[tor-commits] [translation/vidalia_installer] Update translations for vidalia_installer

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Oct 10 17:15:28 UTC 2012


commit adc312abaadf0b367185d3451c3ee9016a0cc0cb
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Oct 10 17:15:28 2012 +0000

    Update translations for vidalia_installer
---
 lv/vidalia_lv.po |   12 ++++++------
 1 files changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/lv/vidalia_lv.po b/lv/vidalia_lv.po
index 6a2ed96..96c12aa 100755
--- a/lv/vidalia_lv.po
+++ b/lv/vidalia_lv.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-07-12 05:29+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-10-10 16:44+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-10 17:08+0000\n"
 "Last-Translator: Ojars Balcers <ojars.balcers at gmail.com>\n"
 "Language-Team: translations at vidalia-project.net\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -32,7 +32,7 @@ msgid ""
 "If you have previously installed Tor, Vidalia, Polipo, or Firefox, please make sure they are not running before continuing this installation.\n"
 "\n"
 "$_CLICK"
-msgstr ""
+msgstr "Vednis palīdzēs instalēt Tor, Vidalia, Polipo, un Torbutton.\n\nTor ir sistēma anonīmai interneta izmantošanai. Tā ļauj anonīmi pārlūkot tīmekli un publicēt tanī, kā arī anonīmi veikt tūlītējo ziņapmaiņu, lietot IRC jeb terzēšanas retranslēšanu internetā, un piedāvā citas iespējas. Vidalia ir GLS jeb grafiskā lietotāja saskarne, kas palīdz vadīt, uzraudzīt un konfigurēt Tor'u.\n\nPolipo ir kešdarbes tīmekļa starpnieks, kurš uzlabo tīmekļa pārlūkošanas sniegumu, kad izmanto Tor.\n\nTorbutton ir Firefox'a paplašinājums, kurš sniedz iespēju ātri iespējot un atspējot anonīmu tīmekļa pārlūkošanu.\n\nJa agrāk jau esat instalējis Tor, Vidalia, Polipo, vai Firefox, lūdzu, pirms turpiniet šo instalēšanu, pārliecinaties, ka lietotnes nedarbojas.\n\n$_CLICK"
 
 msgctxt "BundleWelcomeTitle"
 msgid "Welcome to the ${BUNDLE_NAME} Setup Wizard"
@@ -71,7 +71,7 @@ msgid ""
 "This wizard will guide you through the installation of Vidalia, a GUI that helps you control, monitor, and configure Tor.\n"
 "\n"
 "$_CLICK"
-msgstr ""
+msgstr "Vednis palīdzēs instalēt Vidalia, kura ir GLS jeb grafiskā lietotāja saskarne, kas palīdz vadīt, uzraudzīt un konfigurēt Tor'u.\n\n$_CLICK"
 
 msgctxt "VidaliaWelcomeTitle"
 msgid "Welcome to the ${VIDALIA_NAME} Setup Wizard"
@@ -109,7 +109,7 @@ msgctxt "TorGroupDesc"
 msgid ""
 "Tor is a system for using the Internet anonymously, helping you anonymize "
 "Web browsing and publishing, instant messaging, IRC, and more."
-msgstr ""
+msgstr "Tor ir sistēma anonīmai interneta izmantošanai. Tā ļauj anonīmi pārlūkot tīmekli un publicēt tanī, kā arī anonīmi veikt tūlītējo ziņapmaiņu, lietot IRC jeb terzēšanas retranslēšanu internetā, un piedāvā arī citas iespējas."
 
 msgctxt "TorUninstDesc"
 msgid "Remove ${TOR_DESC}."
@@ -228,7 +228,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "If you would like to install Firefox, please press Cancel, then go\n"
 "to the Firefox download page at"
-msgstr ""
+msgstr "Tīmekļa pārlūks Mozilla Firefox nav instalēts uz šī datora.\nTor strādā arī ar citiem pārlūkiem, tādiem kā Internet Explorer, tomēr to vieglāk lietot ar Firefox'u, kurš sekmīgāk sargā Jūsu anonimitāti.\n\nJa vēlaties instalēt Firefox, lūdzu nospiediet Atcelt, tad dodieties uz Firefox lejupielādes lapu, kura pieejama tīmekļa vietnē "
 
 msgctxt "FirefoxWarningPageLowerText"
 msgid ""
@@ -237,4 +237,4 @@ msgid ""
 "\n"
 "Or, if you would prefer to install Tor without Firefox, simply\n"
 "press Next to continue."
-msgstr "Kad esat pabeidzis instalēt Firefox'u, variet vēlreiz izpildīt Tor'a instalēšanas programmu.\n\nVai arī gadījumā, ja vēlaties instalēt Tor bez Firefox'a, lai turpinātu spiediet Tālāk."
+msgstr "Kad esat pabeidzis instalēt Firefox'u, variet vēlreiz izpildīt Tor'a instalēšanas programmu.\n\nVai arī gadījumā, ja vēlaties instalēt Tor bez Firefox'a, tad, lai turpinātu, spiediet Tālāk."More information about the tor-commits mailing list