[tor-commits] [translation/vidalia_alpha] Update translations for vidalia_alpha

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Oct 16 08:15:18 UTC 2012


commit 002aa11ff56302d0e5124ac2c85119c0df6bf66d
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Oct 16 08:15:18 2012 +0000

    Update translations for vidalia_alpha
---
 lv/vidalia_lv.po |   48 ++++++++++++++++++++++++------------------------
 1 files changed, 24 insertions(+), 24 deletions(-)

diff --git a/lv/vidalia_lv.po b/lv/vidalia_lv.po
index 646215d..7a6fd56 100644
--- a/lv/vidalia_lv.po
+++ b/lv/vidalia_lv.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-03-21 17:46+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-10-14 11:31+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-16 08:14+0000\n"
 "Last-Translator: Ojars Balcers <ojars.balcers at gmail.com>\n"
 "Language-Team: translations at vidalia-project.net\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -38,36 +38,36 @@ msgstr "Qt 4.4.2"
 
 msgctxt "AdvancedPage"
 msgid "'%1' is not a valid IP address."
-msgstr ""
+msgstr "'%1' nav derīga IP adrese."
 
 msgctxt "AdvancedPage"
 msgid ""
 "You selected 'Password' authentication, but did not specify a password."
-msgstr ""
+msgstr "Jūs izvēlējāties autentifikāciju 'Parole', taču nenorādījāt paroli."
 
 msgctxt "AdvancedPage"
 msgid "Select Tor Configuration File"
-msgstr ""
+msgstr "Izvēlieties Tor konfigurācijas datni"
 
 msgctxt "AdvancedPage"
 msgid "File Not Found"
-msgstr ""
+msgstr "Datne netika atrasta"
 
 msgctxt "AdvancedPage"
 msgid "%1 does not exist. Would you like to create it?"
-msgstr ""
+msgstr "%1 neeksistē. Vai vēlaties to izveidot?"
 
 msgctxt "AdvancedPage"
 msgid "Failed to Create File"
-msgstr ""
+msgstr "Neizdevās izveidot datni"
 
 msgctxt "AdvancedPage"
 msgid "Unable to create %1 [%2]"
-msgstr ""
+msgstr "Neizdevās izveidot %1 [%2]"
 
 msgctxt "AdvancedPage"
 msgid "Select a Directory to Use for Tor Data"
-msgstr ""
+msgstr "izvēlieties direktoriju, kuru lietot Tor datiem"
 
 msgctxt "AdvancedPage"
 msgid "Unable to remove Tor Service"
@@ -87,31 +87,31 @@ msgstr ""
 
 msgctxt "AdvancedPage"
 msgid "Address:"
-msgstr ""
+msgstr "Adrese:"
 
 msgctxt "AdvancedPage"
 msgid "None"
-msgstr ""
+msgstr "Nav"
 
 msgctxt "AdvancedPage"
 msgid "Cookie"
-msgstr ""
+msgstr "SÄ«kdatne"
 
 msgctxt "AdvancedPage"
 msgid "Password"
-msgstr ""
+msgstr "Parole"
 
 msgctxt "AdvancedPage"
 msgid "Randomly Generate"
-msgstr ""
+msgstr "Ģenerēt gadījumveidā"
 
 msgctxt "AdvancedPage"
 msgid ":"
-msgstr ""
+msgstr ":"
 
 msgctxt "AdvancedPage"
 msgid "Tor Configuration File"
-msgstr ""
+msgstr "Tor konfigurācijas datne"
 
 msgctxt "AdvancedPage"
 msgid "Start the Tor software with the specified configuration file (torrc)"
@@ -119,15 +119,15 @@ msgstr ""
 
 msgctxt "AdvancedPage"
 msgid "Select path to your configuration file"
-msgstr ""
+msgstr "Izvēlieties ceļu uz savu konfigurācijas datni"
 
 msgctxt "AdvancedPage"
 msgid "Browse"
-msgstr ""
+msgstr "Pārlūkot"
 
 msgctxt "AdvancedPage"
 msgid "Data Directory"
-msgstr ""
+msgstr "Datu direktorijs"
 
 msgctxt "AdvancedPage"
 msgid "Store data for the Tor software in the following directory"
@@ -147,7 +147,7 @@ msgstr ""
 
 msgctxt "AdvancedPage"
 msgid "Path:"
-msgstr ""
+msgstr "Ceļš:"
 
 msgctxt "AdvancedPage"
 msgid "Use Unix domain socket (ControlSocket)"
@@ -240,15 +240,15 @@ msgstr ""
 
 msgctxt "AppearancePage"
 msgid "Language"
-msgstr ""
+msgstr "Valoda"
 
 msgctxt "AppearancePage"
 msgid "Choose the language used in Vidalia"
-msgstr ""
+msgstr "Izvēlēties Vidalia lietoto valodu"
 
 msgctxt "AppearancePage"
 msgid "Style"
-msgstr ""
+msgstr "Stils"
 
 msgctxt "AppearancePage"
 msgid "Choose Vidalia's interface style"
@@ -277,7 +277,7 @@ msgstr ""
 
 msgctxt "BandwidthGraph"
 msgid "Since:"
-msgstr ""
+msgstr "Kopš:"
 
 msgctxt "BandwidthGraph"
 msgid "Hide Settings"More information about the tor-commits mailing list