[tor-commits] [translation/tsum] Update translations for tsum

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Oct 20 20:45:08 UTC 2012


commit 2f629665c624a91cd7017eaf171135e0315f53c8
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Sat Oct 20 20:45:07 2012 +0000

  Update translations for tsum
---
 vi/short-user-manual_vi_noimg.xhtml |  12 ++++++------
 1 files changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/vi/short-user-manual_vi_noimg.xhtml b/vi/short-user-manual_vi_noimg.xhtml
index f7b30c4..8044363 100644
--- a/vi/short-user-manual_vi_noimg.xhtml
+++ b/vi/short-user-manual_vi_noimg.xhtml
@@ -5,12 +5,12 @@
  </head>
  <body>
   <h1 id="the-short-user-manual">Hướng dẩn sử dụng nhanh</h1>
-  <p>Hướng dẩn sử dụng này bao gồm cách tải Tor về, cách sử dụng nó và những điều nên làm nếu Tor không thể kết nối vào mạng. Nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời trong tài liệu này, hảy gởi thư vào help at rt.torproject.org</p>
-  <p>Hảy để ý rằng chúng tôi đang cung cấp hổ trợ trên cơ bản tự nguyện, và chúng tôi nhận được rất nhiều thư trong một ngày. Vậy nên đừng lo lắng nếu chúng tôi trả lời thư chậm.</p>
-  <h2 id="how-tor-works">Tor làm việc thế nào?</h2>
-  <p>Tor là một mạng lưới hường hầm giả lập nó cho phép nâng cao quyền riêng tư và an toàn trên internet. Tor hoạt động bằng cách gởi thông tin thông qua ba máy chủ ngẩu nhiên (củng có thể coi là trạm tiếp chuyển <em>relays</em>) trong mạng lưới Tor, trước khi đường truyền được gởi ra ngoài internet.</p>
-  <p>Bức hình phía trên là phát họa về truy cập của người dùng đến các trang mạng khác nhau thông qua Tor. Màng hình xanh lục thể hiện trạm tiếp chuyển trong mạng lưới Tor, trong khi ba chìa khóa thể hiện cho những lớp mã hóa giữa người dùng và mỗi trạm tiếp chuyển.</p>
-  <p>Tor sẽ nặc danh những thông tin trên đường truyền của bạn, và sẽ mã hóa mọi thông tin giữa bạn và mạng lưới Tor, củng như mã hõa đường truyền bên trong mạng lưới Tor, nhưng nó không thể mã hóa đường truyền giữa bạn và điểm đến cuối cùng.</p>
+  <p>Hướng dẩn sử dụng này bao gồm hướng dẩn tải về Tor, cách sử dụng và những điều nên làm nếu Tor không thể kết nối vào mạng. Nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời trong tài liệu này, hảy gởi thư vào help at rt.torproject.org</p>
+  <p>Hảy chú ý rằng chúng tôi đang cung cấp hổ trợ trên cơ bản tự nguyện, và chúng tôi nhận được rất nhiều thư trong một ngày. Vậy nên đừng lo lắng nếu chúng tôi trả lời thư chậm.</p>
+  <h2 id="how-tor-works">Cách làm việc của Tor</h2>
+  <p>Tor là một mạng lưới hường hầm giả lập nó cho phép nâng cao quyền riêng tư và an toàn trên internet. Tor hoạt động bằng cách gởi thông tin thông qua ba máy chủ ngẩu nhiên (củng có thể coi là <em>trạm chuyển tiếp</em>) trong mạng lưới Tor, trước khi đường truyền được gởi ra ngoài internet.</p>
+  <p>Bức hình phía trên là phát họa về truy cập của người dùng đến các trang mạng khác nhau thông qua Tor. Màng hình xanh lục thể hiện trạm chuyển tiếp trong mạng lưới Tor, trong khi ba chìa khóa thể hiện cho những lớp mã hóa giữa người dùng và mỗi trạm tiếp chuyển.</p>
+  <p>Tor sẽ nặc danh những thông tin trên đường truyền của bạn, và sẽ mã hóa tất cả thông tin giữa bạn và mạng lưới Tor, cũng như mã hõa đường truyền bên trong mạng lưới Tor, nhưng nó không thể mã hóa đường truyền giữa mạng lưới Tor và điểm đến cuối cùng.</p>
   <p>Nếu bạn đang trao đổi những thông tin nhạy cảm, ví dụ như đăng nhập vào một trang mạng bằng tên truy cập và mật mã, phải chắc rằng bạn sử dụng kết nói HTTPS (v.d <strong>https</strong>://torproject.org/, not <strong>http</strong>://torproject.org/).</p>
   <h2 id="how-to-download-tor">Cách tải Tor về</h2>
   <p>Bộ ứng dụng chúng tôi đề nghị là <a href="https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html">Tor Browser Bundle</a>. Trong gói này chứ trình duyệt đã được điều chỉnh để an toàn khi duyệt internet thông qua Tor, và không cần phải cài đặt. Bạn tải gói ứng dụng về, giải nén, và khởi động Tor.</p>More information about the tor-commits mailing list