[tor-commits] [translation/liveusb-creator] Update translations for liveusb-creator

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Oct 16 19:15:37 UTC 2012


commit 6e9d6a8426956441ca27449c1fa6f242d95b7f97
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Oct 16 19:15:34 2012 +0000

    Update translations for liveusb-creator
---
 sk/sk.po |   19 ++++++++++---------
 1 files changed, 10 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git a/sk/sk.po b/sk/sk.po
index 5f7eeb1..e1c262f 100644
--- a/sk/sk.po
+++ b/sk/sk.po
@@ -3,14 +3,15 @@
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # 
 # Translators:
+#   <koloman375 at gmail.com>, 2012.
 # Ondrej Å ulek <feonsu at gmail.com>, 2008-2009.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-04-13 14:16+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-10-03 18:10+0000\n"
-"Last-Translator: Tor Project <tor-assistants at torproject.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-16 18:56+0000\n"
+"Last-Translator: K0L0M4N <koloman375 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -31,7 +32,7 @@ msgstr "SÅ¥ahujem %s..."
 #: ../liveusb/gui.py:197
 #, python-format
 msgid "Device is too small: it must be at least %s MiB."
-msgstr ""
+msgstr "Zariadenie je príliš malé: musí mať aspoň %s MiB"
 
 #: ../liveusb/gui.py:226
 msgid ""
@@ -42,7 +43,7 @@ msgstr "Chyba: Nie je možné nastaviť menovka alebo získať UUID vašeho zari
 #: ../liveusb/gui.py:276
 #, python-format
 msgid "Installation complete! (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "Inštalácia je dokončená! (%s)"
 
 #: ../liveusb/gui.py:281
 msgid "LiveUSB creation failed!"
@@ -119,12 +120,12 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Your device already contains a LiveOS.\n"
 "If you continue, this will be overwritten."
-msgstr "Vaše zariadenie už obsahuje LiveOS.\nPri pokračovaní, bude prepísaný."
+msgstr "Vaše zariadenie už obsahuje LiveOS.\nAk budete pokračovať, bude prepísaný."
 
 #: ../liveusb/gui.py:661
 msgid ""
 "Warning: Creating a new persistent overlay will delete your existing one."
-msgstr "Upozornenie: vytvorením nového trvalého úložiska sa zmaže už existujúce."
+msgstr "Upozornenie: Vytvorením nového trvalého úložiska sa vymaže už existujúce."
 
 #: ../liveusb/gui.py:717
 msgid "Download complete!"
@@ -132,11 +133,11 @@ msgstr "Sťahovanie dokončené!"
 
 #: ../liveusb/gui.py:721
 msgid "Download failed: "
-msgstr "SÅ¥ahovanie zlyhalo: "
+msgstr "SÅ¥ahovanie zlyhalo:  "
 
 #: ../liveusb/gui.py:722
 msgid "You can try again to resume your download"
-msgstr "Skúste znovu spustiť sťahovanie"
+msgstr "Môžete skúsiť znovu spustiť sťahovanie"
 
 #: ../liveusb/gui.py:728
 msgid "Select Live ISO"
@@ -170,7 +171,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../liveusb/creator.py:132
 msgid "Verifying ISO MD5 checksum"
-msgstr "Overuje sa ISO kontrolný súčet MD5"
+msgstr "Overuje sa kontrolný súčet ISO MD5"
 
 #: ../liveusb/creator.py:137
 msgid "ISO MD5 checksum verification failed"More information about the tor-commits mailing list