[tor-commits] [translation/gettor_completed] Update translations for gettor_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Oct 22 12:15:07 UTC 2012


commit f52776b02728ff86db09cedd074fc762145134c2
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Mon Oct 22 12:15:06 2012 +0000

  Update translations for gettor_completed
---
 lv/gettor.po | 454 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 454 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/lv/gettor.po b/lv/gettor.po
new file mode 100644
index 0000000..8b0025a
--- /dev/null
+++ b/lv/gettor.po
@@ -0,0 +1,454 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# 
+# Translators:
+# Ojars Balcers <ojars.balcers at gmail.com>, 2012.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-11-13 22:01+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-22 11:57+0000\n"
+"Last-Translator: Ojars Balcers <ojars.balcers at gmail.com>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: lv\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : 2);\n"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:27
+msgid "Hello, This is the \"GetTor\" robot."
+msgstr "Sveiki. Te \"GetTor\" robots."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:29
+msgid "Thank you for your request."
+msgstr "Paldies par Jūsu pieprasījumu."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:31
+msgid ""
+"Unfortunately, we won't answer you at this address. You should make\n"
+"an account with GMAIL.COM, YAHOO.COM or YAHOO.CN and send the mail from\n"
+"one of those."
+msgstr "Diemžēl mēs Jums neatbildēsim uz šo adresi. Jums jāizveido\ne-pasta konts GMAIL.COM, YAHOO.COM vai YAHOO.CN , tad nosūtiet\ne-pasta pieprasījumu no kādas no šīm adresēm."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:35
+msgid ""
+"We only process requests from email services that support \"DKIM\",\n"
+"which is an email feature that lets us verify that the address in the\n"
+"\"From\" line is actually the one who sent the mail."
+msgstr "Mēs izskatām vienīgi tos pieprasījumus, kuri pienāk no e-pasta pakalpojumu programmām, kas atbalsta \"DKIM\". DKIM ir e-pasta līdzeklis, kurš ļauj verificēt, ka adrese rindiņā \"Adresāts\" ir e-pasta nosūtītāja adrese."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:39
+msgid ""
+"(We apologize if you didn't ask for this mail. Since your email is from\n"
+"a service that doesn't use DKIM, we're sending a short explanation,\n"
+"and then we'll ignore this email address for the next day or so.)"
+msgstr "(Mēs atvainojamies ja negaidīti saņēmāt šo e-pastu. Tā kā Jūsu e-pasts pienāca no e-pasta pakalpojumu programmas, kura neizmanto DKIM, mēs pievienojam arī īsu paskaidrojumu, pēc tam mēs aptuveni dienu ignorēsim šo e-pasta adresi.)"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:43 lib/gettor/i18n.py:130
+msgid ""
+"If you have any questions or it doesn't work, you can contact a\n"
+"human at this support email address: help at rt.torproject.org"
+msgstr "Ja Jums ir jautājumi vai programma nestrādā, varat sazināties\nar speciālistu, rakstot angļu valodā uz šādu atbalsta e-pasta adresi: help at rt.torproject.org"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:46
+msgid ""
+"I will mail you a Tor package, if you tell me which one you want.\n"
+"Please select one of the following package names:\n"
+"\n"
+"  windows\n"
+"  macos-i386\n"
+"  macos-ppc\n"
+"  linux-i386\n"
+"  linux-x86_64\n"
+"  source"
+msgstr "Es nosūtīšu Jums Tor pakotni, janorādīsiet, kuru vēlaties saņemt.\nLūdzu izvēlieties vienu no turpmāk nosauktajiem pakotņu vārdiem:\n\n  windows\n  macos-i386\n  macos-ppc\n  linux-i386\n  linux-x86_64\n  source"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:56
+msgid ""
+"Please reply to this mail, and tell me a single package name anywhere \n"
+"in the body of your email."
