[tor-commits] [translation/gettor] Update translations for gettor

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Oct 22 12:15:05 UTC 2012


commit 47f5c30a85da1fc5bf591accea5abb929a177d52
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Mon Oct 22 12:15:04 2012 +0000

  Update translations for gettor
---
 lv/gettor.po |  48 ++++++++++++++++++++++++------------------------
 1 files changed, 24 insertions(+), 24 deletions(-)

diff --git a/lv/gettor.po b/lv/gettor.po
index 9b434d0..8b0025a 100644
--- a/lv/gettor.po
+++ b/lv/gettor.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-11-13 22:01+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-10-22 11:43+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-22 11:57+0000\n"
 "Last-Translator: Ojars Balcers <ojars.balcers at gmail.com>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -64,7 +64,7 @@ msgid ""
 "  linux-i386\n"
 "  linux-x86_64\n"
 "  source"
-msgstr "Es nosūtīšu Jums Tor pakotni, ja pateiksit, kuru vēlaties.\nLūdzu izvēlieties vienu no turpmāk nosauktajiem pakotņu vārdiem:\n\n  windows\n  macos-i386\n  macos-ppc\n  linux-i386\n  linux-x86_64\n  source"
+msgstr "Es nosūtīšu Jums Tor pakotni, janorādīsiet, kuru vēlaties saņemt.\nLūdzu izvēlieties vienu no turpmāk nosauktajiem pakotņu vārdiem:\n\n  windows\n  macos-i386\n  macos-ppc\n  linux-i386\n  linux-x86_64\n  source"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:56
 msgid ""
@@ -118,7 +118,7 @@ msgstr "  gettor+ar at torproject.org:   arābu\n  gettor+de at torproject.org:
 
 #: lib/gettor/i18n.py:87
 msgid "If you select no language, you will receive the English version."
-msgstr "Ja neizvēlēsities valodu, saņemsiet angļu valodas versiju."
+msgstr "Ja nenorādīsiet valodu, saņemsiet angļu valodas versiju."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:89
 msgid ""
@@ -140,19 +140,19 @@ msgid ""
 "    \n"
 "  windows\n"
 "  split"
-msgstr "Vienkārši ierakstiet atsevišķi atslēgvārdu 'split' jeb sadalīt jaunā rindā (tas ir\nsvarīgi!), kā norādīts: \n    \n  windows\n  split"
+msgstr "Vienkārši ierakstiet atsevišķi atslēgvārdu 'split' jeb sadalīt jaunā rindā (tas ir \nsvarīgi!), kā norādīts: \n    \n  windows\n  split"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:102
 msgid ""
 "Sending this text in an email to GetTor will cause it to send you \n"
 "the Tor Browser Bundle in a number of 1,4MB attachments."
-msgstr "Ja e-pastā nosūtīsiet GetTor'am šo tekstu, saņemsiet Tor'a pārlūka komplektu vairāku 1,4 MB lielu pielikumu veidā"
+msgstr "Ja e-pastā nosūtīsiet GetTor'am šo tekstu, saņemsiet Tor'a pārlūka komplektu vairāku 1,4 MB lielu pielikumu veidā."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:105
 msgid ""
 "After having received all parts, you need to re-assemble them to \n"
 "one package again. This is done as follows:"
-msgstr "Pēc tam, kad esat saņēmis visas daļas, tās nepieciešams \natkal apvienot vienā pakotnē. To dara šādi:"
+msgstr "Pēc tam, kad visas daļas saņemtas, tās nepieciešams \natkal apvienot vienā pakotnē. To dara šādi:"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:108
 msgid "1.) Save all received attachments into one folder on your disk."
@@ -169,25 +169,25 @@ msgstr "2.) Atzipojiet visas datnes, kuras beidzas ar \".z\". Ja esat iepriekš
 msgid ""
 "3.) Verify all files as described in the mail you received with \n"
 "each package. (gpg --verify)"
-msgstr "3.) Verificējiet visas datnes atbilstīgi aprakstam \ne-pastam, kuru saņēmāt kopā ar katru no pakotnēm. (gpg --verify)"
+msgstr "3.) Verificējiet visas datnes atbilstīgi aprakstam \ne-pastā, kuru saņēmāt kopā ar katru no pakotnēm. (gpg --verify)"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:117
 msgid ""
 "4.) Now unpack the multi-volume archive into one file by double-\n"
 "clicking the file ending in \"..split.part01.exe\". This should start the \n"
 "process automatically."
