[tor-commits] [translation/liveusb-creator] Update translations for liveusb-creator

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Jun 4 19:16:10 UTC 2013


commit 35598c8973eb0cd229716fa70439c3045d13971d
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Jun 4 19:16:10 2013 +0000

    Update translations for liveusb-creator
---
 cs/cs.po |   38 +++++++++++++++++++-------------------
 1 file changed, 19 insertions(+), 19 deletions(-)

diff --git a/cs/cs.po b/cs/cs.po
index e9abf9a..1a2119b 100644
--- a/cs/cs.po
+++ b/cs/cs.po
@@ -12,7 +12,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-02-14 16:07+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-06-04 18:46+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-06-04 18:53+0000\n"
 "Last-Translator: FHRFHRFHRFHR <fhr at fhrnet.eu>\n"
 "Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/cs/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -43,7 +43,7 @@ msgid ""
 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
 "</style></head><body style=\" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
 "<p align=\"center\" style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-size:10pt;\">Need help? Read the </span><a href=\"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/usb_installation.en.html\"><span style=\" text-decoration: underline; color:#0000ff;\">documentation</span></a><span style=\" font-size:10pt;\">.</span></p></body></html>"
-msgstr ""
+msgstr "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\np, li { white-space: pre-wrap; }\n</style></head><body style=\" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n<p align=\"center\" style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-size:10pt;\">Potřebuje pomoci? Přečti mě </span><a href=\"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/usb_installation.en.html\"><span style=\" text-decoration: underline; color:#0000ff;\">documentation</span></a><span style=\" font-size:10pt;\">.</span></p></body></html>"
 
 #: ../liveusb/launcher_ui.py:151
 msgid ""
@@ -52,7 +52,7 @@ msgid ""
 "p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
 "</style></head><body style=\" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
 "<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-size:10pt;\">Copy the running Tails onto a USB stick. All data on the target drive will be lost.</span></p></body></html>"
-msgstr ""
+msgstr "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">\np, li { white-space: pre-wrap; }\n</style></head><body style=\" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;\">\n<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-size:10pt;\">Zkopírovat běžící Tails na USB stick. Všechna data na cílovém disku budou vymazána.</span></p></body></html>"
 
 #: ../liveusb/launcher_ui.py:153
 msgid ""
@@ -74,7 +74,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../liveusb/dialog.py:154
 msgid "Alt+B"
-msgstr ""
+msgstr "Alt+B"
 
 #: ../liveusb/dialog.py:153
 msgid "Browse"
@@ -107,18 +107,18 @@ msgid ""
 "Clone\n"
 "&&\n"
 "Install"
-msgstr ""
+msgstr "Klonovat\n&&\nInstalovat"
 
 #: ../liveusb/launcher_ui.py:152
 msgid ""
 "Clone\n"
 "&&\n"
 "Upgrade"
-msgstr ""
+msgstr "Klonovat\n&&\nUpgradovat"
 
 #: ../liveusb/dialog.py:165
 msgid "Create Live USB"
-msgstr ""
+msgstr "Vytvořit live USB"
 
 #: ../liveusb/creator.py:429
 #, python-format
@@ -139,7 +139,7 @@ msgstr "Zařízení má příliš malou kapacitu: musí mít nejméně %s MiB."
 #: ../liveusb/dialog.py:157
 #, python-format
 msgid "Download %(distribution)s"
-msgstr ""
+msgstr "Stáhni %(distribution)s"
 
 #: ../liveusb/gui.py:732
 msgid "Download complete!"
@@ -195,7 +195,7 @@ msgstr "ISO MD5 checksum selhal"
 msgid ""
 "If you do not select an existing Live ISO, the selected release will be "
 "downloaded for you."
-msgstr ""
+msgstr "Když nezvolíte existující Live ISO, vybraná verze se stáhne automaticky."
 
 #: ../liveusb/gui.py:601
 msgid "Installation complete!"
@@ -261,7 +261,7 @@ msgstr "Trvalé úložiště"
 
 #: ../liveusb/dialog.py:161
 msgid "Persistent Storage (0 MB)"
-msgstr ""
+msgstr "Trvalé Úložiště (0 MB)"
 
 #: ../liveusb/gui.py:661 ../liveusb/gui.py:678
 msgid "Press 'Next' if you wish to continue."
@@ -269,11 +269,11 @@ msgstr "Stiskněte 'Další' pokud si přejete pokračovat."
 
 #: ../liveusb/gui.py:452
 msgid "Refreshing releases..."
-msgstr ""
+msgstr "Obnovování verzí..."
 
 #: ../liveusb/gui.py:457
 msgid "Releases updated!"
-msgstr ""
+msgstr "Verze obnoveny!"
 
 #: ../liveusb/creator.py:936 ../liveusb/creator.py:1255
 #, python-format
@@ -315,7 +315,7 @@ msgstr "Synchronizuji data na disk..."
 
 #: ../liveusb/dialog.py:159
 msgid "Target Device"
-msgstr ""
+msgstr "Cílové zařízení"
 
 #: ../liveusb/gui.py:625
 msgid ""
@@ -327,7 +327,7 @@ msgstr "Hlavní bootovací záznam na zařízení je prázdný. Opakovaným stis
 msgid ""
 "The selected file is unreadable. Please fix its permissions or select "
 "another file."
-msgstr ""
+msgstr "Vybraný soubor je nečitelný. Opravte jeho oprávnění nebo vyberte jiný soubor."
 
 #: ../liveusb/creator.py:366
 #, python-format
@@ -365,7 +365,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../liveusb/dialog.py:162
 msgid "This is the status console, where all messages get written to."
-msgstr ""
+msgstr "Toto je informační konsole, kde budou vypsané všechny zprávy."
 
 #: ../liveusb/creator.py:908
 #, python-format
@@ -467,7 +467,7 @@ msgstr "Nepodporovaný systém souborů: %s"
 msgid ""
 "Unsupported filesystem: %s\n"
 "In case you are trying to upgrade a manually installed Tails system (that is, if it was installed without this installer), this option is not supported: you need to install it anew to start with, e.g. by choosing the \"Clone & Install\" action instead."
-msgstr ""
+msgstr "Nepodporovaný souborový systém: %s\nV případě, že se pokoušíte upgradovat manuálně nainstalovaný systém Tails (to znamená, že byl nainstalován bez instalátoru), tato možnost není podporována: je nutné nainstalovat systém nanovo, např. raději výběrem \"Clone Tails\"."
 
 #: ../liveusb/creator.py:1211
 #, python-format
@@ -478,11 +478,11 @@ msgstr "Nepodporovaný systém souborů: %s\nProsím proveďte zálohu a naform
 
 #: ../liveusb/launcher_ui.py:154
 msgid "Upgrade from ISO"
-msgstr ""
+msgstr "Upgrade z ISO"
 
 #: ../liveusb/dialog.py:152
 msgid "Use existing Live system ISO"
-msgstr ""
+msgstr "Použít existující Live system ISO"
 
 #: ../liveusb/creator.py:132
 msgid "Verifying ISO MD5 checksum"
@@ -550,4 +550,4 @@ msgstr "Vaše zařízení již obsahuje živý OS.\nPokud budete pokračovat, bu
 
 #: ../liveusb/dialog.py:155
 msgid "or"
-msgstr ""
+msgstr "nebo"More information about the tor-commits mailing list