+msgstr "Lūdzu atbildiet uz šo e-pastu, un jebkurā Jūsu e-pasta ziņojuma vietā\nnosauciet pakotnes nosaukumu."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:59
+msgid ""
+"OBTAINING LOCALIZED VERSIONS OF TOR\n"
+"==================================="
+msgstr "TOR LOKALIZĒTO VERSIJU IEGŪŠANA\n=============================="
+
+#: lib/gettor/i18n.py:62
+msgid ""
+"To get a version of Tor translated into your language, specify the\n"
+"language you want in the address you send the mail to:\n"
+"\n"
+"  gettor+fa at torproject.org"
+msgstr "Lai saņemtu Tor versiju, kura ir pārtulkota Jūsu izvēlētajā valodā, norādiet \nvalodu, kuru vēlaties saņemt, izmantojot adresi, uz kuru sūtat e-pastu:\n\n  gettor+fa at torproject.org"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:67
+msgid ""
+"This example will give you the requested package in a localized\n"
+"version for Farsi (Persian). Check below for a list of supported language\n"
+"codes. "
+msgstr "Šis piemērs piegādās Jums pieprasīto pakotni farsi (persiešu) lokalizētajā versijā. Pārbaudiet zemāk atbalstīto valodu \nkodus. "
+
+#: lib/gettor/i18n.py:71
+msgid " List of supported locales:"
+msgstr "Atbalstīto lokalizāciju saraksts:"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:73
+msgid "Here is a list of all available languages:"
+msgstr "Å is ir visu pieejamo valodu saraksts:"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:75
+msgid ""
+"  gettor+ar at torproject.org:   Arabic\n"
+"  gettor+de at torproject.org:   German\n"
+"  gettor+en at torproject.org:   English\n"
+"  gettor+es at torproject.org:   Spanish\n"
+"  gettor+fa at torproject.org:   Farsi (Iran)\n"
+"  gettor+fr at torproject.org:   French\n"
+"  gettor+it at torproject.org:   Italian\n"
+"  gettor+nl at torproject.org:   Dutch\n"
+"  gettor+pl at torproject.org:   Polish\n"
+"  gettor+ru at torproject.org:   Russian\n"
+"  gettor+zh at torproject.org:   Chinese"
+msgstr "  gettor+ar at torproject.org:   arābu\n  gettor+de at torproject.org:   vācu\n  gettor+en at torproject.org:   angļu\n  gettor+es at torproject.org:   spāņu\n  gettor+fa at torproject.org:   farsi (irāņu)\n  gettor+fr at torproject.org:   franču\n  gettor+it at torproject.org:   itāļu\n  gettor+nl at torproject.org:   holandiešu\n  gettor+pl at torproject.org:   poļu\n  gettor+ru at torproject.org:   krievu\n  gettor+zh at torproject.org:   ķīniešu"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:87
+msgid "If you select no language, you will receive the English version."
+msgstr "Ja nenorādīsiet valodu, saņemsiet angļu valodas versiju."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:89
+msgid ""
+"SMALLER SIZED PACKAGES\n"
+"======================"
+msgstr "MAZÄ€KU IZMÄ’RU PAKOTNES\n======================="
+
+#: lib/gettor/i18n.py:92
+msgid ""
+"If your bandwith is low or your provider doesn't allow you to\n"
+"receive large attachments in your email, GetTor can send you several\n"
+"small packages instead of one big one."
+msgstr "Ja joslas platums ir mazs vai Jūsu IPS neļauj e-pastā saņemt\nlielus pielikumus, GetTor var nosūtīt Jums vairākas\nmazas pakotnes vienas lielās pakotnes vietā."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:96
+msgid ""
+"Simply include the keyword 'split' in a new line on its own (this part\n"
+"is important!) like so: \n"
+"    \n"
+"  windows\n"
+"  split"
+msgstr "Vienkārši ierakstiet atsevišķi atslēgvārdu 'split' jeb sadalīt jaunā rindā (tas ir \nsvarīgi!), kā norādīts: \n    \n  windows\n  split"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:102
+msgid ""
+"Sending this text in an email to GetTor will cause it to send you \n"
+"the Tor Browser Bundle in a number of 1,4MB attachments."
+msgstr "Ja e-pastā nosūtīsiet GetTor'am šo tekstu, saņemsiet Tor'a pārlūka komplektu vairāku 1,4 MB lielu pielikumu veidā."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:105
+msgid ""
+"After having received all parts, you need to re-assemble them to \n"
+"one package again. This is done as follows:"
+msgstr "Pēc tam, kad visas daļas saņemtas, tās nepieciešams \natkal apvienot vienā pakotnē. To dara šādi:"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:108
+msgid "1.) Save all received attachments into one folder on your disk."
+msgstr "1.) Saglabājiet visus saņemtos pielikumus vienā mapē uz sava diska."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:110
+msgid ""
+"2.) Unzip all files ending in \".z\". If you saved all attachments to\n"
+"a fresh folder before, simply unzip all files in that folder. If you don't\n"
+"know how to unzip the .z files, please see the UNPACKING THE FILES section."