-msgstr "4.) Tagad izpakojiet daudzsējumu arhīvu vienā datnē, dubultnoklikšķinot\ndatni, kuras noaukums beidzas ar \"..split.part01.exe\". Tad procesam vajadzētu sākties automātiski."
+msgstr "4.) Tagad izpakojiet daudzsējumu arhīvu vienā datnē, dubultnoklikšķinot\ndatni, kuras noaukums beidzas ar \"..split.part01.exe\". Šajā gadījumā procesam vajadzētu sākties automātiski."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:121
 msgid ""
 "5.) After unpacking is finished, you should find a newly created \n"
 "\".exe\" file in your destination folder. Simply doubleclick\n"
 "that and Tor Browser Bundle should start within a few seconds."
-msgstr "5.) Kad atvēršana pabeigta, mērķa mapē vajadzētu būt jaunizveidotai datnei \".exe\". Dubultklikšķiniet uz to\nun Pārlūka Tor komplektam vajadzētu dažu sekunžu laikā startēties."
+msgstr "5.) Kad atvēršana pabeigta, mērķa mapē vajadzētu būt jaunizveidotai datnei \n\".exe\". Dubultnoklikšķiniet uz to un Pārlūka Tor komplektam vajadzētu dažu sekunžu laikā startēties."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:125
 msgid "6.) That's it. You're done. Thanks for using Tor and have fun!"
-msgstr "6.) Tas arī viss. Jums nu viss ir sagatavots. Paldies, ka izmantojat Tor, un, lai labi veicas!"
+msgstr "6.) Tas arī viss. Viss kārtībā. Paldies, ka izmantojat Tor, un, lai labi veicas!"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:127
 msgid ""
@@ -199,7 +199,7 @@ msgstr "ATBALSTS\n========"
 msgid ""
 "Here's your requested software as a zip file. Please unzip the\n"
 "package and verify the signature."
-msgstr "Šī ir Jūsu pieprasītā programmatūra zip datnes formā. Lūdzu atzipojiet\npakotni un verificējiet parakstu."
+msgstr "Šī ir Jūsu pieprasītā programmatūra zip datnes formā. Lūdzu, atzipojiet\npakotni un verificējiet parakstu."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:136
 msgid ""
@@ -216,7 +216,7 @@ msgid ""
 "The output should look somewhat like this:\n"
 "\n"
 "  gpg: Good signature from 'Erinn Clark <...>'"
-msgstr "Izvades rezultātam vajadzētu būt diegzan līdzīgam kā šim:\n\n  gpg: Good signature from 'Erinn Clark <...>'"
+msgstr "Izvades rezultātam vajadzētu būt diezgan līdzīgam kā šim:\n\n  gpg: Good signature from 'Erinn Clark <...>'"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:147
 msgid ""
@@ -224,7 +224,7 @@ msgid ""
 "a graphical user interface for GnuPG on this website:\n"
 "\n"
 "  http://www.gnupg.org/related_software/frontends.html"
-msgstr "Ja neesat pazīstams ar komandrindas rīkiem, mēģiniet atrast\ngrafisku lietotāja saskarni, kura domāta GnuPG, šajā mājaslapā:\n\n  http://www.gnupg.org/related_software/frontends.html"
+msgstr "Ja neesat pazīstams ar komandrindas rīkiem, mēģiniet zemāk norādītājā \nmājaslapā atrast grafisku lietotāja saskarni, kura domāta GnuPG:\n\n  http://www.gnupg.org/related_software/frontends.html"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:152
 msgid ""
@@ -240,7 +240,7 @@ msgid ""
 "is no complete public list of them, even if your ISP is filtering\n"
 "connections to all the known Tor relays, they probably won't be able\n"
 "to block all the bridges."
-msgstr "Ja Jūsu interneta savienojums bloķē piekļuvi tīklam Tor, Jums,\niespējams, ir nepieciešams tilta retranslators. Tilta retranslatori (vai īsāk \nrunājot - \"tilti\") ir Tor retranslatori kuri neatrodas sarakstā galvenā direktorijā. \nTā kā nav viena pilna, publiski pieejama šo tiltu saraksta, tad pat ja Jūsu IPS \nfiltrē savienojumus uz visiem zināmajiem Tor retranslatoriem, ticami, ka \nviņiem neizdosies bloķēt visus tltus."
