[tor-commits] [translation/tsum_completed] Update translations for tsum_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Oct 12 18:15:11 UTC 2012


commit ef84b937e0ec9f5afc7d064fbc76c3e79277f1cc
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Fri Oct 12 18:15:11 2012 +0000

  Update translations for tsum_completed
---
 lv/short-user-manual_lv_noimg.xhtml |  2 +-
 1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)

diff --git a/lv/short-user-manual_lv_noimg.xhtml b/lv/short-user-manual_lv_noimg.xhtml
index 6a26673..a12df6f 100644
--- a/lv/short-user-manual_lv_noimg.xhtml
+++ b/lv/short-user-manual_lv_noimg.xhtml
@@ -23,7 +23,7 @@
   <h3 id="tor-for-smartphones">Tor viedtālruņiem</h3>
   <p>Varat saņemt Tor savā Android iekārtā, instalējot pakotni, kuru sauc <em>Orbot</em>. Orbit lejupielādes un instalēšanas informāciju, lūdzu skatiet <a href="https://www.torproject.org/docs/android.html.en">Tor projekta mājaslapa</a>.</p>
   <p>Tāpat mums ir eksperimentālas pakotnes, kuras paredzētas <a href="https://www.torproject.org/docs/N900.html.en">Nokia Maemo/N900</a> un <a href="http://sid77.slackware.it/ios/">Apple iOS</a>.</p>
-  <h3 id="how-to-verify-that-you-have-the-right-version">Kā verificēt, ka Jums ir pareizo versija</h3>
+  <h3 id="how-to-verify-that-you-have-the-right-version">Kā verificēt, ka Jums ir pareizā versija</h3>
   <p>Pirms uzsākat Pārlūka Tor komplekta darbu, pārliecinieties, ka lietojat pareizo versiju.</p>
   <p>Saņemtajai programmatūrai tiek pievienota datne, kuras nosaukums ir tāds pats kā komplekta nosaukums, bet paplašinājums ir <strong>.asc</strong>. Šī .asc datne ir GPG paraksts, un tā sniedz iespēju verificēt, ka lejupielādētā datne ir tieši tā, kuru bijāt paredzējis saņemt.</p>
   <p>Pirms parakstu var verificēt, nepieciešams lejupielādēt un instalēt GnuPG:</p>More information about the tor-commits mailing list