[tor-commits] [translation/tsum] Update translations for tsum

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Jun 4 18:45:15 UTC 2013


commit 8c057ee51ec28becae1909591be109de6c9ae817
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Tue Jun 4 18:45:13 2013 +0000

  Update translations for tsum
---
 cs/short-user-manual_cs_noimg.xhtml |  2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/cs/short-user-manual_cs_noimg.xhtml b/cs/short-user-manual_cs_noimg.xhtml
index 988ab36..6043d9f 100644
--- a/cs/short-user-manual_cs_noimg.xhtml
+++ b/cs/short-user-manual_cs_noimg.xhtml
@@ -27,7 +27,7 @@
   <p>Před spuštením Tor Browser Bundle byste se měli ujistit, že máte správnou verzi.</p>
   <p>Software který obdržíte je doprovázen souborem se stejným jménem jako balíček a příponou <strong>.asc</strong>. Tento .asc soubor je GPG podpis a umožní vám ověřit že stáhlý soubor je přesně ten co jsme vám chtěli dát.</p>
   <p>Ještě než můžete ověřit podpis, budete potřebovat stáhnout a nainstalovat GnuPG:</p>
-  <p><strong>Windows</strong>: <a href="http://gpg4win.org/download.html">http://gpg4win.org/download.html</a><br/><strong>Mac OS X</strong>: <a href="http://macgpg.sourceforge.net/">http://macgpg.sourceforge.net/</a><br/><strong>Linux</strong>: Most Linux distributions come with GnuPG preinstalled.</p>
+  <p><strong>Windows</strong>: <a href="http://gpg4win.org/download.html">http://gpg4win.org/download.html</a><br/><strong>Mac OS X</strong>: <a href="http://macgpg.sourceforge.net/">http://macgpg.sourceforge.net/</a><br/><strong>Linux</strong>: Vetšina linuxových distribucí už má GnuPG předinstalovaný.</p>
   <p>Vezměte prosím na vědomí, že může být nutné upravit cesty a příkazy používané níže, aby na vašem systému fungovaly.</p>
   <p>Erinn Clark podepisuje Tor Browser Bundle klíčem 0x63FEE659. Pro naimportování Erinnino klíče, proveďte:</p>
   <pre>More information about the tor-commits mailing list