+msgstr "Ja Jūsu interneta savienojums bloķē piekļuvi tīklam Tor, Jums,\niespējams, ir nepieciešams tilta retranslators. Tilta retranslatori (vai īsāk \nrunājot - \"tilti\") ir Tor retranslatori kuri neatrodas sarakstā galvenā direktorijā. \nTā kā nav viena, pilna, publiski pieejama šo tiltu saraksta, tad pat ja Jūsu IPS \nfiltrē savienojumus uz visiem zināmajiem Tor retranslatoriem, ticami, ka \nviņiem neizdosies nobloķēt visus tltus."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:162
 msgid ""
@@ -263,13 +263,13 @@ msgid ""
 "all split files to be received by you before you can save them all\n"
 "into the same directory and unpack them by double-clicking the\n"
 "first file."
-msgstr "SVARĪGA PIEZĪME:\nTā kā šī ir daļa no sadalītu datņu pieprasījuma, Jums jāsagaida\nvisas sadalītās datnes pirms varat tās visas saglabāt\ntanī pašā direktorijā un atvērt tās, dubultnoklikšķinot uz pirmās datnes."
+msgstr "SVARĪGA PIEZĪME:\nTā kā šī ir daļa no sadalītu datņu pieprasījuma, Jums jāsagaida\nvisas sadalītās datnes, pirms varat tās visas saglabāt\nvienā direktorijā, un atvērt tās, dubultnoklikšķinot uz pirmās datnes."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:176
 msgid ""
 "Packages might arrive out of order! Please make sure you received\n"
 "all packages before you attempt to unpack them!"
-msgstr "Pakotnes var nepienākt secīgi! Lūdzu, pārliecinieties, kas esat saņēmis\nvisas pakotnes, pirms mēģiniet tās atvērt!"
+msgstr "Pakotnes var nepienākt secīgi! Lūdzu, pārliecinieties, ka esat saņēmis\nvisas pakotnes, pirms mēģiniet tās atvērt!"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:179
 #, python-format
@@ -288,7 +288,7 @@ msgstr "Ja tā nepienāk, pakotne, iespējams, ir pārāk liela Jūsu e-pasta pa
 msgid ""
 "Unfortunately we are currently experiencing problems and we can't fulfill\n"
 "your request right now. Please be patient as we try to resolve this issue."
-msgstr "Diemžēl mums ir tehniski sarežģījumi, un mēs nevaram tūliņ izpildīt\nJūsu pieprasījumu. Lūdzu, esiet pacietīgs, jo mēs risinām šo problēmu."
+msgstr "Diemžēl mums ir tehniski sarežģījumi, un mēs nevaram tūlīt izpildīt\nJūsu pieprasījumu. Lūdzu, esiet pacietīgs, jo mēs risinām šo problēmu."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:188
 msgid ""
@@ -296,7 +296,7 @@ msgid ""
 "requested. Please send us another package name or request the same package \n"
 "again, but remove the 'split' keyword. In that case we'll send you the whole \n"
 "package. Make sure this is what you want."
-msgstr "Diemžēl Jūsu pieprasītajai pakotnei nav pieejama sadalītā pakotne.\nLūdzu nosūtiet mums citas pakotnes nosaukumu vai pieprasiet to pašu\npakonti vēlreiz, bet noņemiet atslēgvārdu 'split' jeb sadalītā. Tad mēs Jums nosūtīsim pilnu pakotni. Pārliecinieties, ka tas ir tas, ko Jūs vēlaties."
+msgstr "Diemžēl Jūsu pieprasītajai pakotnei nav pieejama sadalītā pakotne.\nLūdzu nosūtiet mums citas pakotnes nosaukumu vai pieprasiet to pašu\npakonti vēlreiz, bet noņemiet atslēgvārdu 'split' jeb sadalīt. Tad mēs Jums nosūtīsim pilnu pakotni. Pārliecinieties, ka tas tiešām ir tas, ko Jūs vēlaties."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:193
 msgid ""
@@ -311,13 +311,13 @@ msgid ""
 "your computer yet, you can download it here:\n"
 "\n"
 "  http://www.7-zip.org/"
-msgstr ""
+msgstr "Vienkāršākais veids kā izvērst datnes ir instalēt 7-Zip,\nkurš ir bezmaksas rīks datņu saspiešanai/izvēršanai. Ja tas nav instalēts\nJūsu datorā, varat to lejupielādēt te:\n\n  http://www.7-zip.org/"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:202
 msgid ""
 "When 7-Zip is installed, you can open the .z archive you received from\n"
 "us by double-clicking on it."
