[tor-commits] [translation/bridgedb] Update translations for bridgedb

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Oct 16 07:45:04 UTC 2012


commit d4398f7c6c0a5275056c6280c4429de908b1f22f
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Oct 16 07:45:02 2012 +0000

    Update translations for bridgedb
---
 lv/bridgedb.po |   14 +++++++-------
 1 files changed, 7 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/lv/bridgedb.po b/lv/bridgedb.po
index 97e204e..f54a880 100644
--- a/lv/bridgedb.po
+++ b/lv/bridgedb.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-01-01 07:48-0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-10-14 11:29+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-16 07:34+0000\n"
 "Last-Translator: Ojars Balcers <ojars.balcers at gmail.com>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
 
 #: lib/bridgedb/I18n.py:21
 msgid "Here are your bridge relays: "
-msgstr "Å ie ir JÅ«su tilta retranslatori: "
+msgstr "Å ie ir JÅ«su tiltu retranslatori: "
 
 #: lib/bridgedb/I18n.py:23
 msgid ""
@@ -28,14 +28,14 @@ msgid ""
 "in the main directory. Since there is no complete public list of them,\n"
 "even if your ISP is filtering connections to all the known Tor relays,\n"
 "they probably won't be able to block all the bridges."
-msgstr "Tilta retranslatori (jeb īsāk \"tilti\") ir Tor retranslatori, kuri nav uzskaitīti galvenajā direktorijā. Tā kā nepastāv pilna publiska šo tiltu saraksta, tad pat ja Jūsu IPS filtrē savienojumus uz visiem zināmajiem Tor retranslatoriem, viņiem ticami, ka neizdosies bloķēt visus tiltus."
+msgstr "Tiltu retranslatori (jeb īsāk \"tilti\") ir Tor retranslatori, kuri nav uzskaitīti galvenajā direktorijā. Tā kā nepastāv pilna publiska šo tiltu saraksta, tad pat ja Jūsu IPS filtrē savienojumus uz visiem zināmajiem Tor retranslatoriem, viņiem, ticami, ka neizdosies bloķēt visus tiltus."
 
 #: lib/bridgedb/I18n.py:28
 msgid ""
 "To use the above lines, go to Vidalia's Network settings page, and click\n"
 "\"My ISP blocks connections to the Tor network\". Then add each bridge\n"
 "address one at a time."
-msgstr "Lai utt"
+msgstr "Lai izmantotu augšupesošās rindas, dodieties uz Vidalia Tīkla iestatījumu lapu un noklikšķiniet uz \"Mans IPS bloķē savienojumus uz Tor'a tīklu\". Tad pa vienai pievienojiet katru tilta adresi."
 
 #: lib/bridgedb/I18n.py:32
 msgid ""
@@ -50,7 +50,7 @@ msgid ""
 "of the mail. However, so we can make it harder for an attacker to learn\n"
 "lots of bridge addresses, you must send this request from an email address at\n"
 "one of the following domains:"
-msgstr ""
+msgstr "Cits veids kā uzzināt publiskās tiltu adreses ir nosūtīt e-pastu uz bridges at torproject.org , un ziņojuma teksta korpusā iekļaut rindu \"get bridges\". Taču lai mēs spētu uzbrucējam padarīt grūtāk uzzināt daudz tiltu adreses, Jums jānosūta šis pieprasījums no e-pasta adreses, kura pieder pie kāda no turpmāk norādītajiem domēniem:"
 
 #: lib/bridgedb/I18n.py:41
 msgid "[This is an automated message; please do not reply.]"
@@ -62,11 +62,11 @@ msgid ""
 "https://bridges.torproject.org/. The answers you get from that page\n"
 "will change every few days, so check back periodically if you need more\n"
 "bridge addresses."
-msgstr ""
+msgstr "Cits veids kā uzzināt publiskās tiltu adreses ir apmeklēt\nhttps://bridges.torproject.org/. Šajā lapā sniegtās atbildes mainīsies ik pārdienas, tāpēc regulāri sekojiet, ja Jums nepieciešams uzzināt vairāk tiltu adrešu."
 
 #: lib/bridgedb/I18n.py:48
 msgid "(no bridges currently available)"
-msgstr "(pašreiz tilti nav pieejami)"
+msgstr "(neviens tilts pašreiz nav pieejams)"
 
 #: lib/bridgedb/I18n.py:50
 msgid "(e-mail requests not currently supported)"More information about the tor-commits mailing list