[tor-commits] [translation/vidalia_help] Update translations for vidalia_help

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Aug 29 14:15:20 UTC 2012


commit ba6265136d720e1ec07ea02dbe44bf14b4128b98
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Aug 29 14:15:18 2012 +0000

    Update translations for vidalia_help
---
 cs/bridges.po |   12 ++++++------
 1 files changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/cs/bridges.po b/cs/bridges.po
index b4b5cae..240dfe4 100644
--- a/cs/bridges.po
+++ b/cs/bridges.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-06-26 16:58+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-29 13:30+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-29 13:57+0000\n"
 "Last-Translator: digitaldreamer <digitaldreamer at email.cz>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -41,7 +41,7 @@ msgid ""
 "no complete public list of them, even if your ISP is filtering connections "
 "to all the known Tor relays, they probably won't be able to block all the "
 "bridges."
-msgstr "Někteří poskytovatelé služeb Internetu (ISP) se snaží zabránit uživatelům v přítupu na síť Tor tak, že blokují známe Tor relaye. Bridge Relaye (nebo zkráceně <i>mosty</i>)  jsou relaye, které pomáhají těmto cenzorovaným uživatelům získat přístup k síti Tor. Narozdíl od jných Tor relayí, nejsou tyto mosty uvedeny v ve veřejných adresářích jako normální relaye. Protože nelze získat jejich úplný seznam, i když váš ISP blokuje připojení ke známým relayím, nebudou pravděpodobně schopní blokovat všechny mosty."
+msgstr "Někteří poskytovatelé služeb Internetu (ISP) se snaží zabránit uživatelům v přítupu na síť Tor tak, že blokují známe Tor relaye. Bridge Relaye (nebo zkráceně <i>mosty</i>)  jsou relaye, které pomáhají těmto cenzurovaným uživatelům získat přístup k síti Tor. Narozdíl od jiných Tor relayí nejsou tyto mosty uvedeny ve veřejných adresářích jako normální relaye. Protože nelze získat jejich úplný seznam, i když vaši ISP blokují připojení ke známým relayím, nebudou pravděpodobně schopní blokovat všechny mosty."
 
 #. type: Content of: <html><body>
 #: en/bridges.html:31
@@ -56,7 +56,7 @@ msgstr "Jak můžu najít bridge relay?"
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/bridges.html:34
 msgid "There are two main ways to learn about a bridge address:"
-msgstr "Existují dva hlavní způsoby, jak získat adrsu mostu:"
+msgstr "Existují dva hlavní způsoby, jak získat adresu mostu:"
 
 #. type: Content of: <html><body><p><ol><li>
 #: en/bridges.html:36
@@ -78,7 +78,7 @@ msgid ""
 " of their Relay page. Unlike running an exit relay, running a bridge relay "
 "just passes data to and from the Tor network, so it shouldn't expose the "
 "operator to any abuse complaints."
-msgstr "Abyste mohli používat soukromé mosty, požádejte přátele, aby spustili Vidalii a Tor v necenzurované čáati internetu, a klikli na <i>Pomáhat cenzurovaným uživatelům</i> na <a href=\"server.html\">Stránce nastavení relaye</a>. ve Vidalii.Pak by vám měli soukromě poslat <i>Adresu mostu</i> z řádky na dolním okraji jejich Stránky relaye. Na rozdíl od výstuního relaye, brigde relay pouze předává data do a ze sítě Tor, takže by jeho operátor neměl mít žádné problémy s obviněními ze zneužití."
+msgstr "Abyste mohli používat soukromé mosty, požádejte přátele, aby spustili Vidalii a Tor v necenzurované čáati internetu, a klikli na <i>Pomáhat cenzurovaným uživatelům</i> na <a href=\"server.html\">Stránce nastavení relaye</a> ve Vidalii. Pak by vám měli soukromě poslat <i>Adresu mostu</i> z řádky na dolním okraji jejich Stránky relaye. Na rozdíl od výstupního relaye, brigde relay pouze předává data do a ze sítě Tor, takže by jeho operátor neměl mít žádné problémy s obviněními ze zneužití."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/bridges.html:52
@@ -91,11 +91,11 @@ msgid ""
 "itself in the body of the mail. However, so we can make it harder for an "
 "attacker to learn lots of bridge addresses, you must send this request from "
 "a Gmail account."
-msgstr ""
+msgstr "Adresy veřejných mostů najdete na <b>https://bridges.torproject.org</b>.   Odpovědi na této stránce se mění každých pár dní, takže se můžete pravdielně vracet, pokud potřebujete více adres mostů. Další způsob jak získat adresu veřejného mostu je poslat email na <b>bridges at torproject.org</b> a do těla emialu napsat jen řádku <b>get bridges</b>. Abychom však ztížili snahu útočníků, kteří by se takto snažili získat mnoho adres mostů, musí být tento email odeslán z Gmail účtu."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/bridges.html:63
 msgid ""
 "Configuring more than one bridge address will make your Tor connection more "
 "stable, in case some of the bridges become unreachable."
-msgstr ""
+msgstr "Přidání více než jednoho mostu pomůže, aby bylo vaše připojení k Toru stabilnější pro případ, že některé mosty přestanou být dostupné."More information about the tor-commits mailing list