[tor-commits] [translation/vidalia_help] Update translations for vidalia_help

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Aug 27 13:45:22 UTC 2012


commit 530907db5fc777f9dc9b6cee02d2f413c5cc68c5
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Aug 27 13:45:20 2012 +0000

    Update translations for vidalia_help
---
 cs/server.po |   23 +++++++++++------------
 1 files changed, 11 insertions(+), 12 deletions(-)

diff --git a/cs/server.po b/cs/server.po
index 3369864..a334f88 100644
--- a/cs/server.po
+++ b/cs/server.po
@@ -1,12 +1,13 @@
 # 
 # Translators:
+#   <digitaldreamer at email.cz>, 2012.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-06-26 17:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-11-30 05:03+0000\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-27 13:44+0000\n"
+"Last-Translator: digitaldreamer <digitaldreamer at email.cz>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -17,7 +18,7 @@ msgstr ""
 #. type: Content of: <html><body><h1>
 #: en/server.html:16
 msgid "Setting Up a Tor Relay"
-msgstr ""
+msgstr "Jak nastavit Tor relay"
 
 #. type: Content of: <html><body>
 #: en/server.html:19
@@ -25,19 +26,19 @@ msgid ""
 "The Tor network is made up of volunteers all over the world who donate some "
 "of their spare bandwidth by running a Tor relay. Vidalia helps you do your "
 "part by making it easy to set up a relay of your own.  <a name=\"basic\"/>"
-msgstr ""
+msgstr "Síť Tor je tvořena dobrovolníky z celého světa, kteřé věnují část svého datového pásma na provoz Tor relaye. Vidalia vám pomůže se také zapojit, potože lze díky ní snadno nastavit svůj vlastní relay.   <a name=\"basic\"/>"
 
 #. type: Content of: <html><body><h3>
 #: en/server.html:24
 msgid "Basic Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Základní Nastavení"
 
 #. type: Content of: <html><body><p>
 #: en/server.html:26
 msgid ""
 "If you decide you want to help the Tor network grow by running a relay, you "
 "can follow these steps to get started:"
-msgstr ""
+msgstr "Pokud se rozhodnete podpořit růst sítě Tor spuštěním vlastního relaye, můžete postupovat podle těchto kroků:"
 
 #. type: Content of: <html><body><ol><li>
 #: en/server.html:31
@@ -45,12 +46,12 @@ msgid ""
 "Open the <i>Configuration Dialog</i> by selecting <i>Settings</i> from the "
 "tray menu or <i>Preferences</i> from your system menubar on Macintosh "
 "systems."
-msgstr ""
+msgstr "Otevřete <i>Dialog Konfigurace</i> vybráním <i>Nastavení</i> z menu v liště, nebo <i>Preference</i> ze systémové lišty menu pokud máte systém Macintosh."
 
 #. type: Content of: <html><body><ol><li>
 #: en/server.html:35
 msgid "Select the <i>Relay</i> configuration page."
-msgstr ""
+msgstr "Vyberte stránku nastavení <i>Relay</i>."
 
 #. type: Content of: <html><body><ol><li>
 #: en/server.html:37
@@ -61,12 +62,12 @@ msgid ""
 "<i>Relay traffic for the Tor network</i> if you want to run a normal Tor "
 "relay or <i>Help censored users reach the Tor network</i> if you want to run"
 " a bridge relay."
-msgstr ""
+msgstr "Rozhodněte se, jestli chcete provozovat normální Tor relay nebo <i>bridge</i> relay (Tor 0.2.0.8-alpha nebo novější). Bridge relaye pomáhají uřivatelům v cenzorovaných sítích, kteří nemají přístup do sítě Tor přímo.   Zaškrtněte políčko <i>Přenášt data pro síť Tor</i> pokud chcete provozovat normální Tor relay, nebo <i>Pomáhat cenzorovaným uživatelům dosáhnout sítě Tor</i> pokud chcete provozovat bridge relay."
 
 #. type: Content of: <html><body><ol><li>
 #: en/server.html:44
 msgid "Enter the following information:"
-msgstr ""
+msgstr "Vyplňte následující údaje:"
 
 #. type: Content of: <html><body><ol><ul><li>
 #: en/server.html:46
@@ -401,5 +402,3 @@ msgid ""
 "<i>Directory Port</i>. The <i>Directory Port</i> is set to port 9030 by "
 "default on all operating systems."
 msgstr ""
-
-More information about the tor-commits mailing list