[tor-commits] [translation/https_everywhere_completed] Update translations for https_everywhere_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Jun 4 19:16:08 UTC 2013


commit fa4c287c13f5c54fad8ad65a7627a361ed39b46c
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Jun 4 19:16:07 2013 +0000

    Update translations for https_everywhere_completed
---
 cs/https-everywhere.properties |    1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

diff --git a/cs/https-everywhere.properties b/cs/https-everywhere.properties
index 384e1f9..fa6944b 100644
--- a/cs/https-everywhere.properties
+++ b/cs/https-everywhere.properties
@@ -3,3 +3,4 @@ https-everywhere.menu.globalDisable = Vypnout HTTPS Everywhere
 https-everywhere.menu.enableDisable = Zapnout / Vypnout Pravidla
 https-everywhere.menu.noRules = (Pro tuto stránku neexistují žádná pravidla)
 https-everywhere.menu.unknownRules = (Pravidla pro tuto stránku nejsou známá)
+https-everywhere.toolbar.hint = HTTPS Everywhere je nyní aktivní. Můžete ho aktivovat na jednotlivých stránkách pomocí kliknutí na ikonu v adresním řádku.More information about the tor-commits mailing list