[tor-commits] [translation/https_everywhere_completed] Update translations for https_everywhere_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Aug 31 18:15:39 UTC 2012


commit ff02c919af97c6730490e854a468ebe29eab4f63
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Aug 31 18:15:39 2012 +0000

    Update translations for https_everywhere_completed
---
 sk/https-everywhere.properties |    4 +++-
 1 files changed, 3 insertions(+), 1 deletions(-)

diff --git a/sk/https-everywhere.properties b/sk/https-everywhere.properties
index 64c9833..e69247e 100644
--- a/sk/https-everywhere.properties
+++ b/sk/https-everywhere.properties
@@ -1,3 +1,5 @@
 https-everywhere.menu.globalEnable = Povoliť HTTPS Everywhere
 https-everywhere.menu.globalDisable = Zakázať HTTPS Everywhere
-
+https-everywhere.menu.enableDisable = Povoliť / Zakázať Pravidlá
+https-everywhere.menu.noRules = (Pre Túto Stránku Neexistujú Žiadne Pravidlá)
+https-everywhere.menu.unknownRules = (Pravidlá Pre Túto Stránku Sú Neznáme)More information about the tor-commits mailing list