[tor-commits] [translation/orbot] Update translations for orbot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Oct 11 11:15:07 UTC 2012


commit 755c707dbb917c0485ac95d8a98c5c6044508107
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Thu Oct 11 11:15:05 2012 +0000

  Update translations for orbot
---
 values-lv/strings.xml |  7 ++++++-
 1 files changed, 6 insertions(+), 1 deletions(-)

diff --git a/values-lv/strings.xml b/values-lv/strings.xml
index 8027947..30475e3 100644
--- a/values-lv/strings.xml
+++ b/values-lv/strings.xml
@@ -74,6 +74,9 @@
  <string name="wizard_tips_msg">Zemāk norādītās lietotnes ir izveidotas darbam ar Orbot. Noklikšķiniet katru no pogām, lai instalētu tūliņ, vai varat tās uzmeklēt vēlāk Android Tirgū.</string>
  <string name="wizard_tips_otrchat">Gibberbot - Drošs Android\'a tūlītējās ziņojumapmaiņas klients</string>
  <string name="wizard_tips_proxy">Starpnieka iestatījumi - Uzzini kā konfigurēt lietotnes, lai tās strādātu ar Orbot</string>
+ <string name="wizard_tips_duckgo">Meklētājprogrammas Duckduckgo lietotne</string>
+ <string name="wizard_tips_firefox">Firefox ar Proxy Mobile pievienojumu (papildu instalēšana vēlāk)</string>
+ <string name="wizard_tips_twitter">Twitter atbalsta http starpnieku \"localhost:8118\"</string>
  <string name="wizard_proxy_help_info">Starpnieka iestatījumi</string>
  <string name="wizard_proxy_help_msg">Ja izmantotā Android lietotne spēj nodrošināt HTTP vai SOCKS starpnieku lietošanu, tad lietotni ir ir iespējams konfigurēt lai to savienotu ar Orbot un izmantotu Tor.\n\n\n  Resursdatora iestatījumi ir 127.0.0.1 vai \"localhost\". HTTP porta iestatījums ir 8118. SOCKS\'am starpnieks ir 9050. Pēc iespējas izmantojiet SOCKS4A vai SOCKS5.\n  \n\n\n  Vairāk uzzināt par starpniekošanu izmantojot Android var iepazīstoties ar atbildēm, kuras sagatavotas biežāk uzdotiem jautājumiem jeb Frequently Asked Questions, FAQ tīmekļa vietnē: http://tinyurl.com/proxyandroid\n  </string>
  <string name="wizard_final">Orbot ir gatavs darbam!</string>
@@ -88,6 +91,7 @@
  <string name="wizard_warning_title">Brīdinājums</string>
  <!--Permissions screen-->
  <string name="wizard_permissions_title">Atļaujas</string>
+ <string name="wizard_permissions_root_msg1">Pēc izvēles, variet piešķirt Orbot\'am \'Superlietotāja\' piekļuves tiesības, lai iespēju lietpratīgus līdzekļus, tādus kā Transparent Proxying jeb Pārredzamā .</string>
  <string name="wizard_permissions_root_msg2">Ja nevēlaties šo darīt, lūdzu, pārliecinieties, ka izmantojat lietotnes, kuras paredzētas darbam ar Orbot</string>
  <!--TipsAndTricks screen-->
  <string name="wizard_tips_title">Orbot\'a iespējotas lietotnes</string>
@@ -116,7 +120,7 @@
  <string name="pref_entrance_node_dialog">Ievadiet ieejas mezglus</string>
  <!--<string name="pref_use_whispercore">Use WhisperCore</string>
 <string name="pref_use_whispercore_summary">Use the proprietary NetFilter APIs provided by WhisperSystems (required device with WhisperCore installed)</string>-->
- <string name="pref_proxy_title">Tīkla starpnieks uz ārpusi</string>
+ <string name="pref_proxy_title">Tīkla ārejošais starpnieks</string>
  <string name="pref_proxy_type_title">Ārvērstā starpnieka tips</string>
  <string name="pref_proxy_type_summary">Starpnieka serverim izmantojamais protokols: HTTP, HTTPS, Socks4, Socks5</string>
  <string name="pref_proxy_type_dialog">Ievadiet starpnieka tipu</string>
@@ -148,6 +152,7 @@
  <string name="bridges">Tilti</string>
  <string name="use_bridges">Lietot tiltus</string>
  <string name="bridges_obfuscated">Aizmiglotie tilti</string>
+ <string name="enable_if_configured_bridges_are_obfuscated_bridges">Iespējot, ja konfigurētie tilti ir aizmiglojošie tilti</string>
  <string name="ip_address_and_port_of_bridges">Tiltu ports un IP addrese</string>
  <string name="enter_bridge_addresses">Ievadiet tiltu adreses</string>
  <string name="relays">Retranslatori</string>More information about the tor-commits mailing list