+msgstr "2.) Atzipojiet visas datnes, kuras beidzas ar \".z\". Ja esat iepriekš saglabājis visus pielikumus jaunā mapē, vienkārši atzipojiet visas datnes šajā mapē. Ja nezinat kā atzipot .z datnes, lūdzu, skatiet iedaļu DATŅU IZPAKOŠANA."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:114
+msgid ""
+"3.) Verify all files as described in the mail you received with \n"
+"each package. (gpg --verify)"
+msgstr "3.) Verificējiet visas datnes atbilstīgi aprakstam \ne-pastā, kuru saņēmāt kopā ar katru no pakotnēm. (gpg --verify)"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:117
+msgid ""
+"4.) Now unpack the multi-volume archive into one file by double-\n"
+"clicking the file ending in \"..split.part01.exe\". This should start the \n"
+"process automatically."
+msgstr "4.) Tagad izpakojiet daudzsējumu arhīvu vienā datnē, dubultnoklikšķinot\ndatni, kuras noaukums beidzas ar \"..split.part01.exe\". Šajā gadījumā procesam vajadzētu sākties automātiski."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:121
+msgid ""
+"5.) After unpacking is finished, you should find a newly created \n"
+"\".exe\" file in your destination folder. Simply doubleclick\n"
+"that and Tor Browser Bundle should start within a few seconds."
+msgstr "5.) Kad atvēršana pabeigta, mērķa mapē vajadzētu būt jaunizveidotai datnei \n\".exe\". Dubultnoklikšķiniet uz to un Pārlūka Tor komplektam vajadzētu dažu sekunžu laikā startēties."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:125
+msgid "6.) That's it. You're done. Thanks for using Tor and have fun!"
+msgstr "6.) Tas arī viss. Viss kārtībā. Paldies, ka izmantojat Tor, un, lai labi veicas!"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:127
+msgid ""
+"SUPPORT\n"
+"======="
+msgstr "ATBALSTS\n========"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:133
+msgid ""
+"Here's your requested software as a zip file. Please unzip the\n"
+"package and verify the signature."
+msgstr "Šī ir Jūsu pieprasītā programmatūra zip datnes formā. Lūdzu, atzipojiet\npakotni un verificējiet parakstu."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:136
+msgid ""
+"VERIFY SIGNATURE\n"
+"================\n"
+"If your computer has GnuPG installed, use the gpg commandline \n"
+"tool as follows after unpacking the zip file:\n"
+"\n"
+"  gpg --verify tor-browser-1.3.24_en-US.exe.asc tor-browser-1.3.24_en-US.exe"
+msgstr "VERIFICĒJIET PARAKSTU\n====================\nJa uz Jūsu datora ir instalēts GnuPG, pēc zip datnes izpakošanas lietojiet komandrindas rīku gpg zemāk norādītajā veidā:\n\n  gpg --verify tor-browser-1.3.24_en-US.exe.asc tor-browser-1.3.24_en-US.exe"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:143
+msgid ""
+"The output should look somewhat like this:\n"
+"\n"
+"  gpg: Good signature from 'Erinn Clark <...>'"
+msgstr "Izvades rezultātam vajadzētu būt diezgan līdzīgam kā šim:\n\n  gpg: Good signature from 'Erinn Clark <...>'"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:147
+msgid ""
+"If you're not familiar with commandline tools, try looking for\n"
+"a graphical user interface for GnuPG on this website:\n"
+"\n"
+"  http://www.gnupg.org/related_software/frontends.html"
+msgstr "Ja neesat pazīstams ar komandrindas rīkiem, mēģiniet zemāk norādītājā \nmājaslapā atrast grafisku lietotāja saskarni, kura domāta GnuPG:\n\n  http://www.gnupg.org/related_software/frontends.html"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:152
+msgid ""
+"BLOCKED ACCESS / CENSORSHIP\n"
+"==========================="
+msgstr "BLOĶĒTA PIEKĻUVE / CENZŪRA\n========================="
+
+#: lib/gettor/i18n.py:155
+msgid ""
+"If your Internet connection blocks access to the Tor network, you\n"
+"may need a bridge relay. Bridge relays (or \"bridges\" for short)\n"
+"are Tor relays that aren't listed in the main directory. Since there\n"
+"is no complete public list of them, even if your ISP is filtering\n"
+"connections to all the known Tor relays, they probably won't be able\n"
+"to block all the bridges."
