[tor-commits] [translation/vidalia_help] Update translations for vidalia_help

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Aug 29 13:45:20 UTC 2012


commit 27f324cb767721b908fbb3337709f3cfbca61ae9
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Aug 29 13:45:20 2012 +0000

    Update translations for vidalia_help
---
 cs/bridges.po |   16 ++++++++--------
 1 files changed, 8 insertions(+), 8 deletions(-)

diff --git a/cs/bridges.po b/cs/bridges.po
index 1b4eed5..b4b5cae 100644
--- a/cs/bridges.po
+++ b/cs/bridges.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-06-26 16:58+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-29 13:14+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-29 13:30+0000\n"
 "Last-Translator: digitaldreamer <digitaldreamer at email.cz>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -41,32 +41,32 @@ msgid ""
 "no complete public list of them, even if your ISP is filtering connections "
 "to all the known Tor relays, they probably won't be able to block all the "
 "bridges."
-msgstr ""
+msgstr "Někteří poskytovatelé služeb Internetu (ISP) se snaží zabránit uživatelům v přítupu na síť Tor tak, že blokují známe Tor relaye. Bridge Relaye (nebo zkráceně <i>mosty</i>)  jsou relaye, které pomáhají těmto cenzorovaným uživatelům získat přístup k síti Tor. Narozdíl od jných Tor relayí, nejsou tyto mosty uvedeny v ve veřejných adresářích jako normální relaye. Protože nelze získat jejich úplný seznam, i když váš ISP blokuje připojení ke známým relayím, nebudou pravděpodobně schopní blokovat všechny mosty."
 
 #. type: Content of: <html><body>
 #: en/bridges.html:31
 msgid "<a name=\"finding\"/>"
-msgstr ""
+msgstr "<a name=\"finding\"/>"
 
 #. type: Content of: <html><body><h3>
 #: en/bridges.html:32
 msgid "How do I find a bridge relay?"
-msgstr ""
+msgstr "Jak můžu najít bridge relay?"
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/bridges.html:34
 msgid "There are two main ways to learn about a bridge address:"
-msgstr ""
+msgstr "Existují dva hlavní způsoby, jak získat adrsu mostu:"
 
 #. type: Content of: <html><body><p><ol><li>
 #: en/bridges.html:36
 msgid "Get some friends to run private bridges for you"
-msgstr ""
+msgstr "Požádejte někoho z kamarádů, aby pro vás vytovřil soukromý most"
 
 #. type: Content of: <html><body><p><ol><li>
 #: en/bridges.html:37
 msgid "Use some of the public bridges"
-msgstr ""
+msgstr "Použijte některý z veřejných mostů"
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/bridges.html:42
@@ -78,7 +78,7 @@ msgid ""
 " of their Relay page. Unlike running an exit relay, running a bridge relay "
 "just passes data to and from the Tor network, so it shouldn't expose the "
 "operator to any abuse complaints."
-msgstr ""
+msgstr "Abyste mohli používat soukromé mosty, požádejte přátele, aby spustili Vidalii a Tor v necenzurované čáati internetu, a klikli na <i>Pomáhat cenzurovaným uživatelům</i> na <a href=\"server.html\">Stránce nastavení relaye</a>. ve Vidalii.Pak by vám měli soukromě poslat <i>Adresu mostu</i> z řádky na dolním okraji jejich Stránky relaye. Na rozdíl od výstuního relaye, brigde relay pouze předává data do a ze sítě Tor, takže by jeho operátor neměl mít žádné problémy s obviněními ze zneužití."
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/bridges.html:52More information about the tor-commits mailing list