[tor-commits] [translation/gettor] Update translations for gettor

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Jun 7 21:15:08 UTC 2013


commit ac75b3f239994c7b2130fdbe8e467fc3f6293326
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Fri Jun 7 21:15:06 2013 +0000

  Update translations for gettor
---
 tr/gettor.po |  50 +++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 file changed, 25 insertions(+), 25 deletions(-)

diff --git a/tr/gettor.po b/tr/gettor.po
index bca106a..adc3fce 100644
--- a/tr/gettor.po
+++ b/tr/gettor.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-01-19 13:40+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-06-07 20:44+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-06-07 21:15+0000\n"
 "Last-Translator: Tosbaa <conan at operamail.com>\n"
 "Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/tr/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -21,18 +21,18 @@ msgstr ""
 
 #: lib/gettor/i18n.py:27
 msgid "Hello, This is the \"GetTor\" robot."
-msgstr ""
+msgstr "Selam, ben \"GetTor\" robotu."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:29
 msgid "Thank you for your request."
-msgstr ""
+msgstr "Talebiniz için teşekkürler."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:31
 msgid ""
 "Unfortunately, we won't answer you at this address. You should make\n"
 "an account with GMAIL.COM, YAHOO.COM or YAHOO.CN and send the mail from\n"
 "one of those."
-msgstr ""
+msgstr "Maalesef, size bu adresten cevap veremiyoruz. Gmail.com, Yahoo.com veya Yahoo.cn'den edineceğiniz bir hesaptan e-posta gönderin."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:35
 msgid ""
@@ -76,13 +76,13 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Please reply to this mail, and tell me a single package name anywhere \n"
 "in the body of your email."
-msgstr ""
+msgstr "Lütfen bu e-postaya cevap vererek mesaj gövdesinde tek bir paket ismini söyleyin."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:64
 msgid ""
 "OBTAINING LOCALIZED VERSIONS OF TOR\n"
 "==================================="
-msgstr ""
+msgstr "YERELLEÅžTÄ°RÄ°LMÄ°Åž TOR SÃœRÃœMLERÄ° EDÄ°NÄ°LÄ°YOR\n==================================="
 
