[tor-commits] [translation/vidalia_installer_completed] Update translations for vidalia_installer_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Oct 10 17:15:30 UTC 2012


commit 399a99e2d55a5d4b019bc27eb8fb35dbb14e9d60
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Oct 10 17:15:29 2012 +0000

    Update translations for vidalia_installer_completed
---
 lv/vidalia_lv.po |  240 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 240 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/lv/vidalia_lv.po b/lv/vidalia_lv.po
new file mode 100644
index 0000000..96c12aa
--- /dev/null
+++ b/lv/vidalia_lv.po
@@ -0,0 +1,240 @@
+# 
+# Translators:
+# Ojars Balcers <ojars.balcers at gmail.com>, 2012.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-07-12 05:29+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-10 17:08+0000\n"
+"Last-Translator: Ojars Balcers <ojars.balcers at gmail.com>\n"
+"Language-Team: translations at vidalia-project.net\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: lv\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : 2);\n"
+
+msgctxt "BundleSetupCaption"
+msgid "${BUNDLE_NAME} setup"
+msgstr "${BUNDLE_NAME} iestatīšana"
+
+msgctxt "BundleWelcomeText"
+msgid ""
+"This wizard will guide you through the installation of Tor, Vidalia, Polipo, and Torbutton.\n"
+"\n"
+"Tor is a system for using the Internet anonymously, helping you anonymize Web browsing and publishing, instant messaging, IRC, and more. Vidalia is a GUI that helps you control, monitor, and configure Tor.\n"
+"\n"
+"Polipo is a caching web proxy that helps increase performance of browsing the web through Tor.\n"
+"\n"
+"Torbutton is a Firefox extension that allows you to quickly enable or disable anonymous web browsing.\n"
+"\n"
+"If you have previously installed Tor, Vidalia, Polipo, or Firefox, please make sure they are not running before continuing this installation.\n"
+"\n"
+"$_CLICK"
+msgstr "Vednis palīdzēs instalēt Tor, Vidalia, Polipo, un Torbutton.\n\nTor ir sistēma anonīmai interneta izmantošanai. Tā ļauj anonīmi pārlūkot tīmekli un publicēt tanī, kā arī anonīmi veikt tūlītējo ziņapmaiņu, lietot IRC jeb terzēšanas retranslēšanu internetā, un piedāvā citas iespējas. Vidalia ir GLS jeb grafiskā lietotāja saskarne, kas palīdz vadīt, uzraudzīt un konfigurēt Tor'u.\n\nPolipo ir kešdarbes tīmekļa starpnieks, kurš uzlabo tīmekļa pārlūkošanas sniegumu, kad izmanto Tor.\n\nTorbutton ir Firefox'a paplašinājums, kurš sniedz iespēju ātri iespējot un atspējot anonīmu tīmekļa pārlūkošanu.\n\nJa agrāk jau esat instalējis Tor, Vidalia, Polipo, vai Firefox, lūdzu, pirms turpiniet šo instalēšanu, pārliecinaties, ka lietotnes nedarbojas.\n\n$_CLICK"
+
+msgctxt "BundleWelcomeTitle"
+msgid "Welcome to the ${BUNDLE_NAME} Setup Wizard"
+msgstr "Sveicināti ${BUNDLE_NAME} Iestatīšanas vednī"
+
+msgctxt "BundleLinkText"
+msgid "${TOR_NAME} installation documentation"
+msgstr "${TOR_NAME} instalācijas dokumentācija"
+
+msgctxt "BundleFinishText"
+msgid ""
+"Installation is complete.\n"
+"Please see https://www.torproject.org/docs/tor-doc-windows to learn how to configure your applications to use Tor.\n"
+"\n"
+"If you installed Torbutton, you will need to restart Firefox."
+msgstr "Instalēšana ir pabeigta.\nLūdzu apmeklējiet https://www.torproject.org/docs/tor-doc-windows , lai uzzinātu kā konfigurēt lietotnes un izmantotu Tor.\n\nJa instalējāt Torbutton, vajadzēs pārstartēt Firefox'u."
+
+msgctxt "BundleRunNow"
+msgid "Run installed components now"
+msgstr "Tūliņ izpildīt instalētos komponentus"
+
+msgctxt "VidaliaGroupDesc"
+msgid "Vidalia is a GUI that helps you control, monitor, and configure Tor."
+msgstr "Vidalia ir GLS jeb grafiskā lietotāja saskarne, kura palīdz vadīt, uzraudzīt un konfigurēt Tor'u."
+
+msgctxt "VidaliaUninstDesc"
+msgid "Remove ${VIDALIA_DESC}."
