[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Jun 4 19:16:03 UTC 2013


commit f777c47ed1ac601e53a809ba19c0ad524154346f
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Jun 4 19:16:03 2013 +0000

    Update translations for https_everywhere
---
 cs/https-everywhere.properties |    2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/cs/https-everywhere.properties b/cs/https-everywhere.properties
index f09f787..fa6944b 100644
--- a/cs/https-everywhere.properties
+++ b/cs/https-everywhere.properties
@@ -3,4 +3,4 @@ https-everywhere.menu.globalDisable = Vypnout HTTPS Everywhere
 https-everywhere.menu.enableDisable = Zapnout / Vypnout Pravidla
 https-everywhere.menu.noRules = (Pro tuto stránku neexistují žádná pravidla)
 https-everywhere.menu.unknownRules = (Pravidla pro tuto stránku nejsou známá)
-# https-everywhere.toolbar.hint = HTTPS Everywhere is now active. You can toggle it on a site-by-site basis by clicking the icon in the address bar.
+https-everywhere.toolbar.hint = HTTPS Everywhere je nyní aktivní. Můžete ho aktivovat na jednotlivých stránkách pomocí kliknutí na ikonu v adresním řádku.More information about the tor-commits mailing list