[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Oct 21 08:45:46 UTC 2012


commit ade15459ca7659a108293f851097013180667f64
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Oct 21 08:45:45 2012 +0000

    Update translations for torbirdy_completed
---
 pl/torbirdy.dtd        |   40 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 pl/torbirdy.properties |   13 +++++++++++++
 2 files changed, 53 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/pl/torbirdy.dtd b/pl/torbirdy.dtd
new file mode 100644
index 0000000..7e0d560
--- /dev/null
+++ b/pl/torbirdy.dtd
@@ -0,0 +1,40 @@
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.title "Konfiguracja konta">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.startup.label "Sprawdzaj nowe wiadomości przy uruchamianiu">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.startup.key "S">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.minutes.label "Sprawdzaj nowe wiadomości co">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.minutes.key "r">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.minutes.trail.label "minut">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.cancel.button "Anuluj">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.save.button "Zapisz">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.save.key "Z">
+
+<!ENTITY torbirdy.prefs.title "Ustawienia TorBirdy">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.save.button "Zapisz">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.save.key "z">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.cancel.button "Anuluj">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.extra2.button "Sprawdź ustawienia">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.extra2.key "w">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.proxy.label "Ustawienia Proxy">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.privacy.label "Ustawienia Prywatności">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.recommended.text "Użyj zalecanych ustawień proxy dla TorBirdy (Tor)">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.recommended.key "j">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.anonservice.text "Wybierz usługę anonimizującą">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.anonservice.key "u">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.customsettings.text "Użyj własnych ustawień proxy">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.customsettings.key "i">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.socks_host.label "Host SOCKS:">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.socks_host.key "h">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.socks_port.label "Port:">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.socks_port.key "P">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.torification.label "Przezroczysta Toryfikacja">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.torification.key "T">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.global "Globalne">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.imap.label "Włącz obsługę push email dla kont IMAP [domyślne: wyłączone]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.imap.key "e">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.startup_folder.label "Przejdź do ostatniego folderu pocztowego przy uruchomieniu [domyślne: wyłączone, wybierze Foldery Lokalne]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.startup_folder.key "l">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_throwkeyid.label "Wyłącz GPG '--throw-keyids' [domyślne: włączone]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_throwkeyid.key "g">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.account_specific "Specyficzne dla konta">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.select_account.key "C">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.select_account.label "Wybierz konto:">
diff --git a/pl/torbirdy.properties b/pl/torbirdy.properties
new file mode 100644
index 0000000..54c1c97
--- /dev/null
+++ b/pl/torbirdy.properties
@@ -0,0 +1,13 @@
+torbirdy.name=TorBirdy
+
+torbirdy.enabled.tor=TorBirdy WÅ‚Ä…czone: Tor
+torbirdy.enabled.jondo=TorBirdy WÅ‚Ä…czone: JonDo
+torbirdy.enabled.custom=TorBirdy WÅ‚Ä…czone: WÅ‚asne Ustawienia Proxy
+torbirdy.enabled.torification=TorBirdy WÅ‚Ä…czone: Przezroczysta Toryfikacja
+torbirdy.disabled=TorBirdy: Wyłączone!
+
+torbirdy.email.prompt=TorBirdy wyłączył kreatora auto-konfiguracji Thunderbirda, by chronić Twoją anonimowość.\n\nZalecane ustawienia bezpieczeństwa dla %S zostały ustawione.\n\nMożna teraz ręcznie skonfigurować inne ustawienia konta.
+
+torbirdy.email.advanced=Zmiana ustawień zaawansowanych TorBirdy NIE jest zalecana.\n\nKontynuuj tylko jeśli wiesz, co robisz.
+torbirdy.email.advanced.nextwarning=Pokaż to ostrzeżenie następnym razem
+torbirdy.email.advanced.title=Zaawansowane Ustawienia TorBirdyMore information about the tor-commits mailing list