[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Aug 31 18:15:36 UTC 2012


commit b79649ed33a9cca77830ffec7e23675134e86d20
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Aug 31 18:15:36 2012 +0000

    Update translations for https_everywhere
---
 sk/https-everywhere.properties |    6 +++---
 1 files changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/sk/https-everywhere.properties b/sk/https-everywhere.properties
index 29d0a44..e69247e 100644
--- a/sk/https-everywhere.properties
+++ b/sk/https-everywhere.properties
@@ -1,5 +1,5 @@
 https-everywhere.menu.globalEnable = Povoliť HTTPS Everywhere
 https-everywhere.menu.globalDisable = Zakázať HTTPS Everywhere
-# https-everywhere.menu.enableDisable = Enable / Disable Rules
-# https-everywhere.menu.noRules = (No Rules for This Page)
-# https-everywhere.menu.unknownRules = (Rules for This Page Unknown)
+https-everywhere.menu.enableDisable = Povoliť / Zakázať Pravidlá
+https-everywhere.menu.noRules = (Pre Túto Stránku Neexistujú Žiadne Pravidlá)
+https-everywhere.menu.unknownRules = (Pravidlá Pre Túto Stránku Sú Neznáme)More information about the tor-commits mailing list