+msgstr "Ja Jūsu interneta savienojums bloķē piekļuvi tīklam Tor, Jums,\niespējams, ir nepieciešams tilta retranslators. Tilta retranslatori (vai īsāk \nrunājot - \"tilti\") ir Tor retranslatori kuri neatrodas sarakstā galvenā direktorijā. \nTā kā nav viena, pilna, publiski pieejama šo tiltu saraksta, tad pat ja Jūsu IPS \nfiltrē savienojumus uz visiem zināmajiem Tor retranslatoriem, ticami, ka \nviņiem neizdosies nobloķēt visus tltus."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:162
+msgid ""
+"You can acquire a bridge by sending an email that contains \"get bridges\"\n"
+"in the body of the email to the following email address:\n"
+"\n"
+"  bridges at torproject.org"
+msgstr "Jūs varat saņemt tiltu sarakstu, nosūtot e-pasta ziņojumu, kurā ir rinda \n\"get bridges\", uz šādu e-pasta adresi:\n\n  bridges at torproject.org"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:167
+msgid ""
+"It is also possible to fetch bridges with a web browser at the following\n"
+"url: https://bridges.torproject.org/"
+msgstr "Ar tīmekļa pārlūka palīdzību arī ir iespējams ienest tiltus, sekojot \nurl: https://bridges.torproject.org/"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:170
+msgid ""
+"IMPORTANT NOTE:\n"
+"Since this is part of a split-file request, you need to wait for\n"
+"all split files to be received by you before you can save them all\n"
+"into the same directory and unpack them by double-clicking the\n"
+"first file."
+msgstr "SVARĪGA PIEZĪME:\nTā kā šī ir daļa no sadalītu datņu pieprasījuma, Jums jāsagaida\nvisas sadalītās datnes, pirms varat tās visas saglabāt\nvienā direktorijā, un atvērt tās, dubultnoklikšķinot uz pirmās datnes."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:176
+msgid ""
+"Packages might arrive out of order! Please make sure you received\n"
+"all packages before you attempt to unpack them!"
+msgstr "Pakotnes var nepienākt secīgi! Lūdzu, pārliecinieties, ka esat saņēmis\nvisas pakotnes, pirms mēģiniet tās atvērt!"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:179
+#, python-format
+msgid ""
+"It was successfully understood. Your request is currently being processed.\n"
+"Your package (%s) should arrive within the next ten minutes."
+msgstr "Ziņojums ir sekmīgi saprasts. Jūsu pieprasījums tiek apstrādāts.\nJūsu pakotnei (%s) vajadzētu ierasties tuvāko desmit minūšu laikā."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:182
+msgid ""
+"If it doesn't arrive, the package might be too big for your mail provider.\n"
+"Try resending the mail from a GMAIL.COM, YAHOO.CN or YAHOO.COM account."
+msgstr "Ja tā nepienāk, pakotne, iespējams, ir pārāk liela Jūsu e-pasta pakalpojumu\nsniedzēja sistēmai. Mēģiniet vēlreiz nosūtīt e-pasta ziņojumu no GMAIL.COM, YAHOO.CN vai YAHOO.COM konta"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:185
+msgid ""
+"Unfortunately we are currently experiencing problems and we can't fulfill\n"
+"your request right now. Please be patient as we try to resolve this issue."
+msgstr "Diemžēl mums ir tehniski sarežģījumi, un mēs nevaram tūlīt izpildīt\nJūsu pieprasījumu. Lūdzu, esiet pacietīgs, jo mēs risinām šo problēmu."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:188
+msgid ""
+"Unfortunately there is no split package available for the package you\n"
+"requested. Please send us another package name or request the same package \n"
+"again, but remove the 'split' keyword. In that case we'll send you the whole \n"
+"package. Make sure this is what you want."
+msgstr "Diemžēl Jūsu pieprasītajai pakotnei nav pieejama sadalītā pakotne.\nLūdzu nosūtiet mums citas pakotnes nosaukumu vai pieprasiet to pašu\npakonti vēlreiz, bet noņemiet atslēgvārdu 'split' jeb sadalīt. Tad mēs Jums nosūtīsim pilnu pakotni. Pārliecinieties, ka tas tiešām ir tas, ko Jūs vēlaties."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:193
+msgid ""
+"UNPACKING THE FILES\n"
+"==================="
+msgstr "DATÅ…U IZPAKOÅ ANA\n================"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:196
+msgid ""
+"The easiest way to unpack the files you received is to install 7-Zip,\n"
+"a free file compression/uncompression tool. If it isn't installed on\n"
+"your computer yet, you can download it here:\n"
+"\n"
+"  http://www.7-zip.org/"
+msgstr "Vienkāršākais veids kā izvērst datnes ir instalēt 7-Zip,\nkurš ir bezmaksas rīks datņu saspiešanai/izvēršanai. Ja tas nav instalēts\nJūsu datorā, varat to lejupielādēt te:\n\n  http://www.7-zip.org/"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:202
+msgid ""
+"When 7-Zip is installed, you can open the .z archive you received from\n"
+"us by double-clicking on it."
