[tor-commits] [translation/vidalia_installer] Update translations for vidalia_installer

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Oct 10 16:45:27 UTC 2012


commit a7f9ee6917cc113552f8b8ec60e391f44c7717d6
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Oct 10 16:45:25 2012 +0000

    Update translations for vidalia_installer
---
 lv/vidalia_lv.po |   84 +++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 files changed, 42 insertions(+), 42 deletions(-)

diff --git a/lv/vidalia_lv.po b/lv/vidalia_lv.po
index fbd01ce..6a2ed96 100755
--- a/lv/vidalia_lv.po
+++ b/lv/vidalia_lv.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-07-12 05:29+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-30 19:26+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-10 16:44+0000\n"
 "Last-Translator: Ojars Balcers <ojars.balcers at gmail.com>\n"
 "Language-Team: translations at vidalia-project.net\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
 
 msgctxt "BundleSetupCaption"
 msgid "${BUNDLE_NAME} setup"
-msgstr ""
+msgstr "${BUNDLE_NAME} iestatīšana"
 
 msgctxt "BundleWelcomeText"
 msgid ""
@@ -36,7 +36,7 @@ msgstr ""
 
 msgctxt "BundleWelcomeTitle"
 msgid "Welcome to the ${BUNDLE_NAME} Setup Wizard"
-msgstr ""
+msgstr "Sveicināti ${BUNDLE_NAME} Iestatīšanas vednī"
 
 msgctxt "BundleLinkText"
 msgid "${TOR_NAME} installation documentation"
@@ -48,23 +48,23 @@ msgid ""
 "Please see https://www.torproject.org/docs/tor-doc-windows to learn how to configure your applications to use Tor.\n"
 "\n"
 "If you installed Torbutton, you will need to restart Firefox."
-msgstr ""
+msgstr "Instalēšana ir pabeigta.\nLūdzu apmeklējiet https://www.torproject.org/docs/tor-doc-windows , lai uzzinātu kā konfigurēt lietotnes un izmantotu Tor.\n\nJa instalējāt Torbutton, vajadzēs pārstartēt Firefox'u."
 
 msgctxt "BundleRunNow"
 msgid "Run installed components now"
-msgstr ""
+msgstr "Tūliņ izpildīt instalētos komponentus"
 
 msgctxt "VidaliaGroupDesc"
 msgid "Vidalia is a GUI that helps you control, monitor, and configure Tor."
-msgstr ""
+msgstr "Vidalia ir GLS jeb grafiskā lietotāja saskarne, kura palīdz vadīt, uzraudzīt un konfigurēt Tor'u."
 
 msgctxt "VidaliaUninstDesc"
 msgid "Remove ${VIDALIA_DESC}."
-msgstr ""
+msgstr "Noņemt ${VIDALIA_DESC}."
 
 msgctxt "VidaliaSetupCaption"
 msgid "${VIDALIA_NAME} setup"
-msgstr ""
+msgstr "${VIDALIA_NAME} iestatīšana"
 
 msgctxt "VidaliaWelcomeText"
 msgid ""
@@ -75,35 +75,35 @@ msgstr ""
 
 msgctxt "VidaliaWelcomeTitle"
 msgid "Welcome to the ${VIDALIA_NAME} Setup Wizard"
-msgstr ""
+msgstr "Sveicināti ${VIDALIA_NAME} Iestatīšanas vednī"
 
 msgctxt "VidaliaLinkText"
 msgid "${VIDALIA_NAME} homepage"
-msgstr ""
+msgstr "${VIDALIA_NAME} mājaslapa"
 
 msgctxt "VidaliaAppDesc"
 msgid "Vidalia is a GUI that helps you control, monitor, and configure Tor."
-msgstr ""
+msgstr "Vidalia ir GLS jeb grafiskā lietotāja saskarne, kura palīdz vadīt, uzraudzīt un konfigurēt Tor'u."
 
 msgctxt "VidaliaStartup"
 msgid "Run At Startup"
-msgstr ""
+msgstr "Izpildīt startēšanas laikā"
 
 msgctxt "VidaliaStartupDesc"
 msgid "Automatically run ${VIDALIA_NAME} at startup."
-msgstr ""
+msgstr "Automātiski izpildīt ${VIDALIA_NAME} startēšanas laikā."
 
 msgctxt "VidaliaShortcuts"
 msgid "Add to Start Menu"
-msgstr ""
+msgstr "Pievienot izvēlnei Sākt"
 
 msgctxt "VidaliaShortcutsDesc"
 msgid "Add ${VIDALIA_NAME} to your Start menu."
-msgstr ""
+msgstr "Pievienot ${VIDALIA_NAME} izvēlnei Sākt."
 
 msgctxt "VidaliaRunNow"
 msgid "Run ${VIDALIA_NAME}"
-msgstr ""
+msgstr "Izpildīt ${VIDALIA_NAME}"
 
 msgctxt "TorGroupDesc"
 msgid ""
@@ -113,111 +113,111 @@ msgstr ""
 
 msgctxt "TorUninstDesc"
 msgid "Remove ${TOR_DESC}."
-msgstr ""
+msgstr "Noņemt ${TOR_DESC}."
 
 msgctxt "TorAppDesc"
 msgid "Install ${TOR_DESC}."
-msgstr ""
+msgstr "Instalēt ${TOR_DESC}."
 