+msgstr "Noņemt ${VIDALIA_DESC}."
+
+msgctxt "VidaliaSetupCaption"
+msgid "${VIDALIA_NAME} setup"
+msgstr "${VIDALIA_NAME} iestatīšana"
+
+msgctxt "VidaliaWelcomeText"
+msgid ""
+"This wizard will guide you through the installation of Vidalia, a GUI that helps you control, monitor, and configure Tor.\n"
+"\n"
+"$_CLICK"
+msgstr "Vednis palīdzēs instalēt Vidalia, kura ir GLS jeb grafiskā lietotāja saskarne, kas palīdz vadīt, uzraudzīt un konfigurēt Tor'u.\n\n$_CLICK"
+
+msgctxt "VidaliaWelcomeTitle"
+msgid "Welcome to the ${VIDALIA_NAME} Setup Wizard"
+msgstr "Sveicināti ${VIDALIA_NAME} Iestatīšanas vednī"
+
+msgctxt "VidaliaLinkText"
+msgid "${VIDALIA_NAME} homepage"
+msgstr "${VIDALIA_NAME} mājaslapa"
+
+msgctxt "VidaliaAppDesc"
+msgid "Vidalia is a GUI that helps you control, monitor, and configure Tor."
+msgstr "Vidalia ir GLS jeb grafiskā lietotāja saskarne, kura palīdz vadīt, uzraudzīt un konfigurēt Tor'u."
+
+msgctxt "VidaliaStartup"
+msgid "Run At Startup"
+msgstr "Izpildīt startēšanas laikā"
+
+msgctxt "VidaliaStartupDesc"
+msgid "Automatically run ${VIDALIA_NAME} at startup."
+msgstr "Automātiski izpildīt ${VIDALIA_NAME} startēšanas laikā."
+
+msgctxt "VidaliaShortcuts"
+msgid "Add to Start Menu"
+msgstr "Pievienot izvēlnei Sākt"
+
+msgctxt "VidaliaShortcutsDesc"
+msgid "Add ${VIDALIA_NAME} to your Start menu."
+msgstr "Pievienot ${VIDALIA_NAME} izvēlnei Sākt."
+
+msgctxt "VidaliaRunNow"
+msgid "Run ${VIDALIA_NAME}"
+msgstr "Izpildīt ${VIDALIA_NAME}"
+
+msgctxt "TorGroupDesc"
+msgid ""
+"Tor is a system for using the Internet anonymously, helping you anonymize "
+"Web browsing and publishing, instant messaging, IRC, and more."
+msgstr "Tor ir sistēma anonīmai interneta izmantošanai. Tā ļauj anonīmi pārlūkot tīmekli un publicēt tanī, kā arī anonīmi veikt tūlītējo ziņapmaiņu, lietot IRC jeb terzēšanas retranslēšanu internetā, un piedāvā arī citas iespējas."
+
+msgctxt "TorUninstDesc"
+msgid "Remove ${TOR_DESC}."
+msgstr "Noņemt ${TOR_DESC}."
+
+msgctxt "TorAppDesc"
+msgid "Install ${TOR_DESC}."
+msgstr "Instalēt ${TOR_DESC}."
+
+msgctxt "TorAskOverwriteTorrc"
+msgid ""
+"You already have a Tor configuration file.$\n"
+"$\n"
+"Do you want to overwrite it with the default sample configuration file?"
+msgstr "Atrasta Tor'a konfigurācijas datne.$\n$\nVai vēlaties to pārrakstīt ar konfigurācijas noklusējuma paraugdatni?"
+
+msgctxt "TorDocumentation"
+msgid "Documentation"
+msgstr "Dokumentācija"
+
+msgctxt "TorDocumentationDesc"
+msgid "Install ${TOR_NAME} documentation."
+msgstr "Instalēt ${TOR_NAME} dokumentāciju."
+
+msgctxt "TorShortcuts"
+msgid "Add to Start Menu"
+msgstr "Pievienot izvēlnei Sākt"
+
+msgctxt "TorShortcutsDesc"
+msgid "Add ${TOR_NAME} to your Start menu."
+msgstr "Pievienot ${TOR_NAME} izvēlnei Sākt."
+
+msgctxt "PolipoGroupDesc"
+msgid ""
+"Polipo is a caching web proxy that increases performance of web browsing "
+"through Tor."
+msgstr "Polipo ir kešdarbes tīmekļa starpnieks, kurš uzlabo tīmekļa pārlūkošanas sniegumu, kad izmanto Tor."
+
+msgctxt "PolipoUninstDesc"
+msgid "Remove ${POLIPO_DESC}."