 #: lib/gettor/i18n.py:67
 msgid ""
@@ -90,14 +90,14 @@ msgid ""
 "language you want in the address you send the mail to:\n"
 "\n"
 "  gettor+fa at torproject.org"
-msgstr ""
+msgstr "Dilinizdeki bir Tor sürümünü edinmek için, istediğiniz dili gönderdiğiniz e-posta adresinde belirtiniz.⏎\n⏎\ngettor+fa at torproject.org"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:72
 msgid ""
 "This example will give you the requested package in a localized\n"
 "version for Farsi (Persian). Check below for a list of supported language\n"
 "codes. "
-msgstr ""
+msgstr "Bu örnekte, Farsi (Farsça) olarak yerelleştirilmiş bir paket sağlanacaktır. Desteklenen dil kodları listesi için aşağıya bakın."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:76
 msgid " List of supported locales:"
@@ -130,14 +130,14 @@ msgstr "Dil seçmezseniz, İngilizce sürüm kullanılacaktır."
 msgid ""
 "SMALLER SIZED PACKAGES\n"
 "======================"
-msgstr ""
+msgstr "KÜÇÜK BOYUTLU PAKETLER⏎\n======================"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:97
 msgid ""
 "If your bandwith is low or your provider doesn't allow you to\n"
 "receive large attachments in your email, GetTor can send you several\n"
 "small packages instead of one big one."
-msgstr ""
+msgstr "Eğer bant genişliğiniz düşük ya da internet sağlayıcınız büyük boyutlu ekler almanıza izin vermiyorsa, GetTor size tek bir büyük dosya yerine küçük boyutlu bir kaç dosya gönderebilir."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:101
 msgid ""
@@ -146,66 +146,66 @@ msgid ""
 "    \n"
 "  windows\n"
 "  split"
-msgstr ""
+msgstr "Yeni bir satıraa \"split\" kelimesini aşağıdaki gibi tek başına yazarsanız\n (Bu kısım önemli!)\n\nwindows\nsplit"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:107
 msgid ""
 "Sending this text in an email to GetTor will cause it to send you \n"
 "the Tor Browser Bundle in a number of 1,4MB attachments."
-msgstr ""
+msgstr "Bu metni e-posta ile GetTor'a göndermeniz Tor Tarayıcı Paketi'nin 1.4 MB ekler halinde size gönderilmesini saplayacaktır."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:110
 msgid ""
 "After having received all parts, you need to re-assemble them to \n"
 "one package again. This is done as follows:"
-msgstr ""
+msgstr "Tüm ek parçalarını aldıktan sonra tek bir paket haline getirmek için birleştiriniz. Bunu yapmak için:"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:113
 msgid "1.) Save all received attachments into one folder on your disk."
-msgstr ""
+msgstr "1.) Alınan tüm dosyaları tek bir dizine koyun."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:115
 msgid ""
 "2.) Unzip all files ending in \".z\". If you saved all attachments to\n"
 "a fresh folder before, simply unzip all files in that folder. If you don't\n"
 "know how to unzip the .z files, please see the UNPACKING THE FILES section."
-msgstr ""
+msgstr "2.) \".z\" ile biten tüm dosyaları açın. Eğer tüm ekleri daha önce boş bir dizine açtıysanız, bu dosyaya açabilirsiniz. Eğer sıkıştırılmış dosyaların nasıl açılacağını bilmiyorsanız \"DOSYALARIN AÇILMASI\" kısmına bakın."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:119
 msgid ""
 "3.) Verify all files as described in the mail you received with \n"
 "each package. (gpg --verify)"
-msgstr ""
+msgstr "3. ) Aldığınız e-postadaki tüm dosyaları doğrulayın. (gpg --verify)"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:122
 msgid ""
 "4.) Now unpack the multi-volume archive into one file by double-\n"
 "clicking the file ending in \"..split.part01.exe\". This should start the \n"
 "process automatically."
-msgstr ""
+msgstr "4.) \"..split.part01.exe\" şeklinde biten çok parçalı arşiv dosyasına çift tıklayarak açın. Bu süreci otomatik olarak başlatacaktır."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:126
 msgid ""
 "5.) After unpacking is finished, you should find a newly created \n"
 "\".exe\" file in your destination folder. Simply doubleclick\n"
 "that and Tor Browser Bundle should start within a few seconds."
-msgstr ""
+msgstr "5.) Paketin açılması tamamlandıktan sonra hedef dizininde yeni oluşturulan bir \".exe\" dosyası bulacaksınız. Buna çift tıkladıktan kısa süre sonra Tor Tarayıcı Paketi çalışmaya başlayacaktır."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:130
 msgid "6.) That's it. You're done. Thanks for using Tor and have fun!"
-msgstr ""
+msgstr "6. Bu kadar. Tamamlandı. Tor kullandığınız için teşekkürler ve iyi eğlenceler!"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:132
 msgid ""
 "SUPPORT\n"
 "======="
-msgstr ""
+msgstr "DESTEK⏎\n======="
 
 #: lib/gettor/i18n.py:138
 msgid ""
 "Here's your requested software as a zip file. Please unzip the\n"
 "package and verify the signature."
-msgstr ""
+msgstr "İstediğiniz dosya zip olarak karşınızda. Lütfen paketi açın ve imzasını\ndoğrulayın. "
 
 #: lib/gettor/i18n.py:141
 msgid ""
@@ -236,7 +236,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "BLOCKED ACCESS / CENSORSHIP\n"
 "==========================="
-msgstr ""
+msgstr "ENGELLENMİŞ ERİŞİM/SANSÜR\n==========================="
 
 #: lib/gettor/i18n.py:160
 msgid ""
@@ -254,7 +254,7 @@ msgid ""
 "in the body of the email to the following email address:\n"
 "\n"
 "  bridges at torproject.org"
-msgstr ""
+msgstr "\"get bridges\" kelimelerini gövdesine yazdığınız bir e-postayı aşağıdaki adrese göndererek bir köprü edinebilirsiniz.\n\nbridges at torproject.org"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:172
 msgid ""
@@ -289,13 +289,13 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "It was successfully understood. Your request is currently being processed.\n"
 "Your package (%s) should arrive within the next ten minutes."
-msgstr ""
+msgstr "Anlaşılmıştır. Talebiniz şu anda işlenmektedir. Paketiniz (%s) önümüzdeki 10 dakika içinde hazır olacaktır."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:191
 msgid ""
 "If it doesn't arrive, the package might be too big for your mail provider.\n"
 "Try resending the mail from a GMAIL.COM, YAHOO.CN or YAHOO.COM account."
-msgstr ""
+msgstr "Eğer hazır olmazsa, paket e-posta sağlayıcınız için fazla büyüktür. GMAIL.COM, YAHOO.CN veya YAHOO.COM hesaplarından birinden tekrar göndermeyi deneyin."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:194
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list