+msgstr "Kad 7-Zip ir instalēts, dubultnoklikšķinot uz to, varat atvērt .z arhīvu, kuru saņēmāt no mums."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:205
+msgid ""
+"An alternative way to get the .z files extraced is to rename them to\n"
+".zip. For example, if you recevied a file called \"windows.z\", rename it to \n"
+"\"windows.zip\". You should then be able to extract the archive with common \n"
+"file archiver programs that probably are already installed on your computer."
+msgstr "Alternatīvs veids kā izvērst .z datnes ir tās pārsaukt par .zip. \nPiemēram, ja Jūs saņēmāt datni \"windows.z\", pārsauciet to par\n\"windows.zip\". Tad vajadzētu varēt šo arhīvu izvērst ar parastajām datņu\narhivēšanas programmām, kuras, ticami, jau ir instalētas Jūsu datorā."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:210
+msgid ""
+"Please reply to this mail, and tell me a single package name anywhere\n"
+"in your reply. Here's a short explanation of what these packages are:"
+msgstr "Lūdzu, atbildiet uz šo e-pastu, atbildē norādot vienas pakotnes nosaukumu.\nTe ir īss skaidrojums par šīm pakotnēm:"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:213
+msgid ""
+"windows:\n"
+"The Tor Browser Bundle package for Windows operating systems. If you're \n"
+"running some version of Windows, like Windows XP, Windows Vista or \n"
+"Windows 7, this is the package you should get."
+msgstr "windows:\nPārlūka Tor komplekts Windows operētājsistēmām. Ja lietojat \nkādu no Windows versijām, kā Windows XP, Windows Vista vai \nWindows 7, Jums būtu vajadzīga šī pakotne."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:218
+msgid ""
+"macos-i386:\n"
+"The Tor Browser Bundle package for OS X, Intel CPU architecture. In \n"
+"general, newer Mac hardware will require you to use this package."
+msgstr "macos-i386:\nPārlūka Tor komplekts priekš OS X un centrālā Intel procesora arhitektūrai.\nVispārīgi runājot, jaunākiem makintošiem būs jālieto šī pakotne."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:222
+msgid ""
+"macos-ppc:\n"
+"This is an older installer (the \"Vidalia bundle\") for older Macs running\n"
+"OS X on PowerPC CPUs. Note that this package will be deprecated soon."
+msgstr "macos-ppc:\nŠī ir vecāka instalēšanas programma (\"Komplekts Vidalia\") vecākiem\nmakintošiem, kuriem ir OS X un centrālie PowerPC procesori. Ievērojiet, ka\ndrīz šī pakotne vairs netiks atbalstīta."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:226
+msgid ""
+"linux-i386:\n"
+"The Tor Browser Bundle package for Linux, 32bit versions."
+msgstr "linux-i386:\nPārlūka Tor komplekts Linux'a 32 bit'u versijām."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:229
+msgid ""
+"Note that this package is rather large and needs your email provider to \n"
+"allow for attachments of about 30MB in size."
+msgstr "Ievērojiet, ka šī pakotne ir salīdzinoši liela un, lai to piegādātu, ir nepieciešams, ka e-pasta pakalpojumu sniedzējs \nļautu piegādāt pielikumus, kuri ir apmēram 30 MB lieli."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:232
+msgid ""
+"linux-x86_64:\n"
+"The Tor Browser Bundle package for Linux, 64bit versions."
+msgstr "linux-x86_64:\nPārlūka Tor komplekts Linux'a 64 bit versijām."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:235
+msgid ""
+"source:\n"
+"The Tor source code, for experts. Most users do not want this package."
+msgstr "pirmkods:\nTor pirmkods, ekspertiem. Vairums lietotāju nav vajadzīga šī pakotne."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:238
+msgid ""
+"FREQUENTLY ASKED QUESTIONS\n"
+"=========================="
+msgstr "BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI\n===================="
+
+#: lib/gettor/i18n.py:241
+msgid "What is Tor?"
