[tor-commits] [translation/vidalia_help] Update translations for vidalia_help

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Aug 27 14:15:20 UTC 2012


commit 557c07c19c2026341bcfe3003b4454a56f160e69
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Aug 27 14:15:19 2012 +0000

    Update translations for vidalia_help
---
 cs/server.po |   16 ++++++++--------
 1 files changed, 8 insertions(+), 8 deletions(-)

diff --git a/cs/server.po b/cs/server.po
index a334f88..a164962 100644
--- a/cs/server.po
+++ b/cs/server.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-06-26 17:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-27 13:44+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-27 14:13+0000\n"
 "Last-Translator: digitaldreamer <digitaldreamer at email.cz>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -74,7 +74,7 @@ msgstr "Vyplňte následující údaje:"
 msgid ""
 "<b>Nickname</b>: The name which your relay will be known as on the Tor "
 "network. An example of a relay nickname is \"MyVidaliaRelay\"."
-msgstr ""
+msgstr "<b>Přezdívka</b>: Jméno pod kterým bude váš relay uveden na síti Tor. Příkla přezdívky je \"MyVidaliaRelay\"."
 
 #. type: Content of: <html><body><ol><ul><li>
 #: en/server.html:50
@@ -83,14 +83,14 @@ msgid ""
 "contact you in case there is an important Tor security update or something "
 "goes wrong with your relay. You might also include your PGP or GPG key ID "
 "and fingerprint."
-msgstr ""
+msgstr "<b>Kontaktní informace</b>: Vaše emailová adresa. Tato adresa bude použita pouze k tomu, abyste byli informování pokud výjde pro Tor důležitá bezpečnostní záplata, nebo pokud bude nějaký problém s vašim Relayem. Můžete také připojit svůj PGP nebo GPG klíč a Otisk."
 
 #. type: Content of: <html><body><ol><ul><li>
 #: en/server.html:56
 msgid ""
 "<b>Relay Port</b>: The port on which your relay will listen for traffic from"
 " clients or other Tor relays."
-msgstr ""
+msgstr "<b>Relay Port</b>: Port, na kterým bude vaše relay přijímat data od jin7ch klient; nebo jin7ch Tor relayí."
 
 #. type: Content of: <html><body><ol><li>
 #: en/server.html:62
@@ -101,17 +101,17 @@ msgid ""
 "mirror the relay directory, make sure the <i>Directory Port</i> is different"
 " than the <i>Relay port</i> you entered above. Bridge relays <i>must</i> "
 "mirror the relay directory."
-msgstr ""
+msgstr "Pokud budete chtít hostovat kopii adresáře relayí pro ostatní uživatele na síti, můžete zaškrtnout políčko <i>Zrcadlit adresář relayí</i>.   Pokud máte pomalé připojení, toto políčko nezaškrtávejte. Pokud se rozhodnete hostovat kopii adresáře relayí, ujistěte se, že <i>Port Adresáře</i> je jiný než <i>Port Relaye</i> který jste zadali výše. Bridge relay <i>musí</i> hostovat kopii adresáře relayí."
 
 #. type: Content of: <html><body>
 #: en/server.html:71
 msgid "<a name=\"bandwidth\"/>"
-msgstr ""
+msgstr "<a name=\"bandwidth\"/>"
 
 #. type: Content of: <html><body><h3>
 #: en/server.html:72
 msgid "Bandwidth Limits"
-msgstr ""
+msgstr "Omezení rychlosti"
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:74
@@ -120,7 +120,7 @@ msgid ""
 "allows you to limit the amount of bandwidth that you are willing to "
 "contribute to the Tor network. You can run a relay, while still keeping your"
 " network connection usable for your own use."
-msgstr ""
+msgstr "Provoz Tor relaye může spotřebovat hodně z vaší šířky pásma; Tor vám však umožní omezit šířku pásma, jakou jste ochotní poskytnout síti Tor. "
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:80More information about the tor-commits mailing list