". You should then be able to extract the archive with common \n"
 "file archiver programs that probably are already installed on your computer."
-msgstr ""
+msgstr ".z dosyalarını açman bir alternatif yolu da isimlerini .zip olarak \ndeğiştirmektir. Örneğin, \"windows.z\" isminde bir dosya edindiyseniz,\nismini \"windows.zip\" olarak değiştirin. Bundan sonra muhtemelen bilgisayarınızda kurulu olan yaygın dosya açma programlarını kullanabilirsiniz."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:219
 msgid ""
 "Please reply to this mail, and tell me a single package name anywhere\n"
 "in your reply. Here's a short explanation of what these packages are:"
-msgstr ""
+msgstr "Lütfen bu e-postaya cevap vererek istediğiniz paket ismini mesajınızın herhangi bir yerinde belirtiniz. Bu paketlerin ne olduğuna dair kısa bir açıklama şu şekildedir."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:222
 msgid ""
@@ -352,7 +352,7 @@ msgid ""
 "The Tor Browser Bundle package for Windows operating systems. If you're \n"
 "running some version of Windows, like Windows XP, Windows Vista or \n"
 "Windows 7, this is the package you should get."
-msgstr ""
+msgstr "windows:\nWindows işletim sistemleri için Tor Tarayıcı Paketi . Eğer Windows XP, Vista ve 7 gibi Windows işletim sistemleri kullanıyorsanız bu paketi edinmelisiniz."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:227
 msgid ""
@@ -366,13 +366,13 @@ msgid ""
 "macos-ppc:\n"
 "This is an older installer (the \"Vidalia bundle\") for older Macs running\n"
 "OS X on PowerPC CPUs. Note that this package will be deprecated soon."
-msgstr ""
+msgstr "macos-ppc:\nPowerPC mimarisi kullanan OS X tabanlı eski Mac'ler için olan eski \n\"Vidalia Paketi\" kurucusu. Bu dosya yakın tarihte kaldırılacaktır."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:235
 msgid ""
 "linux-i386:\n"
 "The Tor Browser Bundle package for Linux, 32bit versions."
-msgstr ""
+msgstr "linux-i386:\nTor Tarayıcı Paketi'nin 32bit Linux sürümü."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:238
 msgid ""
@@ -384,7 +384,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "linux-x86_64:\n"
 "The Tor Browser Bundle package for Linux, 64bit versions."
-msgstr ""
+msgstr "linux-x86_64:\n64bit Linux için Tor Tarayıcı Paketi"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:244
 msgid ""
@@ -427,13 +427,13 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "source:\n"
 "The Tor source code, for experts. Most users do not want this package."
-msgstr ""
+msgstr "source:\nUzmanlar için Tor kaynak kodu. Çoğu kullanıcı bu dosyayı istemeyecektir."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:269
 msgid ""
 "FREQUENTLY ASKED QUESTIONS\n"
 "=========================="
-msgstr ""
+msgstr "SIKÇA SORULAN SORULAR\n=========================="
 
 #: lib/gettor/i18n.py:272
 msgid "What is Tor?"
@@ -441,7 +441,7 @@ msgstr "Tor nedir?"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:274
 msgid "The name \"Tor\" can refer to several different components."
-msgstr ""
+msgstr "\"Tor\" ismi bir kaç farklı bileşeni tanımlayabilir."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:276
 msgid ""
@@ -458,7 +458,7 @@ msgstr ""
 
 #: lib/gettor/i18n.py:286
 msgid "What is the Tor Browser Bundle?"
-msgstr ""
+msgstr "Tor Tarayıcı Paketi nedir?"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:288
 msgid ""
@@ -481,7 +481,7 @@ msgstr ""
 
 #: lib/gettor/i18n.py:299
 msgid "How do I extract the file(s) you sent me?"
-msgstr ""
+msgstr "Gönderdiğiniz dosyaları nasıl açabilirim?"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:301
 msgid "QUESTION:"More information about the tor-commits mailing list