+msgstr "Kas ir Tor?"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:243
+msgid "The name \"Tor\" can refer to several different components."
+msgstr "Nosaukums \"Tor\" var attiekties uz vairākiem atšķirīgiem komponentiem."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:245
+msgid ""
+"The Tor software is a program you can run on your computer that helps \n"
+"keep you safe on the Internet. Tor protects you by bouncing your \n"
+"communications around a distributed network of relays run by volunteers \n"
+"all around the world: it prevents somebody watching your Internet connection \n"
+"from learning what sites you visit, and it prevents the sites you visit from \n"
+"learning your physical location. This set of volunteer relays is called the \n"
+"Tor network. You can read more about how Tor works here:\n"
+"\n"
+"  https://www.torproject.org/about/overview.html.en"
+msgstr "Tor ir programma, kuru varat izpildīt uz sava datora un kura palīdz\nnodrošināt Jūsu drošību Internet'ā. Tor aizsargā Jūs, pārsūtot Jūsu\nsaziņu caur izkliedētu retranslatoru tīklu, kuru uztur brīvprātīgie visā\npasaulē: tas liedz tiem, kas novēro Jūsu interneta savienojumu,\nuzzināt, kuras tīmekļa vietnes apmeklējat, un liedz Jūsu apmeklētajām\nvietnēm noskaidrot Jūsu fizisko atrašanās vietu. Šo brīvprātīgo retranslatoru\nkopumu sauc Tor tīkls. Par to, kā Tor strādā, varat vairāk uzzināt te:\n\n  https://www.torproject.org/about/overview.html.en"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:255
+msgid "What is the Tor Browser Bundle?"
+msgstr "Kas ir pārlūka Tor komplekts?"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:257
+msgid ""
+"The Browser Bundle (TBB) is the package we recommend to most users. \n"
+"The bundle comes with everything you need to safely browse the Internet.\n"
+"Just extract it and run."
+msgstr "Pārlūka Tor komplekts (TBB) ir pakotne, kuru iesakām vairumam lietotāju. \nKomplekts ietver visu, kas ir nepieciešams, lai droši pārlūkotu Internet.\nIzvērsiet pakotni un palaidiet to."
+
+#: lib/gettor/i18n.py:261
+msgid "What package should I request?"
+msgstr "Kuru pakotni man pieprasīt?"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:263
+msgid ""
+"This depends on the operating system you use. For instance, if your\n"
+"operating system is Microsoft Windows, you should request \"windows\". Here\n"
+"is a short explanation of all packages to request and what operating \n"
+"systems there are suitable for:"
+msgstr "Tas ir atkarīgs no Jūsu lietotās operētājsistēmas. Piemēram, ja Jūsu\noperētājsistēma ir Microsoft Windows, Jums jāpieprasa \"windows\". Te\natrodas īss visu pieprasāmo pakotņu un tām piemēroto operētājsistēmu īss\nraksturojums:"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:268
+msgid "How do I extract the file(s) you sent me?"
+msgstr "Kā lai izvēršu datni(-es) kuras man atsūtījāt?"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:270
+msgid "QUESTION:"
+msgstr "JAUTÄ€JUMS:"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:272
+msgid "ANSWER:"
+msgstr "ATBILDE:"
+
+#: lib/gettor/i18n.py:274
+#, python-format
+msgid ""
+"Sorry, but the package you requested (%s) is too large for your \n"
+"provider to accept as an attachment. Try using another provider that allows \n"
+"for larger email attachments. Or try one of the following mirrors:\n"
+"\n"
+" https://www.oignon.net/dist/torbrowser/\n"
+" https://tor.beme-it.de/dist/torbrowser/\n"
+" https://www.torservers.net/mirrors/torproject.org/dist/torbrowser/"
+msgstr "Atvainojiet, Jūsu pieprasītā pakotne (%s) ir pārāk liela, \nlai Jūsu e-pasta pakalpojumu sniedzējs to pieņemtu kā e-pasta ziņojuma\npielikumu. Pamēģiniet izmantot cita pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus, kurš ļauj saņemt lielākus pielikumus. Vai mēģiniet kādu no turpmāk nosauktajiem spoguļiem:\n\n https://www.oignon.net/dist/torbrowser/\n https://tor.beme-it.de/dist/torbrowser/\n https://www.torservers.net/mirrors/torproject.org/dist/torbrowser/"More information about the tor-commits mailing list