 msgctxt "TorAskOverwriteTorrc"
 msgid ""
 "You already have a Tor configuration file.$\n"
 "$\n"
 "Do you want to overwrite it with the default sample configuration file?"
-msgstr ""
+msgstr "Atrasta Tor'a konfigurācijas datne.$\n$\nVai vēlaties to pārrakstīt ar konfigurācijas noklusējuma paraugdatni?"
 
 msgctxt "TorDocumentation"
 msgid "Documentation"
-msgstr ""
+msgstr "Dokumentācija"
 
 msgctxt "TorDocumentationDesc"
 msgid "Install ${TOR_NAME} documentation."
-msgstr ""
+msgstr "Instalēt ${TOR_NAME} dokumentāciju."
 
 msgctxt "TorShortcuts"
 msgid "Add to Start Menu"
-msgstr ""
+msgstr "Pievienot izvēlnei Sākt"
 
 msgctxt "TorShortcutsDesc"
 msgid "Add ${TOR_NAME} to your Start menu."
-msgstr ""
+msgstr "Pievienot ${TOR_NAME} izvēlnei Sākt."
 
 msgctxt "PolipoGroupDesc"
 msgid ""
 "Polipo is a caching web proxy that increases performance of web browsing "
 "through Tor."
-msgstr ""
+msgstr "Polipo ir kešdarbes tīmekļa starpnieks, kurš uzlabo tīmekļa pārlūkošanas sniegumu, kad izmanto Tor."
 
 msgctxt "PolipoUninstDesc"
 msgid "Remove ${POLIPO_DESC}."
-msgstr ""
+msgstr "Noņemt ${POLIPO_DESC}."
 
 msgctxt "PolipoAppDesc"
 msgid "Install ${POLIPO_DESC}."
-msgstr ""
+msgstr "Instalēt ${POLIPO_DESC}."
 
 msgctxt "PolipoShortcuts"
 msgid "Add to Start Menu"
-msgstr ""
+msgstr "Pievienot izvēlnei Sākt"
 
 msgctxt "PolipoShortcutsDesc"
 msgid "Add ${POLIPO_NAME} to your Start menu."
-msgstr ""
+msgstr "Pievienot ${POLIPO_NAME} izvēlnei Sākt."
 
 msgctxt "PolipoStartup"
 msgid "Run At Startup"
-msgstr ""
+msgstr "Izpildīt startēšanas laikā"
 
 msgctxt "PolipoStartupDesc"
 msgid "Automatically run ${POLIPO_NAME} at startup."
-msgstr ""
+msgstr "Automātiski izpildīt ${POLIPO_NAME} startēšanas laikā."
 
 msgctxt "TorbuttonGroupDesc"
 msgid ""
 "Torbutton is a Firefox extension that allows you to quickly enable or "
 "disable anonymous web browsing."
-msgstr ""
+msgstr "Torbutton ir Firefox'a paplašinājums, kurš sniedz iespēju ātri iespējot un atspējot anonīmu tīmekļa pārlūkošanu."
 
 msgctxt "TorbuttonUninstDesc"
 msgid "Remove ${TORBUTTON_DESC}."
-msgstr ""
+msgstr "Noņemt ${TORBUTTON_DESC}."
 
 msgctxt "TorbuttonAppDesc"
 msgid "Install ${TORBUTTON_DESC}."
-msgstr ""
+msgstr "Instalēt ${TORBUTTON_DESC}."
 
 msgctxt "TorbuttonAddToFirefox"
 msgid "Add to Firefox"
-msgstr ""
+msgstr "Pievienot Firefox'am"
 
 msgctxt "TorbuttonAddToFirefoxDesc"
 msgid "Add the ${TORBUTTON_DESC} extension to Firefox."
-msgstr ""
+msgstr "Pievienot ${TORBUTTON_DESC} paplašinājumu Firefox'am."
 
 msgctxt "TorbuttonFirefoxNotFound"
 msgid "Firefox was not found on your system. Not installing Torbutton."
-msgstr ""
+msgstr "Sistēmā netika atrasts Firefox. Torbutton netiek instalēts."
 
 msgctxt "AppData"
 msgid "Application Data"
-msgstr ""
+msgstr "Lietotnes dati"
 
 msgctxt "AppDataUninstDesc"
 msgid "Remove saved application data and configuration files."
-msgstr ""
+msgstr "Noņemt saglabātos lietotnes datus un konfigurācijas datnes."
 
 msgctxt "LanguageCode"
 msgid "en"
-msgstr ""
+msgstr "an"
 
 msgctxt "FirefoxWarningPageTitle"
 msgid "Firefox is not installed"
-msgstr ""
+msgstr "Firefox nav instalēts"
 
 msgctxt "FirefoxWarningPageSubtitle"
 msgid ""
 "We recommend that you install Firefox before continuing, for best safety."
-msgstr ""
+msgstr "Drošības apsvērumu dēļ, pirms turpināt, mēs iesakām instalēt Firefox'u."
 
 msgctxt "FirefoxWarningPageUpperText"
 msgid ""
@@ -237,4 +237,4 @@ msgid ""
 "\n"
 "Or, if you would prefer to install Tor without Firefox, simply\n"
 "press Next to continue."
-msgstr ""
+msgstr "Kad esat pabeidzis instalēt Firefox'u, variet vēlreiz izpildīt Tor'a instalēšanas programmu.\n\nVai arī gadījumā, ja vēlaties instalēt Tor bez Firefox'a, lai turpinātu spiediet Tālāk."More information about the tor-commits mailing list