[tor-commits] [translation/orbot] Update translations for orbot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Oct 11 11:45:08 UTC 2012


commit 4e1572ed824c6e816d0c7a6e8f6ca24582439142
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Thu Oct 11 11:45:07 2012 +0000

  Update translations for orbot
---
 values-lv/strings.xml |  18 ++++++++++++++++++
 1 files changed, 18 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/values-lv/strings.xml b/values-lv/strings.xml
index 30475e3..3336716 100644
--- a/values-lv/strings.xml
+++ b/values-lv/strings.xml
@@ -80,7 +80,10 @@
  <string name="wizard_proxy_help_info">Starpnieka iestatījumi</string>
  <string name="wizard_proxy_help_msg">Ja izmantotā Android lietotne spēj nodrošināt HTTP vai SOCKS starpnieku lietošanu, tad lietotni ir ir iespējams konfigurēt lai to savienotu ar Orbot un izmantotu Tor.\n\n\n  Resursdatora iestatījumi ir 127.0.0.1 vai \"localhost\". HTTP porta iestatījums ir 8118. SOCKS\'am starpnieks ir 9050. Pēc iespējas izmantojiet SOCKS4A vai SOCKS5.\n  \n\n\n  Vairāk uzzināt par starpniekošanu izmantojot Android var iepazīstoties ar atbildēm, kuras sagatavotas biežāk uzdotiem jautājumiem jeb Frequently Asked Questions, FAQ tīmekļa vietnē: http://tinyurl.com/proxyandroid\n  </string>
  <string name="wizard_final">Orbot ir gatavs darbam!</string>
+ <string name="wizard_final_msg">Simtiem tūkstošu ļaužu visā pasaulē lieto Tor dažādiem mērķiem.\n\nŽurnālisti un emuāru autori, cilvēktiesību aizstāvji, likumsargi, karavīri, korporācijas, apspiestībā dzīvojuši iedzīvotāji, un vienkārši parasti cilvēki .. un tagad arī Jūs to varatl!</string>
  <!--END Welcome Wizard strings (DJH)-->
+ <string name="connect_first_time">Esat sekmīgi izveidojis savienojumu ar tīklu Tor - taču tas vien NEnozīmē, ka Jūsu ierīce ir drošībā. Lai pārbaudītu savu pārlūku, no izvēlnes izvēlieties iespēju \'Pārbaudīt\'. \n\nApmeklējiet mūs https://guardianproject.info/apps/orbot vai sūtiet e-pastu uz help at guardianproject.info , lai uzzinātu vairāk.</string>
+ <string name="tor_check">Šī darbība tīmekļa pārlūkā atvērs https://check.torproject.org , lai redzētu vai Orbot ir konfigurēts un esat izveidojies savienojumu ar Tor.</string>
  <string name="pref_hs_group">Slēptu pakalpojumu mitināšana</string>
  <string name="pref_general_group">Vispārīgi</string>
  <string name="pref_start_boot_title">Startēt Orbot, kad ielādējas</string>
@@ -141,22 +144,29 @@
  <string name="privoxy_is_running_on_port_">Privoxy strādā portā: </string>
  <string name="setting_up_port_based_transparent_proxying_">Iestata portu nodrošinātu pārredzamu starpniekošanu...</string>
  <string name="bridge_error">Tilta kļūda</string>
+ <string name="bridge_requires_ip">Lai izmantotu tilta līdzekli, jāievada vismaz viena tilta IP adrese.</string>
+ <string name="send_email_for_bridges">No Gmail konta sūtiet e-pastu uz bridges at torproject.org ar rindu \"get bridges\" e-pasta ziņojuma korpusā.</string>
  <string name="error">Kļūda</string>
+ <string name="your_reachableaddresses_settings_caused_an_exception_">Jūsu ReachableAddresses iestatījumi izraisīja izņēmuma stāvokli!</string>
  <string name="your_relay_settings_caused_an_exception_">Jūsu retranslatora iestatījumi izraisīja izņēmuma situāciju!</string>
  <string name="exit_nodes">Izejas mezgli</string>
+ <string name="fingerprints_nicks_countries_and_addresses_for_the_last_hop">Pēdējā lēkuma ciparvirknes, segvārdi, valstis un adreses</string>
  <string name="enter_exit_nodes">Ievadiet izejas mezglus</string>
  <string name="exclude_nodes">Neiekļautie mezgli</string>
+ <string name="fingerprints_nicks_countries_and_addresses_to_exclude">Izslēdzamās ciparvirknes, segvārdi, valstis un adreses</string>
  <string name="enter_exclude_nodes">Ievadīt Neiekļaujamos mezglus</string>
  <string name="strict_nodes">Precīzie mezgli</string>
  <string name="use_only_these_specified_nodes">Izmantojiet *vienīgi* šos norādītos mezglus</string>
  <string name="bridges">Tilti</string>
  <string name="use_bridges">Lietot tiltus</string>