+msgstr "Noņemt ${POLIPO_DESC}."
+
+msgctxt "PolipoAppDesc"
+msgid "Install ${POLIPO_DESC}."
+msgstr "Instalēt ${POLIPO_DESC}."
+
+msgctxt "PolipoShortcuts"
+msgid "Add to Start Menu"
+msgstr "Pievienot izvēlnei Sākt"
+
+msgctxt "PolipoShortcutsDesc"
+msgid "Add ${POLIPO_NAME} to your Start menu."
+msgstr "Pievienot ${POLIPO_NAME} izvēlnei Sākt."
+
+msgctxt "PolipoStartup"
+msgid "Run At Startup"
+msgstr "Izpildīt startēšanas laikā"
+
+msgctxt "PolipoStartupDesc"
+msgid "Automatically run ${POLIPO_NAME} at startup."
+msgstr "Automātiski izpildīt ${POLIPO_NAME} startēšanas laikā."
+
+msgctxt "TorbuttonGroupDesc"
+msgid ""
+"Torbutton is a Firefox extension that allows you to quickly enable or "
+"disable anonymous web browsing."
+msgstr "Torbutton ir Firefox'a paplašinājums, kurš sniedz iespēju ātri iespējot un atspējot anonīmu tīmekļa pārlūkošanu."
+
+msgctxt "TorbuttonUninstDesc"
+msgid "Remove ${TORBUTTON_DESC}."
+msgstr "Noņemt ${TORBUTTON_DESC}."
+
+msgctxt "TorbuttonAppDesc"
+msgid "Install ${TORBUTTON_DESC}."
+msgstr "Instalēt ${TORBUTTON_DESC}."
+
+msgctxt "TorbuttonAddToFirefox"
+msgid "Add to Firefox"
+msgstr "Pievienot Firefox'am"
+
+msgctxt "TorbuttonAddToFirefoxDesc"
+msgid "Add the ${TORBUTTON_DESC} extension to Firefox."
+msgstr "Pievienot ${TORBUTTON_DESC} paplašinājumu Firefox'am."
+
+msgctxt "TorbuttonFirefoxNotFound"
+msgid "Firefox was not found on your system. Not installing Torbutton."
+msgstr "Sistēmā netika atrasts Firefox. Torbutton netiek instalēts."
+
+msgctxt "AppData"
+msgid "Application Data"
+msgstr "Lietotnes dati"
+
+msgctxt "AppDataUninstDesc"
+msgid "Remove saved application data and configuration files."
+msgstr "Noņemt saglabātos lietotnes datus un konfigurācijas datnes."
+
+msgctxt "LanguageCode"
+msgid "en"
+msgstr "an"
+
+msgctxt "FirefoxWarningPageTitle"
+msgid "Firefox is not installed"
+msgstr "Firefox nav instalēts"
+
+msgctxt "FirefoxWarningPageSubtitle"
+msgid ""
+"We recommend that you install Firefox before continuing, for best safety."
+msgstr "Drošības apsvērumu dēļ, pirms turpināt, mēs iesakām instalēt Firefox'u."
+
+msgctxt "FirefoxWarningPageUpperText"
+msgid ""
+"The Mozilla Firefox Web browser is not installed on your computer.\n"
+"Tor will work with other browsers, such as Internet Explorer, but\n"
+"is easier to use with Firefox, which also does a better job of\n"
+"protecting your anonymity.\n"
+"\n"
+"If you would like to install Firefox, please press Cancel, then go\n"
+"to the Firefox download page at"
+msgstr "Tīmekļa pārlūks Mozilla Firefox nav instalēts uz šī datora.\nTor strādā arī ar citiem pārlūkiem, tādiem kā Internet Explorer, tomēr to vieglāk lietot ar Firefox'u, kurš sekmīgāk sargā Jūsu anonimitāti.\n\nJa vēlaties instalēt Firefox, lūdzu nospiediet Atcelt, tad dodieties uz Firefox lejupielādes lapu, kura pieejama tīmekļa vietnē "
+
+msgctxt "FirefoxWarningPageLowerText"
+msgid ""
+"When you are done installing Firefox, you can once again run the\n"
+"Tor installer.\n"
+"\n"
+"Or, if you would prefer to install Tor without Firefox, simply\n"
+"press Next to continue."
+msgstr "Kad esat pabeidzis instalēt Firefox'u, variet vēlreiz izpildīt Tor'a instalēšanas programmu.\n\nVai arī gadījumā, ja vēlaties instalēt Tor bez Firefox'a, tad, lai turpinātu, spiediet Tālāk."More information about the tor-commits mailing list