-msgstr "When 7-Zip ir instalēts, varat atvērt .z arhīvu, kuru saņēmāt no mums,\ndubultnoklikšķinot uz to."
+msgstr "Kad 7-Zip ir instalēts, dubultnoklikšķinot uz to, varat atvērt .z arhīvu, kuru saņēmāt no mums."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:205
 msgid ""
@@ -325,7 +325,7 @@ msgid ""
 ".zip. For example, if you recevied a file called \"windows.z\", rename it to \n"
 "\"windows.zip\". You should then be able to extract the archive with common \n"
 "file archiver programs that probably are already installed on your computer."
-msgstr "Alternatīvs veids kā izvērst .z datnes ir tās pārsaukt par .zip. \nPiemēram, ja Jūs sa\\ņēmāt datni \"windows.z\", pārsauciet to par\n\"windows.zip\". Tad vajadzētu varēt šo arhīvu izvērst ar parastajām datņu\narhivēšanas programmām, kuras, ticami, jau ir instalētas Jūsu datorā."
+msgstr "Alternatīvs veids kā izvērst .z datnes ir tās pārsaukt par .zip. \nPiemēram, ja Jūs saņēmāt datni \"windows.z\", pārsauciet to par\n\"windows.zip\". Tad vajadzētu varēt šo arhīvu izvērst ar parastajām datņu\narhivēšanas programmām, kuras, ticami, jau ir instalētas Jūsu datorā."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:210
 msgid ""
@@ -346,7 +346,7 @@ msgid ""
 "macos-i386:\n"
 "The Tor Browser Bundle package for OS X, Intel CPU architecture. In \n"
 "general, newer Mac hardware will require you to use this package."
-msgstr "macos-i386:\nPārlūka Tor komplekts priekš OS X un centrālā Intel procesora arhitektūrai.\nVispārīgi runājot, jaunākiem makintošiem būs jālieto šī pakotne."
+msgstr "macos-i386:\nPārlūka Tor komplekts priekš OS X un centrālā Intel procesora arhitektūrai.\nVispārīgi runājot, jaunākiem makintošiem būs jālieto šī pakotne."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:222
 msgid ""
@@ -404,11 +404,11 @@ msgid ""
 "Tor network. You can read more about how Tor works here:\n"
 "\n"
 "  https://www.torproject.org/about/overview.html.en"
-msgstr "Tor ir programma, kuru varat izpildīt uz sava datora un kura palīdz\nnodrošināt Jūsu drošību Internet'ā. Tor aizsargā Jūs, pārsūtot Jūsu\nsaziņu caur izkliedētu retranslatoru tīklu, kuru uztur brīvprātīgie visā\npasaulē: tas liedz tiem, kas novēro Jūsu interneta savienojumu,\nuzzināt, kuras tīmekļa vietnes apmeklējat, un liedz Jūsu apmeklētajām\nvietnēm noskaidrot Jūsu fizisko atrašanās vietu. Šo brīvprātīgo retranslatoru\nkopumu sauc Tor tīkls. Par to, kā Tor strādā, variet vairāk uzzināt te:\n\n  https://www.torproject.org/about/overview.html.en"
+msgstr "Tor ir programma, kuru varat izpildīt uz sava datora un kura palīdz\nnodrošināt Jūsu drošību Internet'ā. Tor aizsargā Jūs, pārsūtot Jūsu\nsaziņu caur izkliedētu retranslatoru tīklu, kuru uztur brīvprātīgie visā\npasaulē: tas liedz tiem, kas novēro Jūsu interneta savienojumu,\nuzzināt, kuras tīmekļa vietnes apmeklējat, un liedz Jūsu apmeklētajām\nvietnēm noskaidrot Jūsu fizisko atrašanās vietu. Šo brīvprātīgo retranslatoru\nkopumu sauc Tor tīkls. Par to, kā Tor strādā, varat vairāk uzzināt te:\n\n  https://www.torproject.org/about/overview.html.en"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:255
 msgid "What is the Tor Browser Bundle?"
-msgstr "Kas ir Tor'a pārlūka komplekts?"
+msgstr "Kas ir pārlūka Tor komplekts?"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:257
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list