  <string name="bridges_obfuscated">Aizmiglotie tilti</string>
+ <string name="enable_alternate_entrance_nodes_into_the_tor_network">Iespējot alternatīvus tīkla Tor ieejas mezglus </string>
  <string name="enable_if_configured_bridges_are_obfuscated_bridges">Iespējot, ja konfigurētie tilti ir aizmiglojošie tilti</string>
  <string name="ip_address_and_port_of_bridges">Tiltu ports un IP addrese</string>
  <string name="enter_bridge_addresses">Ievadiet tiltu adreses</string>
  <string name="relays">Retranslatori</string>
  <string name="relaying">Retranslēšana</string>
+ <string name="enable_your_device_to_be_a_non_exit_relay">Iespējot Jūsu iekārtu par bezapstājas retranslatoru</string>
  <string name="relay_port">Retranslatora ports</string>
  <string name="listening_port_for_your_tor_relay">Jūsu Tor retranslatora klausīšanās ports</string>
  <string name="enter_or_port">Ievadiet OR portu</string>
@@ -164,12 +174,16 @@
  <string name="the_nickname_for_your_tor_relay">Jūsu Tor\'a retranslatora segvārds</string>
  <string name="enter_a_custom_relay_nickname">Ievadiet brīvi izraudzītu rertranslatora segvārdu</string>
  <string name="reachable_addresses">Sasniedzamās adreses</string>
+ <string name="run_as_a_client_behind_a_firewall_with_restrictive_policies">Izpildīt kā klientprogrammu aiz ugunsmūra, kurš nodrošina ierobežojošu kārtību</string>
  <string name="reachable_ports">Sasniedzamie porti</string>
  <string name="ports_reachable_behind_a_restrictive_firewall">Porti, kuri sasniedzami otrpus ierobežojoša ugunsmūra</string>
  <string name="enter_ports">Ievadiet portus</string>
  <string name="enable_hidden_services">Slēptu pakalpojumu mitināšana</string>
+ <string name="run_servers_accessible_via_the_tor_network">ļaut no tīkla Tor piekļūt serverim, kurš ir ierīcē. </string>
  <string name="enter_localhost_ports_for_hidden_services">ievadiet slēpto pakalpojumu localhost portus</string>
  <string name="hidden_service_ports">Slēptu pakalpojumu porti</string>
+ <string name="the_addressable_name_for_your_hidden_service_generated_automatically_">Jūsu slēptā pakalpojuma adresējams vārds (tiek ģenerēts automātiski)</string>
+ <string name="enable_debug_log_to_output_must_use_adb_or_alogcat_to_view_">iespējot atkļūdošanas žurnālu izvadei (jālieto adb vai aLogCat , lai skatītu)</string>
  <string name="project_home">Projekta mājas:</string>
  <string name="project_urls">https://www.torproject.org/docs/android\nhttps://guardianproject.info/apps/orbot/</string>
  <string name="the_tor_license">Tor licence</string>
@@ -180,12 +194,16 @@
  <string name="privoxy_version">Privoxy v3.0.12: http://www.privoxy.org</string>
  <string name="iptables_version">Iptables v1.4.7: http://www.netfilter.org</string>
  <string name="openssl_version">OpenSSL v0.9.8h: http://www.openssl.org</string>
+ <string name="hidden_service_request">Lietotne vēlas atvērt slēptu servera portu %S uz tīklu Tor. Tas ir droši, ja uzticaties lietotnei.</string>
  <string name="found_existing_tor_process">Atrada esošu Tor procesu...</string>
  <string name="something_bad_happened">Nav labi. Pārbaudiet žurnālu</string>
  <string name="hidden_service_on">Slēpts pakalpojums uz:</string>
  <string name="unable_to_read_hidden_service_name">Nespēj lasīt slēpta pakalpojuma nosaukumu</string>
  <string name="unable_to_start_tor">Nevar startēt Tor:</string>
  <string name="pref_use_sys_iptables_title">Izmantot noklusējuma Iptables</string>
+ <string name="pref_use_sys_iptables_summary">lietot iebūvēto bināro datni iptables nevis to, kura ir Orbot komplektācijā</string>
+ <string name="error_installing_binares">Tor binārās datnes nebija iespējams ne instalēt, ne jaunināt.</string>
+ <string name="pref_use_persistent_notifications">Vienmēr paturēt ikonu rīkjoslā, kad Orbot ir savienots</string>
  <string name="pref_use_persistent_notifications_title">Vienmēr ieslēgtie paziņojumi</string>
  <string name="notification_using_bridges">Tilti ir iespējoti!</string>
  <string name="default_bridges"/>More information about the tor-commits mailing list