[tor-commits] [translation/orbot] Update translations for orbot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Oct 16 07:15:07 UTC 2012


commit 0844422021e2086d7752aad69321a840fc8324fe
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Tue Oct 16 07:15:06 2012 +0000

  Update translations for orbot
---
 values-lv/strings.xml |  10 +++++-----
 1 files changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/values-lv/strings.xml b/values-lv/strings.xml
index e196302..1cc58d4 100644
--- a/values-lv/strings.xml
+++ b/values-lv/strings.xml
@@ -114,8 +114,8 @@
  <string name="wizard_transproxy_msg">Šis ļauj Jūsu lietotnēm automātiski, bez jebkādas papildu konfigurācijas darboties caur Tor tīklu.</string>
  <string name="wizard_transproxy_hint">(Atzīmējiet šo kastīti gadījumā ja Jums nav ne mazākās nojausmas par to, ko mēs te runājam)</string>
  <string name="wizard_transproxy_none">Neviens</string>
- <string name="pref_transparent_tethering_title">Tor piekļuves punkts</string>
- <string name="pref_transparent_tethering_summary">Iespējot Tor Pārredzamo starpniekošanu Wifi un USB piekļuves punktu ierīcēm (nepieciešams pārstartēt)</string>
+ <string name="pref_transparent_tethering_title">Tor tuvapraide</string>
+ <string name="pref_transparent_tethering_summary">Iespējot Tor Pārredzamo starpniekošanu Wifi un USB tuvapraides ierīcēm (nepieciešams pārstartēt)</string>
  <string name="button_grant_superuser">Pieprasīt superlietotāja piekļuvi</string>
  <string name="pref_select_apps">Izvēlēties lietotnes</string>
  <string name="pref_select_apps_summary">Izvēlēties lietotnes, lai maršrutētu caur Tor</string>
@@ -140,7 +140,7 @@
  <string name="setting_up_full_transparent_proxying_">Iestata pilnībā pārredzamu starpniekošanu...</string>
  <string name="setting_up_app_based_transparent_proxying_">Iestata lietotņu nodrošinātu starpniekošanu...</string>
  <string name="transparent_proxying_enabled">Pārredzama starpniekošana IESPĒJOTA</string>
- <string name="transproxy_enabled_for_tethering_">TransProxy iespējots tezeriņošanai!</string>
+ <string name="transproxy_enabled_for_tethering_">TransProxy iespējots tuvapraidei!</string>
  <string name="warning_error_starting_transparent_proxying_">BRĪDINĀJUMS: kļūda uzsākot pārredzamu starpniekošanu!</string>
  <string name="transproxy_rules_cleared">TransProxy kārtulas notīrītas</string>
  <string name="couldn_t_start_tor_process_">Neizdevās palaist Tor\'a procesu:</string>
@@ -162,9 +162,9 @@
  <string name="use_only_these_specified_nodes">Izmantojiet *vienīgi* šos norādītos mezglus</string>
  <string name="bridges">Tilti</string>
  <string name="use_bridges">Lietot tiltus</string>
- <string name="bridges_obfuscated">Aizmiglotie tilti</string>
+ <string name="bridges_obfuscated">Nomaskētie tilti</string>
  <string name="enable_alternate_entrance_nodes_into_the_tor_network">Iespējot alternatīvus tīkla Tor ieejas mezglus </string>
- <string name="enable_if_configured_bridges_are_obfuscated_bridges">Iespējot, ja konfigurētie tilti ir aizmiglojošie tilti</string>
+ <string name="enable_if_configured_bridges_are_obfuscated_bridges">Iespējot, ja konfigurētie tilti ir nomaskētie tilti</string>
  <string name="ip_address_and_port_of_bridges">Tiltu ports un IP addrese</string>
  <string name="enter_bridge_addresses">Ievadiet tiltu adreses</string>
  <string name="relays">Retranslatori</string>More information about the tor-commits mailing list