[tor-commits] [translation/vidalia_help_completed] Update translations for vidalia_help_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Aug 29 14:15:25 UTC 2012


commit d13b4f12c99d8ef7d39c13e30aa1b81472261998
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Aug 29 14:15:24 2012 +0000

    Update translations for vidalia_help_completed
---
 cs/bridges.po |  101 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 101 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/cs/bridges.po b/cs/bridges.po
new file mode 100644
index 0000000..240dfe4
--- /dev/null
+++ b/cs/bridges.po
@@ -0,0 +1,101 @@
+# 
+# Translators:
+#   <digitaldreamer at email.cz>, 2012.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-06-26 16:58+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-29 13:57+0000\n"
+"Last-Translator: digitaldreamer <digitaldreamer at email.cz>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: cs\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
+
+#. type: Content of: <html><body><h1>
+#: en/bridges.html:16
+msgid "Bridge Relays"
+msgstr "Bridge Relaye"
+
+#. type: Content of: <html><body>
+#: en/bridges.html:19
+msgid "<a name=\"about\"/>"
+msgstr "<a name=\"about\"/>"
+
+#. type: Content of: <html><body><h3>
+#: en/bridges.html:20
+msgid "What are bridge relays?"
+msgstr "Co jsou to bridge relaye?"
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/bridges.html:22
+msgid ""
+"Some Internet Service Providers (ISPs) attempt to prevent users from "
+"accessing the Tor network by blocking connections to known Tor relays. "
+"Bridge relays (or <i>bridges</i> for short) are relays that help these "
+"censored users access the Tor network. Unlike other Tor relays, bridges are "
+"not listed in the same public directories as normal relays. Since there is "
+"no complete public list of them, even if your ISP is filtering connections "
+"to all the known Tor relays, they probably won't be able to block all the "
+"bridges."
+msgstr "Někteří poskytovatelé služeb Internetu (ISP) se snaží zabránit uživatelům v přítupu na síť Tor tak, že blokují známe Tor relaye. Bridge Relaye (nebo zkráceně <i>mosty</i>)  jsou relaye, které pomáhají těmto cenzurovaným uživatelům získat přístup k síti Tor. Narozdíl od jiných Tor relayí nejsou tyto mosty uvedeny ve veřejných adresářích jako normální relaye. Protože nelze získat jejich úplný seznam, i když vaši ISP blokují připojení ke známým relayím, nebudou pravděpodobně schopní blokovat všechny mosty."
+
+#. type: Content of: <html><body>
+#: en/bridges.html:31
+msgid "<a name=\"finding\"/>"
+msgstr "<a name=\"finding\"/>"
+
+#. type: Content of: <html><body><h3>
+#: en/bridges.html:32
+msgid "How do I find a bridge relay?"
+msgstr "Jak můžu najít bridge relay?"
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/bridges.html:34
+msgid "There are two main ways to learn about a bridge address:"
+msgstr "Existují dva hlavní způsoby, jak získat adresu mostu:"
+
+#. type: Content of: <html><body><p><ol><li>
+#: en/bridges.html:36
+msgid "Get some friends to run private bridges for you"
+msgstr "Požádejte někoho z kamarádů, aby pro vás vytovřil soukromý most"
+
+#. type: Content of: <html><body><p><ol><li>
+#: en/bridges.html:37
+msgid "Use some of the public bridges"
+msgstr "Použijte některý z veřejných mostů"
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/bridges.html:42
+msgid ""
+"To use private bridges, ask your friends to run Vidalia and Tor in an "
+"uncensored area of the Internet, and then click on <i>Help censored "
+"users</i> in Vidalia's <a href=\"server.html\">Relay settings page</a>. Then"
+" they should privately send you the <i>Bridge address</i> line at the bottom"
+" of their Relay page. Unlike running an exit relay, running a bridge relay "
+"just passes data to and from the Tor network, so it shouldn't expose the "
+"operator to any abuse complaints."
+msgstr "Abyste mohli používat soukromé mosty, požádejte přátele, aby spustili Vidalii a Tor v necenzurované čáati internetu, a klikli na <i>Pomáhat cenzurovaným uživatelům</i> na <a href=\"server.html\">Stránce nastavení relaye</a> ve Vidalii. Pak by vám měli soukromě poslat <i>Adresu mostu</i> z řádky na dolním okraji jejich Stránky relaye. Na rozdíl od výstupního relaye, brigde relay pouze předává data do a ze sítě Tor, takže by jeho operátor neměl mít žádné problémy s obviněními ze zneužití."
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/bridges.html:52
+msgid ""
+"You can find public bridge addresses by visiting "
+"<b>https://bridges.torproject.org</b>.  The answers you get from that page "
+"will change every few days, so check back periodically if you need more "
+"bridge addresses. Another way to find public bridge addresses is to send "
+"mail to <b>bridges at torproject.org</b> with the line <b>get bridges</b> by "
+"itself in the body of the mail. However, so we can make it harder for an "
+"attacker to learn lots of bridge addresses, you must send this request from "
+"a Gmail account."
+msgstr "Adresy veřejných mostů najdete na <b>https://bridges.torproject.org</b>.   Odpovědi na této stránce se mění každých pár dní, takže se můžete pravdielně vracet, pokud potřebujete více adres mostů. Další způsob jak získat adresu veřejného mostu je poslat email na <b>bridges at torproject.org</b> a do těla emialu napsat jen řádku <b>get bridges</b>. Abychom však ztížili snahu útočníků, kteří by se takto snažili získat mnoho adres mostů, musí být tento email odeslán z Gmail účtu."
+
+#. type: Content of: <html><body><p>
+#: en/bridges.html:63
+msgid ""
+"Configuring more than one bridge address will make your Tor connection more "
+"stable, in case some of the bridges become unreachable."
+msgstr "Přidání více než jednoho mostu pomůže, aby bylo vaše připojení k Toru stabilnější pro případ, že některé mosty přestanou být dostupné."More information about the tor-commits mailing list